STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
2573 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
2574 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
2575 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
2576 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL 50.000
2577 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
2578 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
2579 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
2580 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
2581 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
2582 Olivia netto (Kiwi)            50.000
2583 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội          200.000
2584 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân          100.000
2585 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long          100.000
2586 Bé Thái Phú Vinh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm          100.000
2587 Huỳnh Kim Mão P9, TP Vĩnh Long 150.000
2588 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
2589 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 100.000
2590 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
2591 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
2592 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
2593 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
2594 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
2595 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
2596 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
2597 Tập thể Calli 100.000
2598 Nguyễn Thị Tài Úc          100.000
2599 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long            50.000
2600 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long            50.000
2601 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
2602 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
2603 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
2604 Thùy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
2605 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
2606 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
2607 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
2608 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
2609 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
2610 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
2611 Năm Dày Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
2612 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đồng Tháp 50.000
2613 Café Hoàng Vũ Quốc lộ 1A, An Thái Đông, Cái Bè 50.000
2614 Hai cháu Bin, Bo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
2615 Lê Công Quốc Bảo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
2616 Phạm Văn Ngôn An Thái Trung, Cái Bè 50.000
2617 Mai Thị Lập An Thái Trung, Cái Bè 50.000
2618 Phạm Trúc Linh An Thái Trung, Cái Bè 50.000
2619 Bùi Thanh Phong An Thái Trung, Cái Bè 50.000
2620 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2621 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2622 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2623 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang            50.000
2624 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang            50.000
2625 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2626 Ngọc Sương, Bé Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP HCM          100.000
2627 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2628 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2629 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2630 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2631 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2632 Cô Sáu Phụng TPHCM          200.000
2633 anh Nguyên Võ          100.000
2634 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang          250.000
2635 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang            50.000
2636 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang            50.000
2637 Tuyết Nga Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2638 Nhà hảo tâm Tây Ninh            50.000
2639 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang          100.000
2640 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long       3.000.000
2641 Huyỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
2642 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình          200.000
2643 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình          100.000
2644 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình          100.000
2645 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm            50.000
2646 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình            50.000
2647 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình            50.000
2648 Chú Nhiệm Tam Bình            50.000
2649 Thi, Tiến TT Tam Bình          100.000
2650 Lê Thị Yến Nhi            50.000
2651 Võ Thị Tạo TT Tam Bình          100.000
2652 Bích Chi USA          200.000
2653 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Binh            50.000
2654 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm          100.000
2655 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long            50.000
2656 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình            50.000
2657 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình          100.000
2658 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn          500.000
2659 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn            50.000
2660 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn            50.000
2661 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình            50.000
2662 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình          100.000
2663 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn            50.000
2664 Bà Lương Thị Ba Bình Minh          100.000
2665 Thùng ĐCNĐ chợ vĩnh xuân Trà Ôn          100.000
2666 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm          100.000
2667 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân          100.000
2668 Thọ Hùng, Kim Cương Chợ Vĩnh Xuân          100.000
2669 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân            50.000
2670 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm            20.000
2671 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm            50.000
2672 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn            50.000
2673 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn            50.000
2674 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn            50.000
2675 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn            20.000
2676 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn            20.000
2677 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn            20.000
2678 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn            20.000
2679 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn            20.000
2680 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn            50.000
2681 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn            20.000
2682 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn            20.000
2683 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn            20.000
2684 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan            50.000
2685 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn            20.000
2686 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn            50.000
2687 Cô Hạnh ( xăng dầu) Nhơn Bình, Trà Ôn          100.000
2688 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang          500.000
2689 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn            20.000
2690 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình          100.000
2691 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm            50.000
2692 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình            50.000
2693 Tôn Thị Phấn, Nguyễn Đăng Doanh, Nguyễn Trí Thuyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình            60.000
2694 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình            50.000
2695 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình          100.000
2696 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm          100.000
2697 Sinh viên Lê Tam Bình TT Tam Bình          100.000
2698 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình          100.000
2699 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình          100.000
2700 Lệ Khánh (bán cá) TT Tam Bình            50.000
2701 Trần Ngọc Thảo Ly Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình          200.000
2702 Hồ Hưng Thịnh TT Tam Bình            50.000
2703 Lê Quốc Trung P4, TP Vĩnh Long          100.000
2704 Lê Tâm Như P4, TP Vĩnh Long          100.000
2705 Nguyễn Mỹ Ngọc Phú Quới, Long Hồ            50.000
2706 Nguyễn Mỹ Tiên Phú Quới, Long Hồ            50.000
2707 Tổ nấu cơm chay Cầu Bằng Tăng, Mỹ Thạnh Trung          200.000
2708 Ban trị sự PGHH Tân Quới          500.000
2709 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ          100.000
2710 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long          300.000
2711 Chị Huệ ( bán sữa đậu nành) Phà An Bình          100.000
2712 Chị Phượng (xe ôm) An Bình, Long Hồ            50.000
2713 Anh Sơn An Bình, Long Hồ            50.000
2714 Bé Lê Mai An Bình, Long Hồ            40.000
2715 Nguyễn Thị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long          100.000
2716 Anh Cường Tp Vĩnh Long            50.000
2717 Hải Đông, Phúc Khang Bến Tre          100.000
2718 Nguyễn Trung Bảo Tp Vĩnh Long            50.000
2719 Lê Minh Phúc Tp Vĩnh Long            50.000
2720 Trang Hòa Tp Vĩnh Long          100.000
2721 Năm Lan Tp Vĩnh Long          100.000
2722 Nguyễn lê Vân Anh Tp Vĩnh Long          100.000
2723 Dương Liễu Tp Vĩnh Long          100.000
2724 Gia Quân, Gia Hân Tp Vĩnh Long          100.000
2725 Chị Hà ( bán bánh) Tp Vĩnh Long          100.000
2726 Lê Đặng Bảo Ngọc P3, Tp Vĩnh Long            50.000
2727 Hoàng Huy, Minh Anh Tp Vĩnh Long          100.000
2728 Thu Cúc Tân An, Tân Hạnh          200.000
2729 Anh Trung 44 Lê Văn tám, P1, TPVL            50.000
2730 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long          100.000
2731 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long          100.000
2732 Phan Đại Phúc P4, TP Vĩnh Long            50.000
2733 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, TP Vĩnh Long          200.000
2734 Lương Chánh Huy, Lí Lì P4, TP Vĩnh Long          200.000
2735 DNTN Ngọc Tiến P4, TP Vĩnh Long          100.000
2736 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long          200.000
2737 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL          100.000
2738 Cửa hàng nội Thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long          250.000
2739 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long          100.000
2739a Dì Út Bảy ( tiểu thương chợ Cái Nhum) Cái Nhum, Mang Thít          200.000
2739b Nguyễn Văn Hiểu P8, TP VĨnh Long          200.000
2739c Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ            50.000
2740 Kim Ngọc P3, Tp Vĩnh Long          200.000
2741 Bs Quang Tuyền P4, TP Vĩnh Long          400.000
2742 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường Tp Vĩnh Long       1.000.000
2743 Nguyen Anh Sang          100.000
2744 Thai Duong Thuy Nga          100.000
2745 Thai Duong Thuy Nga          100.000
2746 Anh Nghi Bến Tre       2.000.000
2747 Nguyen Thi Bich Hanh          200.000
2748 Bạn xem đài          100.000
2749 Vo Thi Chuc Linh            50.000
2750 Nguyễn Thị My Ngoc          200.000
2751 Pham Quoc Huy          100.000
2752 Nguyen Van Quan          100.000
2753 Nguyen Thi Nhu Quynh          200.000
2754 Nhom ban Thien Duyen          750.000
2755 Nguyen Thi Hoang Trang          100.000
2756 Nhom vien gach nho Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt            50.000
2757 Le Ngoc Anh Pha            50.000
2758 Le Huu Phuoc          300.000
2759 Pham Ngoc Gon          100.000
2760 Pham Ngoc Phat          200.000
2761 Cô Nguyệt Tp HCM          200.000
2762 Chị Sửu P5, Tp Vĩnh Long          200.000
2763 Cô Ngọc P5, Tp Vĩnh Long          200.000
2764 Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt P5, Tp Vĩnh Long          200.000
2765 Võ Trung Kiên          100.000
2766 Cô Hom P5, Tp Vĩnh Long          400.000
2767 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, Tp Vĩnh Long          200.000
2768 Dì Năm Sơn          400.000
2769 Dì Năm Sơn          400.000
2770 Dì Năm Sơn          400.000
2771 Dì Năm Sơn          400.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *