STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
12979 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TPVL 200.000
12980 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200.000
12981 Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50.000
12982 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200.000
12983 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
12984 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
12985 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
12986 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
12987 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
12988 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
12989 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
12990 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
12991 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
12992 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50.000
12993 Trần Thị Ba P4, TPVL 50.000
12994 Chị Năm hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
12995 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
12996 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
12997 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200.000
12998 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250.000
12999 VLXD Hòa Lợi P8, TPVL 200.000
13000 Chị Dung Đồng Phú, Long Hồ 100.000
13001 Chị Phụng An Bình, Long Hồ 50.000
13002 Anh Lý An Bình, Long Hồ 50.000
13003 Chị Mỹ An Bình, Long Hồ 50.000
13004 Cô Mười Ba An Bình, Long Hồ 50.000
13005 Cô Thủy An Bình, Long Hồ 50.000
13006 Chị Tư Phú Quới, Long Hồ 100.000
13007 Chị Tuyết Nga An Bình, Long Hồ 50.000
13008 Chú Hoàng Hòa Ninh, Long Hồ 30.000
13009 Cô Hiến Hòa Ninh, Long Hồ 40.000
13010 Chị Muộn An Bình, Long Hồ 50.000
13011 Cô Ba Ba Càng 100.000
13012 Chị Tư Nương An Bình, Long Hồ 50.000
13013 Cù VĂn Mười P3, TPVL 50.000
13014 Cù Thanh Sĩ P3, TPVL 50.000
13015 Cô Phượng Xe ôm An Bình, Long Hồ 50.000
13016 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
13017 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình 100.000
13018 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50.000
13019 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ 200.000
13020 Tư Tiền Long Phước, Long Hồ 100.000
13021 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên Trường Nguyễn ĐÌnh Chiểu 400.000
13022 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội              200.000
13023 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội                50.000
13024 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân              100.000
13025 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long              100.000
13026 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
13027 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường TPVL 1.000.000
13028 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TPVL 500.000
13029 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
13030 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
13031 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
13031a Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
13032 Vũ Phong TT Tam Bình 100.000
13033 Phương Anh TT Tam Bình 100.000
13034 Chú Mến Tài xế xe Tam Bình 100.000
13035 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200.000
13036 Cô Thảo Trà Ôn 50.000
13037 Vựa cam Khánh Nhân TT Tam Bình 100.000
13038 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100.000
13039 Hồ Minh Thái Trà Ôn 50.000
13040 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
13041 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
13042 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
13043 Trần Chí Hùng TT Tam Bình 250.000
13044 Phạm Thị Hồng Dung Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
13045 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13046 Ngô Thị Tuyết Bán cá TT Tam Bình 50.000
13047 Trần Văn Bảy Bí thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13048 Tôn Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
13049 Nguyễn Trí Thuyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
13050 Nguyễn Đăng Doanh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
13051 Huỳnh Liên TT Tam Bình 100.000
13052 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100.000
13053 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
13054 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
13055 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
13056 Bé, Nguyên bán thịt bò chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
13057 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
13058 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
13059 Hội từ thiện ấp Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
13060 Học, Bé Bảy bán giày dép Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13061 An, Gọn bán quần áo Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13062 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp 500.000
13063 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp 50.000
13064 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100.000
13065 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
13066 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50.000
13067 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13068 Ông bà Quá có Trần Văn Phước,
Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
13069 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
13070 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13071 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13072 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13073 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13074 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13075 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13076 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13077 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13078 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
13079 Chú Nhiệm Tam Bình 50.000
13080 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50.000
13081 Thy, Tiến TT Tam Bình 100.000
13082 Cô Tú Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
13083 Sạp quần áo bà Ba Thạnh Long Phú, Tam Bình 50.000
13084 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
13085 Nguyễn Thị Chính Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
13086 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
13087 Chú Tâm K3, TT Tam Bình 200.000
13088 Nguyễn Phúc Thịnh Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
13089 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
13090 Trần Thị Phụng Trung Hiệp, Vũng Liêm                50.000
13091 Nguyễn Văn Chinh Nước Xoáy, Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
13092 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân              500.000
13093 Nguyễn Thị Hồng Thủy Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13094 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
13095 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
13096 Bà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100.000
13097 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13098 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13099 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13100 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50.000
13101 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
13102 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13103 Thánh thất cao đài Vĩnh Xuân   200.000
13104 Diệu Dung Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
13105 Thầy giáo Đèo Trường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A 50.000
13106 Cô Hạnh Cây xăng Nhơn Bình 100.000
13107 Nguyễn Ngọc Bích Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
13108 Nguyễn Ngọc Vinh Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
13109 Cô Ngân TT Tam Bình 100.000
13110 Cô Lĩnh TT Tam Bình 100.000
13111 Nguyễn Thiị Thiêu Đài Loan 50.000
13112 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13113 Thùng từ thiện ĐCNĐ Chợ Vĩnh Xuân, Trà ÔN 50.000
13114 Chị Tư K1, P3, TPVL 200.000
13115 Bà Hoàng Thị Minh P3, TPVL 200.000
13116 Trần Quốc Huy   500.000
13117 Bạn xem đài   100.000
13118 Diệp Thủy   100.000
13119 Bạn xem đài   200.000
13120 Bạn xem đài   100.000
13121 Nguyen Quang Hien   1.000.000
13122 Bạn xem đài   200.000
13123 Hoa Proconco Can Tho   100.000
13124 Duong Kim Hang   100.000
13125 Le Thi Cam Nhung   4.000.000
13126 Trinh Nguyen Thi Bang   100.000
13127 Bạn xem đài   1.000.000
13128 Nguyen Van Quan   100.000
13129 Bà Võ Thị Hòa K3, P2, TPVL 400.000
13130 Phan Hiền Minh Lớp 9/6 Trường THCS Lộc Hòa 200.000
13131 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100.000
13132 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100.000
13133 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
13134 Bạn xem đài hẻm 8, P4, TPVL 100.000
13135 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
13136 Cô Vân Tân Lược, Bình Tân 100.000
13137 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang 100.000
13138 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang              100.000
13139 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang              100.000
13140 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang              100.000
13141 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                50.000
13142 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                50.000
13143 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang              100.000
13144 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,RP HCM              100.000
13145 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang              100.000
13146 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang              100.000
13147 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang              100.000
13148 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang              100.000
13149 Cô Sáu Phụng TPHCM              100.000
13150 Chị Ba Trúc USA              100.000
13151 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè              100.000
13152 anh Nguyên Võ USA              100.000
13153 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ                50.000
13154 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang              250.000
13155 Công ty TNHH XD Toàn Diện An Cư, Cái Bè              100.000
13156 Yến Ngọc Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
13157 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long   3.000.000
13158 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Sa Đéc, Đồng Tháp 200.000
13159 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13160 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13161 Bé Huệ Quyên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13162 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20.000
13163 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100.000
13164 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13165 Võ Huỳnh Nhã Trúc Đồng Tháp 100.000
13166 Huỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30.000
13167 Hợp tác xã Vinh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
13168 Chùa Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13169 Nhà trọ Hồng Gấm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13170 Quán chay Hiếu Phụng Vũng Liêm 50.000
13171 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
13172 Nguyễn Thị Yêm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
13173 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
13174 Công ,  Duyên – Lò chả lụa Thành Công Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800.000
13175 Lê Hoàng Dung (Ngọc Phượng) Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13176 MC Lê Tuấn Khanh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13177 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13178 Ông Nguyễn Văn Danh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13179 Võ Hữu Đức Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13180 Huỳnh Thị Thắm Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13181 Cô Tuyết Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13182 Huỳnh Thị Phượng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13183 Huỳnh Thị Bích Hạnh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13184 Huỳnh Thị Bích Liễu Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13185 Huỳnh Văn Bi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13186 Huỳnh Văn Yến Nhi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13187 Ngô Thị Rãnh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
13188 Nguyễn Thị Hưng Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
13189 Phật tử Diệu Hương Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13190 Thím Tư Oanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
13191 Cô Vân TT Vũng Liêm 50.000
13192 Bạn xem đài Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
13193 Nguyễn Văn Nha Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
13194 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100.000
13195 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
13196 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13197 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13198 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13199 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13200 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
13201 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
13202 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
13203 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
13204 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
13205 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
13206 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
13207 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
13208 Đặng Văn Kê Trung Trị, Vũng Liêm 50.000
13209 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
13210 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
13211 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
13212 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
13213 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
13214 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13215 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
13216 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13217 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13218 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13219 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13220 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13221 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long 50.000
13222 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
13223 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250.000
13224 Tấn Thành (lò rèn) Long An,Long Hồ 50.000
13225 Trần Diễm Hương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
13226 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
13227 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13228 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13229 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13230 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13231 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13232 Cô Hà (bán gạo)\ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13233 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13234 Bạn xem đài ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13235 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13236 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá, Kiên Giang 50.000
13237 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
13238 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13239 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13240 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13241 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
13242 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13243 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13244 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13245 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13246 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
13247 Nguyễn Thị Khiêm Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
13248 Cô Nhạn (bán dép) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13249 Uyên Thi (tạp hóa) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
13250 Bạn xem đài P5, TPVL 100.000
13251 Quán nhậu Phát Lộc P5, TPVL 200.000
13252 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
13253 Dì Năm (bán xôi) Cầu Ông Me 200.000
13254 Nhóm bạn xem đài Công ty tỷ Xuân 450.000
13255 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
13256 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
13257 Bác sĩ Quang Tuyền P4, TPVL 400.000
13258 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 150.000
13259 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 50.000
13260 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TPVL 100.000
13261 Khả Vy P1, TPVL 50.000
13262 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50.000
13263 Tập thể CB – CNV Đài PT-TH Vĩnh Long 1.000.000
13264 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
13265 Chị Minh Thư Đài PT-TH Vĩnh Long 100.000
13266 Ông Nguyễn Vă Dậu Phạm Hùng, P2, TPVL 50.000
13267 Yến Trâm Trường An 50.000
13268 Ông bà Năm Xây Trường An 50.000
13269 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
13270 Đại lý gas Phi Ni Cầu Đôi, Long Hồ 100.000
13271 Đại lý gas Phi Ni Cầu Đôi, Long Hồ 300.000
13272 Ông Nguyễn Phúc Toàn P2, TPVL 100.000
13273 Cao Ngọc Đỉnh Mang Thít 250.000
13274 30 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít] 520.000
13275 Bạn xem đài   1.000.000
13276 Châu Minh Toàn Vĩnh Long 200.000
13277 Hồ Lệ Nga Cần Thơ 200.000
13278 Bạn xem đài Cần Thơ 300.000
13279 Nguyễn Huỳnh Tú Anh P4, TPVL 200.000
13280 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TPVL 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *