STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
13082 Ông Bà Nguyễn Quốc Phòng Trường An 100,000
13083 Giáo Viên Hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200,000
13084 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
13085 Bé lâm Gia Hân Lớp 7/12 Lê Quí Đôn 50,000
13086 Anh Hùng P1, TPVL 50,000
13087 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, TPVL 200,000
13088 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 100,000
13089 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200,000
13090 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân 100,000
13091 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
13092 Tiệm lưới Quang Minh   100,000
13093 Ông Huỳnh Văn Nữa Sữa chữa cầu đường 715 100,000
13094 Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên Trường Lê Quí Đôn 100,000
13095 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
13096 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND xã Trường An 50,000
13097 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
13098 Nguyễn Trung Điền P5, TPVL 50,000
13099 Đào Duy bè cá Tân Hội 50,000
13100 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
13101 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
13102 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
13103 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
13104 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
13105 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50,000
13106 Xe Hoàng Đức   50,000
13107 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
13108 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250,000
13109 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
13110 Vật liệu Hòa Lợi P8, TPVL 200,000
13111 Nhà hảo tâm An Bình 200,000
13112 Tổ Từ Thiện An Bình 200,000
13113 Joseph Singapore 100,000
13114 Cô Thủy An Bình 50,000
13115 Anh Lý An Bình 50,000
13116 Cô Ba Ba Càng 100,000
13117 Cô Út Ửng An Bình 50,000
13118 Cô Phượng P4, TPVL 50,000
13119 Chị Dung Đồng Phú 100,000
13120 Bé Trâm Anh An Bình 100,000
13121 Anh Sơn An Bình 50,000
13122 Cô Quí Hòa Ninh 50,000
13123 Cô Kim Huê An Bình 50,000
13124 Anh Cù Văn Mười P3, TPVL 50,000
13125 Anh Cù Thành Sĩ P3, TPVL 50,000
13126 Tiệm bánh Hải Ký P1, TPVL 200,000
13127 Bạn xem đài P3, TPVL 200,000
13128 Bà Từ P4, TPVL 300,000
13129 Trường Ngọc P4, TPVL 50,000
13130 Gia đình Ông Sáu Ký P9, TPVL 200,000
13131 Thúy Việt Kiều Úc 850,000
13132 Trúc – Vy Quận 7, TPHCM 200,000
13133 Bạn xem đài P9, TPVL 200,000
13134 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây 100,000
13135 Anh Kiệt Mỹ Đức Tây 100,000
13136 Minh Nhật Mỹ Đức Tây 100,000
13137 Thùy Mẫn Mỹ Đức Tây 100,000
13138 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây 100,000
13139 Anh Thái Mỹ Đức Tây 100,000
13140 Chị Ngân Mỹ Đức Tây 50,000
13141 Cty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây 200,000
13142 Diệu Quí An Thái Đông 20,000
13143 An Cát An Thái Đông 20,000
13144 Năng Độ An Thái Đông 20,000
13145 An Thủy An Thái Đông 20,000
13146 Nguyễn Thị Năm An Thái Đông 20,000
13147 Trần Văn An An Thái Đông 50,000
13148 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương 50,000
13149 Cô Thúy Nga Chợ Cổ Cò 30,000
13150 Lê Ngọc Hoa Mỹ Đức Tây 100,000
13151 Bin – Bo Mỹ Đức Tây 100,000
13152 Quốc Hưng Quán Nhậu Mỹ Đức tây 200,000
13153 Huy Danh VLXD Mỹ Đức Tây 200,000
13154 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đôồng Tháp 50,000
13154a Diệu Thanh Mỹ Lợi A 20,000
13155 Huỳnh Xuân Lãm An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang 20,000
13155a Cô Đỗ Thị Rớt Cựu Giáo viên Trường Nguyễn Đình Chiễu 400,000
13156 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13157 Cửa hàng thúy y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13158 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13159 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13160 Huyỳnh Hồng Vi Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13161 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Sa Đéc, Đồng Tháp 50,000
13162 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13163 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13164 Uyên Thi ( tạp hóa) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13165 Hùng ( rửa xe) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13166 Đỗ Thị Tuyết cẩm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13167 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13168 Cô Chín Tiến Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13169 Huyỳnh Ngọc Triều Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13170 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13171 Bà Nguyễn Thị Năm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13172 Bà Nguyễn Thị Chiêu Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13173 Đặng Văn Truyền Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13174 Đặng Văn Kê Trung Trị, Trung Hiệp 50,000
13175 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiếu Thành, Vũng Liêm 70,000
13176 Pt Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13177 VLXD  Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13178 Bà Trần Thị Âu   100,000
13179 Bà Trần Thị Đầy   50,000
13180 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13181 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13182 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13183 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
13184 Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
13185 Giáo Khánh Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13186 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13187 Nguyễn Thị Bê Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13188 Trần  Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50,000
13189 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13190 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
13191 Nội Thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
13192 VTNN Nam Ký TT Vũng Liêm 50,000
13193 Trạm y Tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13194 Đại lý Thuốc Tây Hải chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
13195 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Chánh An 50,000
13196 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An 50,000
13197 Cô Út Nhỏ ( cây xăng) Tân Long 50,000
13198 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh 100,000
13199 Nguyễn Phước Thành Tân Long 50,000
13200 ĐTDĐ Thanh Phong Long Hiệp 50,000
13201 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
13202 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50,000
13203 Anh Ngọc Hồ Bơi Hùng GyM Long An 100,000
13204 Phương – Hạnh ( bán vải)   50,000
13205 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước 100,000
13206 Cô năm Kim Chợ Long Hiệp 50,000
13207 Cô Nga Tạp hóa Chợ Long Hiệp 50,000
13208 Bà Nguyễn Thị Năm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13209 Bé Cát Tường Phước Hậu, Long Hồ 500,000
13210 Cô Bảy Tiểu thương Cái Nhum 200,000
13211 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50,000
13212 Ông Bà Phan Văn Sắt
Nguyễn Thị Thời
P3, TPVL 1,000,000
13213 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 100,000
13214 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50,000
13215 Nhóm viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
13216 Võ Thị Hà K3, P2, TPVL 400,000
13217 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TPVL 100,000
13218 Dương Trí Hiếu Thanh Đức, Long Hồ 100,000
13219 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long   3,000,000
13220 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Nhơn Phú C, Mang Thít 200,000
13221 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
13222 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
13223 Thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
13224 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
13225 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
13226 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100,000
13227 Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm Chánh Hội, Mang Thít 100,000
13228 Bạn xem đài Cty Tỷ Xuân 450,000
13229 Ông Dư Văn Hiền 99 Lê Thái Tổ, P2, TPVL 2,000,000
13230 Phật tử đoàn bát Quan Trai Chùa Hội An 300,000
13231 Bạn xem đài Chợ Vũng Liêm 200,000
13232 Cô Tuyết ( bán bánh) TT Vũng Liêm 100,000
13233 Cô Ánh Nga Tạp hóa Chợ Vũng Liêm 50,000
13234 Cô Trinh Tạp hóa Chợ Vũng Liêm 50,000
13235 Cô Liễu Mỹ Phâm Chợ Vũng Liêm 50,000
13236 Phật tử Chùa Hội An TT Vũng Liêm 50,000
13237 Phật tử Diệu Liên Chùa Hội An 50,000
13238 Phật tử Diệu Tánh Chùa Hội An 50,000
13239 Phật tử Thiện Phước Chùa Hội An 50,000
13240 Trần Hạnh Phúc TT Vũng Liêm 50,000
13241 Cô Diệu Minh Chùa Hội An 50,000
13242 Nguyễn Thanh Tùng Phòng Nội vụ Vũng Liêm 200,000
13243 Cô Dung ( gv Huu) TT Vũng Liêm 50,000
13244 Cô Ngọc Bán gạo Chợ Vũng Liêm 200,000
13245 Cường, Yến Nhi TT Vũng Liêm 50,000
13246 Dì Hai Hưng Chánh 100,000
13247 Cô Sáu Tâm Trung Thành 50,000
13248 Phan Văn Hạ Trung Thành 200,000
13249 Bảy Chai Trung Thành 100,000
13250 Cháu Bảy Chai Trung Thành 100,000
13251 Nguyễn Ngọc Thanh Tiềng Trung Thành 100,000
13252 Nguyễn Văn Vũ Quới An 100,000
13253 Phan Thị Thu Trung Thành 100,000
13254 Phan Thị Kìa Trung Thành 50,000
13255 Dương Thị Trúc Linh Đại Học Cửu Long 100,000
13256 Dương Thị Trúc Thanh Đại Học Cửu Long 100,000
13257 Sư cô Diệu Hạnh Chùa Hội An 50,000
13258 Giang Thị Tài Muổi   100,000
13259 Lê Văn Ngoan Xuân Hiệp, Trà Ôn 2,000,000
13260 Phòng thuốc năm Ba Quốc Hòa Bình, Trà Ôn 100,000
13261 Bà Nguyễn Thị Sậu Thanh Đức, Long Hồ 50,000
13262 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50,000
13263 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50,000
13264 Cô Lan Phương   1,200,000
13265 Bạn xem đài   100,000
13266 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
13267 Gia đình Chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ 200,000
13268 Lâm Tố Nga P1, TPVL 2,000,000
13269 Văn Tuệ Mẫn P1, TPVL 1,000,000
13270 Bạn xem đài P4, TPVL 200,000
13271 Kim Ngọc P3, TPVL 50,000
13272 Co Xuyến (Cá kiểng 55) Phạm Thái Bường, P4, TPVL 100,000
13273 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
13274 Thươợng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
13275 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13276 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13277 Nguyễn Thiện Phương Taân Lộc 50,000
13278 PT Diệu Quí   50,000
13279 Thươợng tọa Thích Phước Hạnh Chùa Phật NGọc Xá Lợi 100,000
13280 VLXD Út Hóa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13281 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
13282 Hội từ thiện ấp Hiếu Tín   100,000
13283 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
13284 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
13285 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
13286 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13287 Thượng tọa thích Minh Đạt Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
13288 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung   100,000
13289 Phật tử Chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
13290 Gđ Thầy Hiếu Tt Tam BÌnh 150,000
13291 Ông Bà Dân nam Tt Tam BÌnh 100,000
13292 Trinh, Kim, Thuấn Tt Tam BÌnh 100,000
13293 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình 100,000
13294 Sạp quần áo cô Hai TT Tam Bình 100,000
13295 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50,000
13296 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50,000
13297 Chú Thu Bến đò lò vôi 100,000
13298 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 100,000
13299 Phong, Trinh TT Tam Bình 100,000
13300 Nguyễn Văn Bôn TT Tam Bình 200,000
13301 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200,000
13302 Hạnh Huệ TPCT 50,000
13303 Chị Sáu Trà CÔn 50,000
13304 Lưu Thị Hồng Thúy Tân Mỹ, Trà Ôn 50,000
13305 Cây xăng Bé Bảy   50,000
13306 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
13307 Dì Hai Thành Tam Bình 100,000
13308 Nguyễn Quốc Thanh Tt Tam BÌnh 100,000
13309 Bé Hoài Nguyên ( Bán thịt bò) TT Trà Ôn 50,000
13310 6 Vinh, & 7 Tý TT Trà Ôn 50,000
13311 Trần Thị Gái Phú Thịnh, Tam Bình 100,000
13312 Trần Chí Hùng Long Mỹ, Mang Thít 250,000
13313 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
13314 Cửa hàng TAGS Minh TuyềnMang Thít   100,000
13315 Cô Kiều Tt Tam Bình 200,000
13316 Hiếu, Dũng, Nghĩa Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
13317 Phú Khang, Bảo Ngọc TT Tam Bình 200,000
13318 Nguyễn Duy Khánh TT Tam Bình 50,000
13319 Bà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100,000
13320 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50,000
13321 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
13322 VLXD Út Hóa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13323 An, Gọn Bán quần áo Chợ Hựu Thành 20,000
13324 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
13325 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13326 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh 50,000
13327 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân 600,000
13328 Chị Dung Phước Hậu, Long Hồ 1,000,000
13329 A Di Đà Phật   3,000,000
13330 Cô Út Nhỏ Vĩnh Xuân 50,000
13331 Cô Thu Bán thịt Chợ Vĩnh Xuân 50,000
13332 Cô Oanh Bán thịt Chợ Vĩnh Xuân 50,000
13333 Cô Mười Gv tiểu học Chợ Vĩnh Xuân 50,000
13334 Chú Thím My Bán thịt Chợ Vĩnh Xuân 20,000
13335 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 100,000
13336 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
13337 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
13338 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
13339 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
13340 Khắc Duy, Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
13341 Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
13342 Cô Nga Bùi Long Phước, Long Hồ 50,000
13343 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
13344 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
13345 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
13346 Tập thể Calli   100,000
13347 Bà Tư Phật tử Chùa Kỳ Viên 30,000
13348 Anh Tuấn   50,000
13349 Thọ Phước Phật tử Chùa Kỳ Viên 50,000
13350 Bạn xem đài P5, TPVL 300,000
13351 Bạn xem đài   100,000
13352 Chi đoàn CTy-CP-TVXD Vĩnh Long   200,000
13353 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1,000,000
13354 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
13355 Phòng thời sự Đài PT – THVL 2,000,000
13356 Nguyễn Tấn Lực   60,000
13357 Anh Hà Ngọc Châu Cty Rau quả Tp HCM 1,000,000
13358 Khả Vy P1, TPVL 50,000
13359 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50,000
13360 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
13361 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
13362 Chị Thủy Phật tử Chùa Tây Trước 50,000
13363 Dì Tư   100,000
13364 Dì Năm ( bán xôi) Cầu Ông Me 200,000
13365 Diệp Kim Phụng Cty TNHH Tân Vạn Lợi, Tân Bình, Tân Hạnh, Long Hồ 1,000,000
13366 Nguyễn Diệp Minh P1, TPVL 100,000
13367 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL 200,000
13368 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
13369 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
13370 Tiệm hột Tín Phát Mang Thít 100,000
13371 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Sa Đéc, Đồng Tháp 200,000
13372 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13373 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13374 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13375 Bé Huệ Quyên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13376 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20,000
13377 Công – Duyên Lò chả lụa Thành Công, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800,000
13378 Trần Hoàng Em Tân Qui, Hiếu Phụng 10,000
13379 Trần Hoàng Tuấn Tân Qui, Hiếu Phụng 10,000
13380 Trần Duy Khánh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10,000
13381 Trần Thị Mỹ Vy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10,000
13382 Trần Văn Viên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10,000
13383 Nguyễn Thị Ngọc Dung Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10,000
13384 Nguyễn Văn Tem Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10,000
13385 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100,000
13386 Trương Thị Rĩ Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10,000
13387 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13388 Trần Thu Trang Hiếu Phụng, Vũng Liêm 10,000
13389 Võ Huỳnh Nhã Trúc Đồng Tháp 100,000
13390 Huỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30,000
13391 Trần Minh Phương Quan Thạnh 10,000
13392 Trương Ngọc Thành Hiếu Phụng, Vũng Liêm 30,000
13393 Lê Thị Tuyền Gv Hiếu Nhơn 50,000
13394 Hợp tác xá Vĩnh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200,000
13395 Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13396 Nhà trọ Hồng Gấm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13397 Quán chay Hiếu Phụng Vũng Liê, 50,000
13398 Đinh Thúy Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13399 Nguyễn Ngọc Hồng Hòa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
13400 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TPVL 50,000
13401 Cô Vân Tân Lược 50,000
13402 Bà Trần Thị Tư Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
13403 Cao Văn Thép Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
13404 Cô Năm Tân Lộc 200,000
13405 Phật tử Năng Sự Tân Lộc 100,000
13406 Nguyễn Thị Lan Tân Lộc 100,000
13407 Cô Út ( mua dừa) Tân Lộc 50,000
13408 Nguyễn Thị Phan Tân Lộc 50,000
13409 Phúc Vinh, Anh Thư Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
13410 Vân Anh Phước Hậu, Long Hồ 100,000
13411 Đại lý gas Phi Ni Cầu Đôi 400,000
13412 Nguyen Van Quan   100,000
13413 Cty TNHH Loan Trâm 71A Đường 2/9, P1, TPVL 8,400,000
13414 Ông Bửu Pháp P5, TPVL 100,000
13415 Anh Hùng P1, TPVL 50,000
13416 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, TPVL 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *