STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
3705 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3706 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3707 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3708 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               50.000
3709 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               50.000
3710 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3711 Ngọc Sương, Bé Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP HCM             100.000
3712 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3713 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3714 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3715 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3716 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3717 Cô Sáu Phụng TPHCM             200.000
3718 Anh Nguyên Võ             100.000
3719 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             250.000
3720 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               50.000
3721 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang               50.000
3721a Tuyết Nga Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3722 Nhà hảo tâm Tây Ninh               50.000
3723 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3724 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ               50.000
3725 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn             250.000
3726 Chị Huệ ( bán sữa đậu nành) Phà An Bình             100.000
3727 Anh Sơn An Bình, Long Hồ               50.000
3728 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ             100.000
3729 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long             300.000
3730 Chị Phượng (xe ôm) An Bình, Long Hồ               50.000
3731 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long         3.000.000
3732 Cô Ba Chợ Cua, P4, TPVL 100.000
3733 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 100.000
3734 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
3735 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
3736 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
3737 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
3738 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
3739 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
3740 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
3741 Tập thể Calli 100.000
3742 Nam ( Calli) Úc             100.000
3743 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long               50.000
3744 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long               50.000
3745 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
3746 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
3747 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
3748 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL 50.000
3749 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
3750 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
3751 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
3752 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
3753 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
3754 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long               50.000
3755 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội               200.000
3756 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân               100.000
3757 Bé Thái Phú Vinh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm               100.000
3758 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên Trường Nguyễn Đình Chiểu             400.000
3759 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long             100.000
3760 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long             100.000
3761 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long             250.000
3762 Oông bà Tư Hoàng Thành P2, TP Vĩnh Long             200.000
3763 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ               50.000
3764 Ông bà Ba Đức Chánh Hội, Mang Thít             500.000
3765 Trọng Tín P4, Tp Vĩnh Long             600.000
3766 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm             200.000
3767 Nguyễn Văn Nô, Nguyễn Thị Nàng Tân Bình, Tân Hạnh         1.200.000
3768 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
3769 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
3770 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 100.000
3771 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3772 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3773 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3774 Chú Nhiệm Tam Bình 50.000
3775 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
3776 Lê Thị Yến Nhi TT Tam Bình 50.000
3777 Võ Thị Tạo TT Tam Bình 100.000
3778 Bích Chi USA 200.000
3779 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Binh 50.000
3780 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3781 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long 50.000
3782 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3783 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
3784 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
3785 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
3786 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
3787 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
3788 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
3789 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
3790 Bà Lương Thị Ba, Diệu Nghĩa Bình Minh 100.000
3791 Thùng ĐCNĐ chợ vĩnh xuân Trà Ôn 100.000
3792 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
3793 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân 100.000
3794 Thọ Hùng, Kim Cương Chợ Vĩnh Xuân 100.000
3795 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân 50.000
3796 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
3797 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
3798 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
3799 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
3800 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
3801 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3802 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3803 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3804 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3805 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3806 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
3807 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3808 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3809 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3810 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50.000
3811 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3812 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
3813 Cô Hạnh ( xăng dầu) Nhơn Bình, Trà Ôn 100.000
3814 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang 500.000
3815 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
3816 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100.000
3817 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
3818 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình 50.000
3819 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
3820 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 200.000
3821 Pham Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3822 Mười Ba Hiếu Tín,Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
3823 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP HCM 750.000
3824 Nguyễn Thị Thu Nga Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
3825 Sinh viên Lê Tam Bình TT Tam Bình 100.000
3826 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100.000
3827 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình 100.000
3828 Lê Khánh ( bán cá) TT Tam Bình 50.000
3829 Trần Ngọc Thảo Ly Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
3830 Hồ Hưng Thịnh TT Tam Bình 50.000
3831 Lê Quốc Trung P1, TP Vĩnh Long 100.000
3832 Lê Tâm Như P1, TP Vĩnh Long 100.000
3833 Nguyễn Mỹ Ngọc Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long 50.000
3834 Nguyễn Mỹ Tiên Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long 50.000
3835 Tổ nấu cơm chay cầu Bằng Tăng Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
3836 Tống Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
3837 Trần Nhựt Minh Trà Côn, Trà Ôn 50.000
3838 Trần Thị Mỹ Yến Trà Côn, Trà Ôn 50.000
3839 Nguyễn Ngọc Điệp Trà Côn, Trà Ôn 50.000
3840 Trần Minh Vũ Trà Côn, Trà Ôn 100.000
3841 Nguyễn Đăng Doanh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
3842 Nguyễn Trí Thiên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
3843 Nguyễn Minh Huy Khu nhà ở Hưng Thịnh Đức, Long Hồ 200.000
3844 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100.000
3845 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3846 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3847 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3848 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
3849 Bà Trần Thị Đầy Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
3850 Trần Thị Âu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
3851 Ông Bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Vũng Liêm               50.000
3852 Ông Bà Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Thị Thu Vũng Liêm               50.000
3853 Hương Linh Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm               50.000
3854 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm               50.000
3855 Trần Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm               50.000
3856 Nguyễn Thị Thu Hồng Trung Thành, Vũng Liêm               50.000
3857 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm               50.000
3858 Trần Kim Thắm Tp HCM               50.000
3859 Đồng Công Khả Phong Tp HCM               50.000
3860 Đồng Công Phúc An Tp HCM               50.000
3861 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm               50.000
3862 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít               50.000
3863 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít               50.000
3864 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm               50.000
3865 Gia đình cụ ông Lê Văn Mười ( nhà thuốc tây cây Còng) Khóm 1, Cái Vồn, Bình Minh         1.000.000
3866 Chú Bảy Cảnh CCB Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3867 Chú Út Ngợi CCB Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3868 Chị Hồng Thu Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3869 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3870 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3871 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3872 Chị Kim Huyền Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3873 Em Thanh Húy Thành Trung, Bình Tân             100.000
3874 Bạn Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân             100.000
3875 Chị Oanh bán mỹ phẩm Chợ Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3876 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc Hòa Thới             100.000
3877 Cô Chính Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3878 Chú Thiếm Sáu Lực Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3879 Cô Hồ Ngọc Thu Hòa Hiệp, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3880 Cô Năm Ta Hòa Thạnh, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3881 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh             100.000
3882 Cô Lan Bán bánh mì Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh               50.000
3883 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3884 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3885 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3886 Thùy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3887 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3888 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3889 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
3890 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
3891 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
3892 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
3893 Năm Dày Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
3894 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đồng Tháp 50.000
3895 Café Hoàng Vũ Quốc lộ 1A, An Thái Đông, Cái Bè 50.000
3896 Hai cháu Bin, Bo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3897 Lê Công Quốc Bảo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
3898 Phạm Văn Ngôn An Thái Trung, Cái Bè 50.000
3899 Mai Thị Lập An Thái Trung, Cái Bè 50.000
3900 Phạm Trúc Linh An Thái Trung, Cái Bè 50.000
3901 Bùi Thanh Phong An Thái Trung, Cái Bè 50.000
3902 Nguyen Thi Hoang Trang             100.000
3903 Cô Thủy Tân Hạnh, Long Hồ         1.000.000
3904 Le Minh Tuan             100.000
3905 Bạn xem đài Long Hồ             300.000
3906 Bạn xem đài               50.000
3907 Vo Thi Chuc Linh Bình Minh               50.000
3908 Ngo Ngoc Anh             100.000
3909 Tran Thi Phuong Thuy             300.000
3910 Nguyen Bao Quoc             200.000
3911 Nguyet ( ban tau hu) Chợ Vĩnh Long             100.000
3912 Anh Nghi Bến Tre         2.000.000
3913 Mai Phu Toan             200.000
3914 Vo Thi Bich Thao             200.000
3915 Nguyet ( ban tau hu) Chợ Vĩnh Long             100.000
3916 Nguyen Thi Hong         1.000.000
3917 Bạn xem đài               50.000
3918 Nguyen Hoang Vu             500.000
3919 Vinh My             300.000
3920 Trinh Nguyen Thi Bang             100.000
3921 Nguyen Thi Hoang Trang             100.000
3922 Quang Phuc P1, TP Vĩnh Long               30.000
3923 Bà Võ Thị Hòa K3, P2, Tp Vĩnh Long             400.000
3924 Ngo Ngoc Anh             100.000
3925 Huynh Quoc Nam             100.000
3926 Nguyen Van Quan             100.000
3927 Cửa hàng máy tính Quốc Huy             100.000
3928 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ             400.000
3929 Diệp Gia Trung Hiếu, Vũng Liêm             200.000
3930 Gđ Lý Kim Thuận Thủ Dầu Một, Bình Dương         1.000.000
3931 Lê Thị Thu Lộc Ninh, Bình Phước             800.000
3932 Bạn xem đài             100.000
3933 Hồ Hiếu Hoàng, Tạ Huyền Trân Song Phú, Tam Bình             100.000
3934 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình             100.000
3935 Nguyễn Thị Nguyệt Nga Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Tp HCM             200.000
3936 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân             100.000
3937 Lâm Phương Thảo Ninh Kiều, Cần Thơ             400.000
3938 Trần Thị Ngọc Huyền, Phan văn Cần Song Phú, Tam Bình             100.000
3939 Nguyễn Văn Đâu Long Mỹ, Hậu Giang             200.000
3940 Trần Thanh Luyên An Phước, Mang Thít             100.000
3941 Lê Bạch Hòa Thành Lợi, Bình Tân             200.000
3942 Hồ Hiếu Hoàng, Tạ Huyền Trân Song Phú, Tam Bình             100.000
3943 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân             100.000
3944 Lý Thị Dứng Trà Ôn             200.000
3945 Trần Thị Ngọc Huyền, Phan văn Cần Song Phú, Tam Bình             100.000
3946 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình             100.000
3947 Tuyết Oanh, Thiên Nga Thốt Nốt, Cần Thơ             100.000
3947a Bạn xem đài P1, TP Vĩnh Long         1.000.000
3948 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long             100.000
3949 Chị Nữ Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long             100.000
3950 Chị Số 39 Chơ Vĩnh Long             500.000
3951 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, Tp Vĩnh Long               50.000
3952 Chị Sửa P5, Tp Vĩnh Long             200.000
3953 Cô Ngọc P5, Tp Vĩnh Long             200.000
3954 Phaạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt P5, Tp Vĩnh Long             200.000
3955 Võ Trung Kiên P5, Tp Vĩnh Long             100.000
3956 Điểm du lịch nhà dừa Cô Cô P5, Tp Vĩnh Long             400.000
3957 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, Tp Vĩnh Long             200.000
3958 Bùi Thanh Thông Mỹ An, Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
3959 Nguyễn Thị Bé Em, Bùi Trọng Duy Mỹ An, Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang             200.000
3960 Cô Kỳ Duyên Tx Gò Công, Tiền Giang         2.000.000
3961 Nhom vien gach nho Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt               50.000
3962 Cty cổ phần Zion               50.000
3963 Le Huu Phuoc             200.000
3964 Bạn xem đài             300.000
3965 Chau Minh Toan             100.000
3966 Trieu Phung Nhi             500.000
3967 Le Ngoc Anh Pha               40.000
3968 Cty TNHH Loan Trâm 71A Đường 2/9, Phường 1, Tp Vĩnh Long         8.400.000
3969 Chị Minh Thư Đài PT – TH Vĩnh Long             100.000
3970 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp               50.000
3971 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước               50.000
3972 Cô Yến Tp HCM             100.000
3973 Cô Đức Tp HCM             100.000
3974 Cô Diệu Lê Tp HCM             100.000
3975 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An               50.000
3976 Khả Vy, Trí Đại P1, TP Vĩnh Long               50.000
3977 Bảo Ngọc, Thanh P4,               50.000
3978 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long             100.000
3979 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long             100.000
3980 Trương Nhựt Khôi P5, Tp Vĩnh Long               50.000
3981 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long             650.000
3982 Cô Nguyệt Tp HCM             200.000
3983 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long             100.000
3984 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long             250.000
3985 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, TP Vĩnh Long             200.000
3986 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long             100.000
3987 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, Tp Vĩnh Long               100.000
3988 Giàu, Kha, Khiêm P1, TP Vĩnh Long               100.000
3989 Gia đình chú Thạch Hoàng P1, TP Vĩnh Long               100.000
3990 Nguyễn Thành Nhân TT Long Hồ, Vĩnh Long               800.000
3991 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn             250.000
3992 Chị Huệ ( bán sữa đậu nành) Phà An Bình             100.000
3993 Anh Sơn An Bình, Long Hồ               50.000
3994 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ             100.000
3995 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long             300.000
3996 Chị Phượng (xe ôm) An Bình, Long Hồ               50.000
3997 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long         3.000.000
3998 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
3999 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 100.000
4000 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
4001 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
4002 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
4003 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
4004 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
4005 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
4006 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
4007 Tập thể Calli 100.000
4008 Nam Cali               100.000
4009 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long                 50.000
4010 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long                 50.000
4011 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4012 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4013 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4014 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               50.000
4015 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               50.000
4016 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4017 Ngọc Sương, Bé Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh             100.000
4018 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4019 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4020 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4021 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4022 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4023 Cô Sáu Phụng TPHCM             200.000
4024 anh Nguyên Võ USA             100.000
4025 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             250.000
4026 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               50.000
4027 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang               50.000
4028 Tuyết Nga Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4029 Nhà hảo tâm Tây Ninh               50.000
4030 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
4031 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ               50.000
4032 Trần Thị Âu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
4033 Bà Trần Thị Đầy Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
4034 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100.000
4035 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4036 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4037 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4038 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4039 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít               100.000
4040 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ                 50.000
4041 Ông Bà Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít                 50.000
4042 Ông Bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít                 50.000
4043 Cô Út Xuyên ( cây xăng Tân Long) Tân Long, Mang Thít                 50.000
4044 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4045 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4046 Bà Năm HÙng Tân An Luông, Vũng Liêm               250.000
4047 Hương Linh Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm                 50.000
4048 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm                 50.000
4049 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm                 50.000
4050 Trần Kim Thắm Tp HCM                 50.000
4051 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm                 50.000
4052 Đồng Công Khả Phong Tp HCM                 50.000
4053 Đồng Công Phúc An Tp HCM                 50.000
4054 ĐTDĐ Thuận An Cái Nhum, Mang Thít                 50.000
4055 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ                 50.000
4056 Cửa hằng TĂGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ                 50.000
4057 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm                 50.000
4058 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít                 50.000
4059 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít                 50.000
4060 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4061 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4062 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4063 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4064 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4065 Cô Thủy ( TAGS) Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4066 Trần Thị Bích Đào Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4067 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4068 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA                 50.000
4069 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4070 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4071 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4072 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm                 20.000
4073 Tiệm thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4074 Cô Hà ( bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4075 Phạm Kim Mỹ Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4076 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4077 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4078 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4079 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm                 50.000
4080 Trại câu Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm                 50.000
4081 Điếm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm                 50.000
4082 Điếm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm                 50.000
4083 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm                 50.000
4084 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm                 50.000
4085 Gia đình cụ ông Lê Văn Mười ( nhà thuốc tây cây Còng) Khóm 1, Cái Vồn, Bình Minh            1.000.000
4086 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình             200.000
4087 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình             100.000
4088 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình             100.000
4089 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm               50.000
4090 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình               50.000
4091 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình               50.000
4092 Chú Nhiệm Tam Bình               50.000
4093 Thi, Tiến TT Tam Bình             100.000
4094 Lê Thị Yến Nhi TT Tam Bình               50.000
4095 Võ Thị Tạo TT Tam Bình             100.000
4096 Bích Chi USA             200.000
4097 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Binh               50.000
4098 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm             100.000
4099 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long               50.000
4100 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình               50.000
4101 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình             100.000
4102 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn             500.000
4103 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn               50.000
4104 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn               50.000
4105 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình               50.000
4106 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình             100.000
4107 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn               50.000
4108 Bà Lương Thị Ba, Diệu Nghĩa Bình Minh             100.000
4109 Thùng ĐCNĐ chợ vĩnh xuân Trà Ôn             100.000
4110 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm             100.000
4111 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân             100.000
4112 Thọ Hùng, Kim Cương Chợ Vĩnh Xuân             100.000
4113 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân               50.000
4114 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm               20.000
4115 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm               50.000
4116 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn               50.000
4117 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn               50.000
4118 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn               50.000
4119 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
4120 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
4121 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
4122 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
4123 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
4124 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn               50.000
4125 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
4126 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
4127 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
4128 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan               50.000
4129 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
4130 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn               50.000
4131 Cô Hạnh ( xăng dầu) Nhơn Bình, Trà Ôn             100.000
4132 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang             500.000
4133 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
4134 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình             100.000
4135 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm               50.000
4136 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình               50.000
4137 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình             100.000
4138 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm             100.000
4139 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình               50.000
4140 Mười Ba Hiếu Tín,Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm               20.000
4141 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh             750.000
4142 Đoàn Thị Diễm Thúy Tường Lộc, Tam Bình             100.000
4143 Lưu Trần Hoàng Long TT Tam Bình             200.000
4144 Vũ Phong TT Tam Bình             100.000
4145 Cô Ngâ TT Tam Bình             100.000
4146 Cô Bé Tám Tường Lộc, Tam Bình             200.000
4147 Vựa cám Khánh Nhân loan mỹ             100.000
4148 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình             100.000
4149 Chú Mến TT Tam Bình             100.000
4150 Ngọc Bích Taân An Luông, Vũng Liêm             100.000
4151 Nguyễn Ngọc Dinh Taân An Luông, Vũng Liêm             100.000
4152 Trần Thị Phụng Tân An Luông, Vũng Liêm               50.000
4153 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm               50.000
4154 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình             100.000
4155 Sạp quần áo Cô Hai TT Tam Bình             100.000
4156 Bách hóa cô Tuyết TT Tam Bình               50.000
4157 Bách hóa cô Nga TT Tam Bình               50.000
4158 Cô Thảo Trà Côn               50.000
4159 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân             500.000
4160 Bùi Ngọc Thẩm TT Tam Bình             100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *