STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
8309 Bún bò huế Tân Hòa, TP Vĩnh Long                 100.000
8310 Nước đá Năm Nhu Tân Hòa, TP Vĩnh Long                   50.000
8311 Anh Hải Cầu tập đoàn 13                 100.000
8312 Phở Khôi Tân Hòa, TP Vĩnh Long                   30.000
8313 Cô Phương Giáo viên về hưu Trường Nguyễn Đình Chiểu                 100.000
8314 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 150.000
8315 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 200.000
8316 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 150.000
8317 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
8318 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh                 200.000
8319 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                 100.000
8320 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
8321 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
8322 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
8323 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
8324 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                 100.000
8325 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                   50.000
8326 Bạn xem đài Tây Ninh                   50.000
8327 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                100.000
8328 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình                100.000
8329 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                100.000
8330 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                  50.000
8331 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                  50.000
8332 Chú Nhiệm Tam Bình                  50.000
8333 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn                100.000
8334 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                100.000
8335 Bích Chi USA                200.000
8336 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                100.000
8337 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                  50.000
8338 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                  50.000
8339 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                100.000
8340 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                100.000
8341 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                  50.000
8342 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                  20.000
8343 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                  50.000
8344 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                100.000
8345 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                  50.000
8346 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                  50.000
8347 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                  50.000
8348 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                  50.000
8349 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                  20.000
8350 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                100.000
8351 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                150.000
8352 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                  50.000
8353 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
8354 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
8355 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
8356 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
8357 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8358 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
8359 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
8360 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
8361 Anh chị Song Ca Trà Côn 100.000
8362 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
8363 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
8364 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
8365 Vũ Phong, Phương Anh TT Tam Bình 200.000
8366 Cô Bé Tám Tường Lộc, Tam Bình 200.000
8367 Vựa cam Khánh Nhân Loan Mỹ, Tam Bình 100.000
8368 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100.000
8369 Chú Mến Tài xế Tam Bình 100.000
8370 Trần Thị Phụng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8371 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8372 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
8373 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50.000
8374 Cô Thảo Trà Côn 50.000
8375 Phan Thị Tuyến Quận 7, TP Hồ Chí Minh 100.000
8376 Nguyễn Tâm Anh, Nguyễn Lâm Anh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
8377 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
8378 Cô Ngân TT Tam Bình 200.000
8379 Cô Lĩnh TT Tam Bình 200.000
8380 ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100.000
8381 Cô Tuyết USA 100.000
8382 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 30.000
8383 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, BÌnh Minh 100.000
8384 Thuận Nguyễn Hoàng USA 50.000
8385 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000
8386 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
8387 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
8388 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8389 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8390 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8391 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8392 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8393 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành 20.000
8394 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành 20.000
8395 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
8396 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
8397 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8398 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
8399 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
8400 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
8401 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
8402 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
8403 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
8404 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
8405 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
8406 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                  50.000
8407 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                  30.000
8408 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội               200.000
8409 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân               100.000
8410 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm               100.000
8411 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                  50.000
8412 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long               250.000
8413 Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long                   50.000
8414 Lệ Kha Tân Hội, TPVL                   50.000
8415 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 400.000
8416 Bé Kitty Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long                 200.000
8417 Nguyễn Hồ Thúy P3, TP Vĩnh Long 500.000
8418 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, TP Nha Trang                 500.000
8419 Anh Hùng P1, TP VĨnh Long                100.000
8420 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít                  50.000
8421 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long                  50.000
8422 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long                100.000
8423 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long                250.000
8424 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long             3.000.000
8425 ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
8426 Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8427 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8428 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
8429 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
8430 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8431 Bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8432 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
8433 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
8434 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
8435 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
8436 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
8437 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8438 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8439 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8440 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
8441 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
8442 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
8443 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
8444 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
8445 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long 100.000
8446 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long 100.000
8447 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
8448 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
8449 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
8450 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
8451 Hai cháu Phú Trọng, Phú Ngọc Chánh An, Mang Thít 50.000
8452 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 50.000
8453 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8454 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8455 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8456 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8457 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8458 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8459 Trần Thị Bích Đào Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8460 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8461 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
8462 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8463 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8464 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8465 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8466 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8467 Trần Ánh Ngọc Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8468 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
8469 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
8470 Chị Huỳnh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8471 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8472 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8473 Phạm Kim Mỹ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8474 Chị Mười Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8475 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8476 Nguyễn Thị Cẩm Nga ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8477 Ông bà Ba Đức Chánh Hội, Mang Thít 500.000
8478 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ                   50.000
8479 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít                   50.000
8480 Cửa hằng TĂGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ                   50.000
8481 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm                 100.000
8482 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm                   50.000
8483 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm                   50.000
8484 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm                   50.000
8485 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm                 100.000
8486 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm                   50.000
8487 Út Nga Tân An Luông, Vũng Liêm                   50.000
8488 Chị Mười Tân An Luông, Vũng Liêm                   50.000
8489 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm                   50.000
8490 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm                 250.000
8491 Cô Chú Mười Tua (Tiệm buôn Giang Ký) Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                   50.000
8492 Huỳnh Xuân Vân Canada                   50.000
8493 Quán chay Thanh Tịnh 1 TT Vũng Liêm                   50.000
8494 Cô Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
8495 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ                   50.000
8496 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên                 200.000
8497 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ                   50.000
8498 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên                 100.000
8499 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường TPVL             1.000.000
8500 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long                300.000
8501 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ                100.000
8502 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình                100.000
8503 Anh Sơn An Bình, Long Hồ                  50.000
8504 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ                100.000
8505 Cô Út Ửng An Bình, Long Hồ                  50.000
8506 Cô Quận An Bình, Long Hồ                  50.000
8507 Cô Bảy Nâu An Bình, Long Hồ                  50.000
8508 Hoàng Huy, Minh Anh Tp Vĩnh Long                100.000
8509 Chị Hà ( bán bánh) Tp Vĩnh Long               100.000
8510 Gia Quân, Gia Hân Tp Vĩnh Long               100.000
8511 Dương Liễu Tp Vĩnh Long               100.000
8512 Nguyễn Lê Vân Anh Tp Vĩnh Long               100.000
8513 Năm Lan Tp Vĩnh Long               100.000
8514 Trang Hòa Tp Vĩnh Long               100.000
8515 Lê Minh Phúc Tp Vĩnh Long                  50.000
8516 Nguyễn Trung Bảo Tp Vĩnh Long                  50.000
8517 Hải Đông, Phúc Khang Bến Tre               100.000
8518 Anh Cường Tp Vĩnh Long                  50.000
8519 Lê Đặng Bảo Ngọc P3, Tp Vĩnh Long                  50.000
8520 Cô Ngọc P5, Tp Vĩnh Long                 200.000
8521 Chị Sửu P5, Tp Vĩnh Long                 200.000
8522 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, Tp Vĩnh Long                 200.000
8523 Coco Home nhà dừa An Bình, Long Hồ                 400.000
8524 Võ Trung Kiên P5, Tp Vĩnh Long 100.000
8525 Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt P5, Tp Vĩnh Long                 200.000
8526 Lê Thị Cúc P5, Tp Vĩnh Long 100.000
8527 Trần Nhật Nam, Trần Hữu Vinh Khóm 4, P5, TP Vĩnh Long               200.000
8528 Tuệ Anh P4, Tp Vĩnh Long            1.500.000
8529 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
8530 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
8531 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp Vĩnh Long 100.000
8532 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
8533 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long                 100.000
8534 Vân Anh P4, Tp Vĩnh Long                   50.000
8535 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
8536 Tập thể Cali                 100.000
8537 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên                   50.000
8538 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên                   50.000
8539 Cầu siêu ông Nguyễn Tấn An 10/21 K1, P3, TP Vĩnh Long                 100.000
8540 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long                   50.000
8541 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long 400.000
8542 Vân Anh Phước Hậu, Long Hồ 200.000
8543 Cô Nguyệt Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 200.000
8544 Chau Minh Toan 100.000
8545 Phan Duc Binh 1.000.000
8546 Duong Thi My Dat 100.000
8547 Dang Thanh Vu 500.000
8548 Nguyen Thi Thuy Hang 1.000.000
8549 Mai Thi Ngoc Anh 200.000
8550 Bạn xem đài 100.000
8551 Bạn xem đài 50.000
8552 Bạn xem đài 50.000
8553 Nguyen Thanh Hoai Bao 100.000
8554 Nguyen Thi Ngoc Dao 100.000
8555 Bạn xem đài 50.000
8556 Tran Quoc Vu 100.000
8557 Nguyen Tan Luc 50.000
8558 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
8559 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, Tp Vĩnh Long 100.000
8560 Nguyen Phuoc Tuong 300.000
8561 Nguyen Tuyet Bang 50.000
8562 Bạn xem đài 500.000
8563 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang 50.000
8564 Le Thi Le 100.000
8565 Nguyen Trong Dat 50.000
8566 Ly The Van 500.000
8567 Hoang Hoang 100.000
8568 Pham Thi Hong Chau 50.000
8569 Dang Thanh Vu 500.000
8570 Ngo Ngoc Anh 150.000
8571 Huynh Thanh Vu 100.000
8572 Nguyen Thi Ngoc Dao 100.000
8573 Nguyen Hoang Phuc 100.000
8574 Phan Duc Binh 1.000.000
8575 Do Thi Hai 500.000
8576 Nguyen Tan Luc 50.000
8577 Tran Thi Tuyet Ngoc 200.000
8578 Phung Phuoc Linh 1.000.000
8579 Cửa hàng máy tính Quốc Huy 100.000
8580 Huynh Cong Dinh 100.000
8581 Nguyen Thi Thuy Trang 200.000
8582 Tran Quoc Vu 100.000
8583 Chị Huyền (con bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long                 250.000
8584 Giáo Viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TP Vĩnh Long                800.000
8585 Đoàn Khánh Quỳnh Lớp 6/1 Trường Lê Lợi, TP Vĩnh Long 250.000
8586 Đoàn Quỳnh Chi Lớp 4/4 Trường Trần Đại Nghĩa, TP Vĩnh Long 250.000
8587 Đinh Duy Long P3, Tp Vĩnh Long 2.400.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *