STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
10011 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình                  200.000
10012 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                  100.000
10013 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình                  100.000
10014 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                  100.000
10015 Ông Trần Văn Bảy ( bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10016 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình                    50.000
10017 Chú Nhiệm Tam Bình                    50.000
10018 Thi, Tiến TT Tam Bình                  100.000
10019 Lê Thị Yến Nhi TT Tam Bình                    50.000
10020 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                  100.000
10021 Bích Chi USA                  200.000
10022 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Binh                    50.000
10023 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                  100.000
10024 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                    50.000
10025 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình                    50.000
10026 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình                  100.000
10027 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn                  500.000
10028 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn                    50.000
10029 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                    50.000
10030 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                  100.000
10031 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn                    50.000
10032 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm                  100.000
10033 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                  100.000
10034 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                    50.000
10035 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
10036 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                    50.000
10037 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
10038 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
10039 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
10040 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10041 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10042 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10043 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10044 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn                    30.000
10045 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10046 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10047 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10048 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10049 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                    50.000
10050 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10051 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                    50.000
10052 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10053 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                  100.000
10054 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10055 Thầy giáo Đèo Trường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                    50.000
10056 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình                  100.000
10057 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình                    50.000
10058 Mười Ba Hiếu Tín,Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                    20.000
10059 Quán chay Bồ Đào Viên Khu phú Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10060 Lê Văn Bé Năm Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                    20.000
10061 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn                    20.000
10062 Lâm Ngọc Minh Châu P4, Tp Vĩnh Long                  100.000
10063 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn                  100.000
10064 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm                  100.000
10065 Cô Hạnh Xăng dầu Nhơn Bình, Trà Ôn                  100.000
10066 Đoàn Thị Diễm Thúy Tường Lộc, Tam Bình 100.000
10067 Lưu Trần Hoàng Long TT Tam Bình 200.000
10068 Vũ Phong TT Tam Bình 100.000
10069 Phương Anh TT Tam Bình 100.000
10070 Cô Bé Tám Tường Lộc, Tam Bình 200.000
10071 Vựa cam Khánh Nhân Loan Mỹ, Tam Bình 100.000
10072 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100.000
10073 Chú Mến TT Tam Bình 100.000
10074 Trần Thị Phụng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10075 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10076 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình                  100.000
10077 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình                    50.000
10078 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình                    50.000
10079 Cô Thảo Trà Côn                    50.000
10080 Phan Thị Tuyến Q7, TP HCM                  100.000
10081 Nguyễn Tâm Anh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình                  200.000
10082 Trần Minh Vũ Trà Côn, Trà Ôn                  100.000
10083 Trần Nhựt Minh Trà Côn, Trà Ôn                  100.000
10084 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Trà Côn, Trà Ôn 50.000
10085 Trần Thị Mỹ Yến Trà Côn, Trà Ôn 50.000
10086 Trần Anh Tuấn Trà Côn, Trà Ôn 50.000
10087 Trần Thị Sáu Trà Côn, Trà Ôn 50.000
10088 Tiệm chụp hình Nguyễn Hoàng 2 Khu Phố, Hưu Thành, Trà Ôn 50.000
10089 Thuân Nguyễn Hoàng USA 50.000
10090 Thùng ĐCNĐ chợ Vĩnh Xuân Vĩnh Xuân, Trà Ôn 100.000
10091 Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100.000
10092 Bà Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 1.000.000
10093 Chị Minh Thư Đài PT – THVL                  100.000
10094 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp                    50.000
10095 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước                    50.000
10096 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường AN                    50.000
10097 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long                  100.000
10098 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long                  100.000
10099 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm                  100.000
10100 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
10101 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
10102 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10103 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10104 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10105 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10106 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
10107 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ Mang Thít 100.000
10108 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
10109 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10110  Hương linh Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
10111 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
10112 Hương linh bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
10113 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
10114 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
10115 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TPHCM 50.000
10116 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TPHCM 50.000
10117 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
10118 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
10119 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
10120 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
10121 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10122 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
10123 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10124 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10125 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10126 Cô Thủy ( TAGS) Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10127 Trần Thị Bích Đào Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10128 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10129 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10130 Lê Thị Loan Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10131 Cô Hà ( bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10132 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA                    50.000
10133 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10134 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10135 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm                    20.000
10136 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
10137 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm                    50.000
10138 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm                    50.000
10139 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm                    50.000
10140 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm                    50.000
10141 Bà Huỳnh Kim Mão P9, Tp Vĩnh Long 150.000
10142 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ                    50.000
10143 ĐTDĐ Thuận An Cái Nhum, Mang Thít                    50.000
10144 Cửa hằng TĂGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ                    50.000
10145 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm                    50.000
10146 Cô Út Xuyên ( cây xăng Tân Long) Tân Long, Mang Thít                    50.000
10147 Cô Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít                  100.000
10148 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ                    50.000
10149 Trương Bảo Đức Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10150 Trương Văn Bình Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10151 Phạm Văn Ly Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10152 Phạm Thị Thu Thủy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10153 Huỳnh Thị Thúy Vy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10154 Trần Kim Ngân Rạch Đôi, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10155 Nguyễn Thị Thảo Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10156 Phạm Minh Triều Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10157 Lê Văn Hải Em Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10158 Nguyễn Thị Kiều Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10159 Đặng Thúy Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10160 Đặng Văn Hồng Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10161 Phạm Văn Hồng Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10162 Nguyễn Thanh Phúc Đập Thủ, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10163 Phạm Thị Đê Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10164 Trần Văn Nghĩa Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10165 Trần Thị Huyền Trân Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10166 Phạm Kim Uyên Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10167 Phạm Phương Oanh Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10168 Phạm Ánh Tiên Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10169 Võ Tuyết Nguyên Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10170 Ngân Thân Quan Mỹ, Hiếu Thuận, Vũng Liêm                    50.000
10171 Nguyễn Thị Hồng Lệ Tân Quới Trung, Vũng Liêm                    50.000
10171a DNTN Nguyễn Huỳnh Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
10172 DNTN Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL 200.000
10173 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
10174 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
10175 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
10176 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
10177 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
10178 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
10179 Ngọc Sương, Bé Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh                  100.000
10180 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
10181 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
10182 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
10183 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
10184 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
10185 Cô Sáu Phụng TPHCM                  200.000
10186 Đờn ca tài tử Mai Lương Tp Vĩnh Long                    50.000
10187 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
10188 Nhà hảo tâm Tây Ninh                    50.000
10189 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ                    50.000
10190 Nguyễn Thị Phướng P3, TP Vĩnh Long                    50.000
10191 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
10192 Đoàn Thị Tuyết Nga Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
10193 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang 100.000
10194 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
10195 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
10196 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
10197 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
10198 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
10199 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
10200 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
10201 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL 50.000
10202 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
10203 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
10204 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
10205 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
10206 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
10207 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                    50.000
10208 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                    30.000
10209 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                  200.000
10210 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                  100.000
10211 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                  100.000
10212 Diệp Gia Trung Hiếu, VŨng Liêm 200.000
10213 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang                  500.000
10214 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên                  100.000
10215 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long                  100.000
10216 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
10217 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
10218 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
10219 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
10220 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
10221 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
10222 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
10223 Tỵ, Phượng Cali                  100.000
10224 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long                    50.000
10225 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long                    50.000
10226 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên 100.000
10227 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
10228 Nguyễn Thị Kim Vân P2, Tp Vĩnh Long 100.000
10229 Cô Giang TP Hồ Chí Minh                  100.000
10230 Nguyên Thị Hường Bán gạo chợ Cái Đôi                  100.000
10231 Cô Thảo Chợ Cái Đôi                  100.000
10232 Chị Liễu Chợ Cái Đôi                  100.000
10233 Bé Mai Thảo Trường Lưu Văn Liệt                  250.000
10234 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
10235 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
10236 Chị Huệ ( bán sữa đậu nành) Phà An Bình                  100.000
10237 Nguyễn Đức Trọng P2, Tp Vĩnh Long                  100.000
10238 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ                  200.000
10239 Chị Phượng ( xe ôm) An Bình, Long Hồ                    50.000
10240 Anh Sơn An Bình, Long Hồ                    50.000
10241 Mỹ Lệ An Bình, Long Hồ                  100.000
10242 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
10243 Bạn xem đài 50.000
10244 Pham Thi Hong Chau 100.000
10245 Huỳnh Thị Nài Tp Cần Thơ 900.000
10246 Vu Duc Vinh 250.000
10247 Nguyen Thi Thuy Nhu 100.000
10248 Cô Nhiều Tp Long Xuyên, An Giang 50.000
10249 Thanh 200.000
10250 Le Huu Phuoc 200.000
10251 Anh Nghi Bến Tre 2.000.000
10252 Bạn xem đài 50.000
10253 Huynh Thi Thuy Trang 300.000
10254 Trinh Nguyen Thi Bang Tp Cần Thơ 100.000
10255 Bạn xem đài 100.000
10256 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
10257 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
10258 Le Huu Phuoc 200.000
10259 Nhóm phật tử chùa Giác Thiên 320.000
10260 Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100.000
10261 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TpVL 100.000
10262 Chị Nữ Trần Phú, P4, TpVL 100.000
10263 Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt P5, Tp Vĩnh Long 200.000
10264 Cô Ngọc P5, Tp Vĩnh Long                    200.000
10265 Chị Sửu P5, Tp Vĩnh Long                    200.000
10266 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, Tp Vĩnh Long                    200.000
10267 Coco Home nhà dừa An Bình, Long Hồ                    400.000
10268 Võ Trung Kiên P5, Tp Vĩnh Long 100.000
10269 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
10270 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang 500.000
10271 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình                  100.000
10272 Nguyễn Thị Nguyệt Nga Thủ Đức, TPHCM 200.000
10273 Hồ Hiếu Hoàng, Tạ Huyền Trân Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình                  100.000
10274 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân 200.000
10275 Trần Thị Ngọc Huyền, Phan Văn Cần Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình                  100.000
10276 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
10277 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình                  100.000
10278 Hồ Hiếu Hoàng, Tạ Huyền Trân Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình                  100.000
10279 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân                  100.000
10280 Trần Thị Ngọc Huyền, Phan Văn Cần Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình                  100.000
10281 Nguyễn Minh Huy Khu nhà ở Hưng Thịnh Đức, Long Hồ 200.000
10282 Cô Thu Ba K2, P3, TP Vĩnh Long 1.000.000
10283 Cô Huỳnh Thị Nuôi K2, P3, TP Vĩnh Long 350.000
10284 Cô Xinh K2, P3, TP Vĩnh Long 250.000
10285 Cô Bích Thủy 200.000
10286 Nhóm bạn Thiện Duyên 600.000
10287 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 200.000
10288 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50.000
10289 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
10290 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
10291 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
10292 Chau Minh Toan 100.000
10293 Nguyen Quoc Bao 200.000
10294 Vo Viet Dung Phu Cuong, Cai Lay, Tien Giang 1.000.000
10295 Le Ngoc Anh Pha 20.000
10296 Nguyen Thi Hong Cam 200.000
10297 Ngo Ngoc Anh 200.000
10298 Gia đình bạn xem đài, bà Hai Long Phước, Long Hồ 400.000
10299 Phạm Thị NgọcThảo P5, Tp Vĩnh Long 400.000
10300 Lý Liên Tân Thuận An, Tân Ngãi 150.000
10301 Anh Cường Tp Vĩnh Long 50.000
10302 Hải Đông, Phúc Khang Bến Tre 100.000
10303 Nguyêễn Trung Bảo Tp Vĩnh Long 50.000
10304 Lê Minh Phúc Tp Vĩnh Long 50.000
10305 Trang Hòa Tp Vĩnh Long 100.000
10306 Năm Lan Tp Vĩnh Long 100.000
10307 Nguyễn Lê Vân Anh Tp Vĩnh Long 100.000
10308 Dương Liễu Tp Vĩnh Long 100.000
10309 Gia Quân, Gia Hân Tp Vĩnh Long 100.000
10310 Chị Hà ( bán bánh) Tp Vĩnh Long 100.000
10311 Lê Đặng Bảo Ngọc P3, TP Vĩnh Long 50.000
10312 Hoàng Huy, Minh Anh Tp Vĩnh Long 100.000
10313 Cát Tường Phước Hậu, Long Hồ 500.000
10314 Diệp Gia Trung Hiếu, Vũng Liêm                  200.000
10315 Cô Tuyết (bán bánh) TT Vũng Liêm 100.000
10316 Cô Ánh Nga Tạp hóa chợ Vũng Liêm 50.000
10317 Cô Trinh Tạp hóa chợ Vũng Liêm 50.000
10318 Cô Liễu Mỹ phẩm chợ Vũng Liêm 50.000
10319 Diệu Tánh TT Vũng Liêm 100.000
10320 Diệu Liên Phật tử Chùa Hội An 100.000
10321 Nguyễn Thanh Tùng Phòng nội vụ TT Vũng Liêm 400.000
10322 Cô Dúng (giáo viên hưu) TT Vũng Liêm 50.000
10323 Cường, Yến Nhi TT Vũng Liêm 50.000
10324 Lê Thị Trúc Chi Rạch Nưng, Trung Hiệp, Vũng Liêm 100.000
10325 Dương Thị Trúc Linh Đại học Cửu Long 100.000
10326 Bạn xem đài 200.000
10327 Phật tử Đoàn Bát Quan Trai 300.000
10328 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm                    100.000
10329 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
10330 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
10331 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10332 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10333 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10334 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
10335 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
10336 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
10337 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *