STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1932 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, p1, TPVL 200.000
1933 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 100.000
1934 Ông Huỳnh Văn Nửa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
1935 Sáu Hòa 50.000
1936 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
1937 Lê Thành Trắc Taân Bình, Tân Hội 50.000
1938 Nguyễn Trung Điền P5, Tp Vĩnh Long 50.000
1939 Đào Duy Bè cá tân Hội 50.000
1940 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1941 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1942 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
1943 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1944 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
1945 Xe Hoàng Đức 50.000
1946 Thảo Vân, Cẩm Vân 50.000
1947 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 150.000
1948 Chị 5 hử tiếu P1, Tp Vĩnh Long 50.000
1949 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200.000
1950 Trần Huỳnh Anh Thơ 100.000
1951 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
1952 Tiệm lưới Quang Minh 100.000
1953 Dì Năm sơn K1, P2, TPVL 200.000
1954 Nhóm bạn xem đài P5, Tp Vĩnh Long 330.000
1955 Minh Sang Trường An 100.000
1956 Sư cô cùng phật tử Tịnh xá Ngọc An Long Mỹ, Mang Thít 750.000
1957 Bạn xem đài P5, Tp Vĩnh Long 10.000
1958 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 200.000
1959 Cô Ánh P8, Tp Vĩnh Long 400.000
1960 Tổ náu cơm từ thiện Quảng Trường Tp Vĩnh Long 1.000.000
1961 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, Tp Vĩnh Long 500.000
1962 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200.000
1963 Chị Tư Nương K1, P2, TPVL 200.000
1964 Bạn xem đài Hẻm cây khế 50.000
1965 Anh Phước Âp 2, Hậu Lộc 200.000
1966 Nguyễn Thị Nhung Ấp 7, hậu Lộc, Tam Bình 100.000
1967 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
1968 Anh Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
1969 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
1970 Thùy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
1971 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
1972 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
1973 Chị Ngân Mỹ Đức Tây, Cái Bè 50.000
1974 Cty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000
1975 Quốc Hưng Quán nhậu, Mỹ Đức Tây 200.000
1976 Huy Danh VLXD Mỹ Đức Tây 200.000
1977 Diệu Quí An Thái Đông, Cái Bè 20.000
1978 An Thủy An Thái Đông, Cái Bè 20.000
1979 An Cát An Thái Đông, Cái Bè 20.000
1980 Năng Đô An Thái Đông, Cái Bè 20.000
1981 Nguyễn Thị Năm An Thái Đông, Cái Bè 20.000
1982 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè 50.000
1983 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè 50.000
1984 Huỳnh Xuân Lãm An Thái Trung, Cái Bè 20.000
1985 Diệu Thạnh Mỹ Lợi A, Cái Bè 20.000
1986 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đồng Tháp 50.000
1987 Cà Phê Hoàng Vũ 50.000
1988 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè 100.000
1989 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
1990 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
1991 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
1992 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè 50.000
1993 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè 50.000
1994 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè 100.000
1995 Cô Tám Vũng Tàu An Hữu, Cái Bè 50.000
1996 Ngọc Sương, Bé Phương Nhà Bè, TPHCM 100.000
1997 Anh Chí An Hữu, Cái Bè 100.000
1998 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè 100.000
1999 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè 100.000
2000 Gia điình Anh Hải ( Pt Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè 100.000
2001 Chị Ba TRúc USA 100.000
2002 Cô Sáu Phụng TPHCM 100.000
2003 Huynh Cong Dinh 100.000
2004 Chau Minh Toan 100.000
2005 MBVCB Bạn xem đài 100.000
2006 Chuyen qua MoMo 50.000
2007 Anh Khoa, Anh Thư An Giang 1.000.000
2008 Đỗ Thị Thúy TX Long Mỹ, Hậu Giang 200.000
2009 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100.000
2010 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250.000
2011 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
2012 Nhà hảo tâm An Bình 200.000
2013 VLXD Hòa Lợi P8, Tp Vĩnh Long 200.000
2014 Chị Dung Đồng Phú 100.000
2015 Bé Trâm Anh An Bình 100.000
2016 Anh Sơn An Bình 50.000
2017 Anh Lý An Bình 50.000
2018 Cô Út Ửng An Bình 50.000
2019 Cô Ba Ba Càng 100.000
2020 Cô Kim Huệ An Bình 50.000
2021 Cô Chín P4, Tp Vĩnh Long 100.000
2022 Anh Thái Trung Qui An Thuận 50.000
2023 Chú Nguyễn Văn Sơn Hòa Ninh 50.000
2024 Cô Quí Hòa Ninh 50.000
2025 Chị Hoàng ( bán gia vị Chợ Vĩnh Long) 50.000
2026 Cô Rớt Bán xóm Chợ Vĩnh Long 50.000
2027 Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 100.000
2028 Cù Thành Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50.000
2029 Cù Thị Cẩm P3, Tp Vĩnh Long 50.000
2030 Cô Đỗ Thị Rớt Cụ giáo viên trường Nguyễn Đình Chiểu 400.000
2031 Cô Tuyết Hòa Ninh, Long Hồ 100.000
2032 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
2033 Anh Em Công Minh, Tấn Phát Cầu sập lộ 16, Tam Bình 500.000
2034 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
2035 Bùi Thành Nam Nhơn Bình, Trà Ôn 200.000
2036 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
2037 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
2038 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
2039 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
2040 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
2041 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
2042 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
2043 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 100.000
2044 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình 100.000
2045 Võ Thị Tạo TT Tam Bình 100.000
2046 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình 250.000
2047 Sáu Vinh, Bảy Tỷ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
2048 Bé + Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
2049 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
2050 Cô Ngân Tam Bình 100.000
2051 Cô Lĩnh Tam Bình 100.000
2052 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
2053 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
2054 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2055 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2056 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Vũng Liêm 100.000
2057 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
2058 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
2059 Lê Thị yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
2060 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100.000
2061 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Chùa Phật NGọc Xá Lợi 100.000
2062 Ông Nguyễn Thành Hổ Taân An Luông 50.000
2063 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Hòa Lộc, Tam Bình 100.000
2064 VLXD Quốc Hội 50.000
2065 Trần Văn Bảy ( bí Thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2066 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2067 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2068 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
2069 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2070 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2071 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2072 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2073 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
2074 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
2075 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2076 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2077 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2078 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2079 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2080 Ông Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng TT Tam Bình 50.000
2081 Nguyễn Ngọc Điệp Trà Côn 50.000
2082 Trần Minh Vũ Trà Côn 100.000
2083 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
2084 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
2085 Baà Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TPHCM 600.000
2086 Phạm Chí Thành Phú Thạnh, Đồng Phú, Long Hồ 500.000
2087 Chú Nhiệm TT Tam Bình 50.000
2088 Ngô Thị Tuyết TT Tam Bình 50.000
2089 ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100.000
2090 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
2091 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
2092 Võ Thanh Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2093 Võ Mạnh  Lương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2094 Phòng thuốc nam từ thiện Ba Quốc Hòa Bình, Trà Ôn 200.000
2095 Trần Thị Sáu Trà Côn, Trà Ôn 50.000
2096 Phật tử Đoàn Bát Quan Trai Chùa Hội An 300.000
2097 Bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 200.000
2098 Cô Tuyết ( bán bánh) TT Vũng Liêm 100.000
2099 Cô Ánh Nga Tạp hóa Chợ Vĩnh Long 50.000
2100 Cô Trinh Tạp hóa Chợ Vĩnh Long 50.000
2101 Cô Liễu Mỹ Phâm Chợ Vũng Liêm 50.000
2102 Phật tử chùa Hội An TT Vũng Liêm 50.000
2103 PT Diệu Liên Chùa Hội An 50.000
2104 Sư cô Diệu Hạnh Chùa Hội An 50.000
2105 Phật tử Thiện Phước Chùa Hội An 50.000
2106 Cô Diệu Minh Chùa Hội An 50.000
2107 Trần Hạnh Phúc TT Vũng Liêm 50.000
2108 Nguyễn Thanh Tùng Phòng Nội vụ Vũng Liêm 200.000
2109 Cô Dúng ( gv Huu) TT Vũng Liêm 50.000
2110 Cường, Yến Nhi TT Vũng Liêm 50.000
2111 Phan Văn Hạ Trung Thành 200.000
2112 Nguyễn Ngọc Thanh Tiềng Trung Thành 100.000
2113 Nguyễn Văn Vũ Quới An 100.000
2114 Phan Thị Thu Trung Thành 100.000
2115 Phan Thị Kìa Trung Thành 50.000
2116 Lê Thị Trúc Chi Rạch Nưng, Trung Hiệp, Trà Ôn 100.000
2117 Dương Thị Trúc Linh Đại Học Cửu Long 100.000
2118 Gia đình Chú Sáu TT Vũng Liêm 150.000
2119 Gia đình Cô Tám Trung Hiếu, Vũng Liêm 150.000
2120 Trần Văn Tùng Trà Côn, Trà Ôn 50.000
2121 Nguyễn Thị Lệ Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
2122 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50.000
2123 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
2124 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2125 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2126 Pt Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2127 Giáo Khanh 50.000
2128 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2129 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2130 Bà năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
2131 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
2132 Nguyễn Thị Bê Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
2133 Trần Kim Thắm Tân Bình, Tân Hội 50.000
2134 Ông Đặng văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
2135 Phòng Răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
2136 Trạm y Tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2137 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2138 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
2139 ĐTDĐ Thanh Phong Long Hiệp 50.000
2140 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
2141 Thanh Diễm, Diễm Diễm Nhi Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2142 Nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
2143 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2144 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
2145 Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
2146 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
2147 Tấn Thành (lò rèn) Long An, Long Hồ 50.000
2148 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2149 Ông Đặng Văn Truyền Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
2150 Đặng Văn Kê Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
2151 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long, Mang Thít 50.000
2152 Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100.000
2153 Stephany Conh Nguyễn OHO 100.000
2154 Sally Tuyết Nhi Nguyễn OHO 100.000
2155 James an Như Tieu OHO 100.000
2156 Nguyên Maggie OHO 100.000
2157 Nguyen Qrystal OHO 100.000
2158 Ông Nguyễn văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2159 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2160 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2161 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50.000
2162 Xe khách Phương Hân Tân Quới Trung 50.000
2163 DĐTĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2164 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2165 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2166 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2167 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2168 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2169 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2170 Huỳnh Hồng Vi Rạch Giá,Kiên Giang 50.000
2171 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
2172 Cô Phượng Nhỏ Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
2173 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2174 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2175 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
2176 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
2177 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
2178 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
2179 Đạo tràng a di đà phật 2.000.000
2180 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 50.000
2181 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
2182 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
2183 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100.000
2184 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
2185 Cô Nam Calli 100.000
2186 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
2187 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
2188 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long 100.000
2189 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long 100.000
2190 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50.000
2191 Bạn xem đài 2.000.000
2192 Lý The van 350.000
2193 Bạn xem đài 200.000
2194 Pham Thi Cam Tien 100.000
2195 Chau Minh Toan 100.000
2196 Bạn xem đài 200.000
2197 Trinh Nguyen Thi Bang 200.000
2198 Tập Thể CB- CNV Đài PT – THVL 1.000.000
2199 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
2200 Khả Vy P1, TP Vĩnh Long 50.000
2201 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long 50.000
2202 Ông Bà Năm Xây Trường An 50.000
2203 Yến Trâm Trường An 50.000
2204 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
2205 Ông Lê Văn Thưởng Đồng Tháp 50.000
2206 Chị Thủy Pt Chùa Tây Trước 50.000
2207 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TPVL 50.000
2208 Bạn xem đài P4, TP Vĩnh Long 100.000
2209 Giàu, Kha, Khiêm P1, TP Vĩnh Long 100.000
2210 Giàu, Kha, Khiêm P1, TP Vĩnh Long 100.000
2211 Bạn xem đài P4, TP Vĩnh Long 100.000
2212 Bạn xem đài Vĩnh Long 200.000
2213 Mai Văn Hùng Đồng Tháp 100.000
2214 Trần Muỗi P4, TP Vĩnh Long 100.000
2215 DĐặng Thúy Hồng P1, TP Vĩnh Long 100.000
2216 Cao Thị Hồng Diễm 150.000
2217 Bà Văn Em 101 Lê Thái Tổ, P2, TPVL 600.000
2218 Bạn xem đài 200.000
2219 Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 200.000
2220 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100.000
2221 Cô Phi Phi, Phi Vân P5, Tp Vĩnh Long 100.000
2222 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
2223 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100.000
2224 Đôlla P2, Tp Vĩnh Long 200.000
2225 Tạp hóa Bé Ba Thiện Chợ Bình Minh 10.200.000
2226 Ho Le Nga 200.000
2227 Bạn xem đài 50.000
2228 Luu Trong Hieu 100.000
2229 Nguyen Thi My Le 500.000
2230 Nguyen Tan Luc 60.000
2231 Bạn xem đài 500.000
2232 Võ Thị Mỹ Linh 200.000
2233 40 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 670.000
2234 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 100.000
2235 Hội đông y P1, TP Vĩnh Long 100.000
2236 Hai em Gia Đạt, Gia Bảo Phú Đức, Long Hồ 100.000
2237 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200.000
2238 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
2239 Bạn xem đài P4, TP Vĩnh Long 500.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *