STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
7604 Giáo viên hưu KHóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200.000
7605 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 100.000
7606 Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50.000
7607 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200.000
7608 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200.000
7609 Anh Hùng P1, TPVL 100.000
7610 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
7611 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
7612 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
7613 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
7614 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
7615 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
7616 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
7617 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
7618 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
7619 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
7620 Xe Hoàng Đức TPVL 50.000
7621 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50.000
7622 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 50.000
7623 Chị 5 hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
7624 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội         200.000
7625 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội           50.000
7626 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân         100.000
7627 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long         100.000
7628 Chị Nữ Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long         100.000
7629 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long         100.000
7630 Nhóm Thiện nguyện Phước Hậu Long Hồ      1.000.000
7631 Trần Duy Thiện P8, TPVL 600.000
7632 Chiêm Hoàng Đạt P8, TPVL 500.000
7633 Cô Sáu Thanh Đức, Long Hồ 200.000
7634 Cô Sáu Tiếp 62D Nguyễn Văn Lâu, P8, TPVL 200.000
7635 Nguyễn Thị Mai Tân Hạnh, Long Hồ 100.000
7636 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 150.000
7637 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 50.000
7638 Quán nhậu Phát Lộc P5, TPVL 500.000
7639 Cô Ánh P8, TPVL 500.000
7640 Bà Võ Thị Hòa K3, P2, TPVL 400.000
7641 Cô Hom (bán dừa) An Bình, Long Hồ 300.000
7642 Chị Sửu (bán rau) P5, TPVL 200.000
7643 Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên Trường Nguyễn Đình Chiểu 400.000
7644 Nguyễn Thị Anh Thư P8, TPVL 200.000
7645 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250.000
7646 VLXD Hòa Lợi P8, TPVL 200.000
7647 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
7648 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ 200.000
7649 Chị Dung Đồng Phú, Long Hồ 70.000
7650 Cô Hồng Tươi An Bình, Long Hồ 50.000
7651 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
7652 Cù VĂn Mười P3, TPVL 50.000
7653 Cù Thành Sĩ P3, TPVL 50.000
7654 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 60.000
7655 Cô Quí Hòa Ninh, An Bình 50.000
7656 Chú Sơn An Bình, Long Hồ 50.000
7657 Cô Ba Ba Càng, Long Hồ 100.000
7658 Anh chị Tư Tánh Phú Quốc 50.000
7659 Chị Hải Hòa Phú, Long Hồ 50.000
7660 Chú Hoàng Hòa Ninh, An Bình 50.000
7661 Cô Hiền Hòa Ninh, An Bình 20.000
7662 Cô Thủy An Bình, Long Hồ 50.000
7663 Nguyễn Thị Bé Năm P3, TPVL 50.000
7664 Bạn xem đài           100.000
7665 Bạn xem đài             50.000
7666 Huỳnh Công Định           100.000
7667 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 50.000
7668 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TP Vĩnh Long 50.000
7669 Cô Nga CLB Yoga P1, TP Vĩnh Long 50.000
7670 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TP Vĩnh Long 100.000
7671 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
7672 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TP Vĩnh Long 100.000
7673 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
7674 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long 100.000
7675 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long 100.000
7676 Bà Tư Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
7677 Cô Ba Chợ Cua, P4, TPVL 100.000
7678 Nguyễn Phúc Chánh 43 Lê Thái Tổ, P2, TPVL 100.000
7679 Cô Út Trà Vinh 900.000
7680 Bạn xem đài   100.000
7681 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang         100.000
7682 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang         100.000
7683 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang         100.000
7684 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang         100.000
7685 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang           50.000
7686 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang           50.000
7687 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang         100.000
7688 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè, Tiền Giang         100.000
7689 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang         100.000
7690 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang         100.000
7691 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang         100.000
7692 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang         100.000
7693 Cô Sáu Phụng TPHCM         100.000
7694 Chị Ba Trúc USA         100.000
7695 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè         100.000
7696 anh Nguyên Võ USA         100.000
7697 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ           50.000
7698 Anh chj Thảo, Mai Hpa         250.000
7699 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long        3.000.000
7700 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 50.000
7701 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TP Vĩnh Long 50.000
7702 Cô Nga CLB Yoga P1, TP Vĩnh Long 50.000
7703 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TP Vĩnh Long 100.000
7704 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
7705 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TP Vĩnh Long 100.000
7706 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
7707 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long 100.000
7708 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long 100.000
7709 Bà Tư Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
7710 Cô Ba Chợ Cua, P4, TPVL 100.000
7711 Nguyễn Lý Thùy Trâm ÚC 100.000
7712 Gia đình chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ 200.000
7713 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
7714 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
7715 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
7716 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
7717 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 100.000
7718 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình 100.000
7719 Võ Thị Tạo TT Tam Bình 100.000
7720 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình 250.000
7721 Sáu Vinh, Bảy Tỷ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7722 Bé + Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7723 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7724 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
7725 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
7726 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7727 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7728 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Vũng Liêm 100.000
7729 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
7730 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
7731 Lê Thị yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
7732 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100.000
7733 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
7734 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7735 Ông bà Quá có Trần Văn Phước,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
7736 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
7737 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7738 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7739 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7740 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
7741 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7742 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7743 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7744 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
7745 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
7746 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7747 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7748 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7749 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7750 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7751 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50.000
7752 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
7753 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7754 Chú Nhiệm Tam Bình 50.000
7755 Ngô Thị Tuyết (bán cá) TT Tam Bình 50.000
7756 ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100.000
7757 Bùi Thành Nam Nhơn Bình, Trà Ôn 200.000
7758 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
7759 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
7760 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
7761 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50.000
7762 Dịch vụ du lịch Văn Xem Long Phú, Tam Bình 100.000
7763 Phật tử Diệu Minh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
7764 Cô Tú Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7765 Nguyễn Thị Kiều Phương Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7766 Nguyễn Phúc Thịnh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7767 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân 500.000
7768 Cô Thu (bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
7769 Cô Nguyễn Thị Kim Chi NHT Trường THCS Vĩnh Xuân, Trà ÔN 50.000
7770 Cô Giáo Mười Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
7771 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7772 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7773 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7774 Nguyễn Văn Châu TT Tam Bình 200.000
7775 Mai Thảo Công ty honda Tân Thành, Tân Long Hội, Mang Thít 200.000
7776 Bà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100.000
7777 Phạm Thị Xuân Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
7778 Phạm Thị Diệu Hiền P8, TPVL 150.000
7779 Xuân Mai P5, TPVL 600.000
7780 Cô Vân Bình Tân 100.000
7781 Chú Bảy Cảnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7782 Chú Út Ngợi Chủ tịch Người cao tuổi xá Nguyễn Văn Thảnh 100.000
7783 Chú Tám Chử tịch Người cao tuổi Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
7784 Cô Giáo Út Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
7785 Cô Nguyễn Thị Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7786 Chú thím Sáu Lực Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7787 Chị Hồng Thu Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
7788 Chị Kim Hằng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7789 Anh Thanh Nghĩa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7790 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7791 Cô Đoàn Thị Em Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7792 Cô Kim Lộ Lò bánh mì Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 200.000
7793 Chị Ngọc Hòa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 50.000
7794 Chú Tám Thổ Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
7795 Bà Năm Hoa Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7796 Chị Kim Huyền Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7797 Cô Huệ Nhạn Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 50.000
7798 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc Hòa Thới,Nguyễn Văn Thảnh 100.000
7799 Chú Thanh Húy Thaành Trung, Bình Tân 100.000
7800 Bạn Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân 100.000
7801 Chị Thảo Nguyên Thành Trung, Bình Tân 100.000
7802 Thím Hai Hụ Thành Trung, Bình Tân 100.000
7803 Tiệm Kim Trân 2 Bán ống nhựa xã Thành Trung 100.000
7804 Tiệm pho to Duy Đăng Thành Trung, Bình Tân 50.000
7805 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7806 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân 100.000
7807 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100.000
7808 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
7809 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7810 Trạm y tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7811 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7812 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7813 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7814 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7815 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
7816 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
7817 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
7818 Cô NĂm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
7819 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
7820 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
7821 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
7822 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7823 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7824 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7825 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7826 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
7827 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
7828 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
7829 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7830 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
7831 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7832 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7833 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7834 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7835 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7836 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long 50.000
7837 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50.000
7838 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7839 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7840 Xe khách Phương Hân Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7841 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7842 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7843 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7844 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7845 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7846 Cô Hà (bán gạo)\ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7847 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7848 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá 50.000
7849 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
7850 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7851 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7852 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7853 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7854 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
7855 Đỗ Ý Ly Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7856 Dương Xuân Hoàng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7857 Huỳnh Kim Khoa Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7858 Nguyễn Quỳnh Như Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7859 Thuốc tây Minh Thúy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7860 Chú Út (Hai Nhàn) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7861 Phật tử Đoàn Bát Quan Trai Chùa Hội An, Vũng Liêm 300.000
7862 Bạn xem đài Chợ Vũng Liêm 200.000
7863 Cô Tuyết (bán bánh) TT Vũng Liêm 100.000
7864 Cô Ánh Nga Tạp hóa chợ Vũng Liêm 50.000
7865 Cô Trinh Tạp hóa chợ Vũng Liêm 50.000
7866 Cô Năm TT Vũng Liêm 50.000
7867 Cô Liễu Mỹ phẩm chợ Vũng Liêm 50.000
7868 Diệu Tánh TT Vũng Liêm 100.000
7869 Diệu Liên Phật tử Chùa Hội An 50.000
7870 Diệu Hạnh Phật tử chùa Hội An 50.000
7871 Nguyễn Thanh Tùng Phòng nội vụ TT Vũng Liêm 200.000
7872 Cường, Yến Nhi TT Vũng Liêm 50.000
7873 Phan Văn Hạ An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm 200.000
7874 Cô Tám Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
7875 Nguyễn Ngọc Thanh Tiềng Trung Thành, Vũng Liêm 100.000
7876 Nguyễn Văn Vũ Quới An, Vũng Liêm 100.000
7877 Phan Thị Kìa Trung Thành, Vũng Liêm 50.000
7878 Lê Thị Trúc Chi Rạch Nưng, Trung Hiệp, Vũng Liêm 100.000
7879 Dương Thị Trúc Linh Đại học Cửu Long 100.000
7880 Chị Hai Nhu Rạch Nưng, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7881 Phan Thị Thu Trung Hiệp, Vũng Liêm 100.000
7882 Gia đình Chú Sáu TT Vũng Liêm 50.000
7883 Cô Dúng Giáo viên TT Vũng Liêm 50.000
7884 Giàu, Kha, KHiêm P1, TPVL 100.000
7885 Giàu, Kha, KHiêm P1, TPVL 100.000
7886 Chú NĂm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
7887 Huỳnh Thị Kim Mão P9, TPVL 100.000
7888 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
7889 16/6 Thùng tiền ủng hộ nhân vật ĐCNĐ Cửa hàng Vinaphone Vĩnh Long,Trưng Nữ Vương, P1, TPVL 70.000
7890 16/6 Thùng tiền ủng hộ nhân vật ĐCNĐ Cửa hàng Mobifone Vĩnh Long, Nguyễn Huệ, P2, TPVL 130.000
7891 Ông Trương Văn Út, Bà Trương Thị Nương Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 200.000
7892 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 100.000
7893 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TP Vĩnh Long 100.000
7894 Tran Duong Truc Thanh   50.000
7895 Vo Thi Diem   50.000
7896 Nguyen Ngoc Tram   200.000
7897 Trinh Nguyen Thi Bang   200.000
7898 Co Thien   300.000
7899 Bạn xem đài   100.000
7900 Ông Bà Tư Hoàng Thành   200.000
7901 Ho Le Nga   200.000
7902 Bạn xem đài   100.000
7903 Chau Minh Toan   100.000
7904 Người xem đài P3, Tp Vĩnh Long 100.000
7905 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1.000.000
7906 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
7907 Ông Huỳnh Chí Hưng, Nguyễn Thị Lai Cầu Đôi 3.000.000
7908 Huỳnh Thanh Tuấn Cầu Đôi 1.500.000
7909 Trần Thị Sương TPHCM 200.000
7910 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200.000
7911 LýThị Dứng Trà Ôn 100.000
7912 Bé Huỳnh Trung Tam Bình, Vĩnh Long 200.000
7913 Võ Thị Kiều Tam Bình, Vĩnh Long 50.000
7913a Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Tam Bình, Vĩnh Long 100.000
7914 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
7915 Ngụy Thế Vinh, Ngụy Diệu Quang, Huỳnh Thị Tú Trinh P4, TP Vĩnh Long 600.000
7916 Ban trị sự xã Thành Đông Thành Đông, Bình Tân, Vĩnh Long 100.000
7917 Nguyễn Tấn Sơn Phòng Giáo dục Huyện Tam Bình 2.000.000
7918 Anh Nhân P1, TP Vĩnh Long 100.000
7919 Yến Trâm Trường An 50.000
7920 Lò bánh mì Tuấn Minh Mang Thít, Vĩnh Long 100.000
7921 Anh Khoa, Anh Thư Tp Long Xuyên, An Giang 1.000.000
7922 Lâm Thị Hồng Nhựt Ô Môn, Cần Thơ 1.000.000
7923 Võ Thị Kiều Tam Bình, Vĩnh Long 50.000
7924 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100.000
7925 Nguyễn Thị Dứng Trà Ôn, Vĩnh Long 200.000
7926 Lò bánh mì Tuấn Minh Mang Thít, Vĩnh Long 100.000
7927 Lê Bạch Hòa Bình Tân, Vĩnh Long 200.000
7928 Ban trị sự Thành Đông Bình Tân, Vĩnh Long 100.000
7929 Khả Vy P1, TP Vĩnh Long 50.000
7930 Bảo Ngọc, Thanh P4, TP Vĩnh Long 50.000
7931 Chị Thủy Pt Chùa Tây Trước 50.000
7932 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TPVL 50.000
7933 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50.000
7934 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100.000
7935 Thú Y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200.000
7936 Văn Thố TT Vũng Liêm 50.000
7937 Chín Hồng TT Vũng Liêm 100.000
7938 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm 20.000
7939 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng Liêm 50.000
7940 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm 50.000
7941 Mỹ phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50.000
7942 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130.000
7943 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7944 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7945 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7946 Bé Bi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
7947 Đăng Khoa Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 40.000
7948 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100.000
7949 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7950 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây, Vũng Liêm 50.000
7951 Dương Chí Quốc Trà Vinh 50.000
7952 Bé Khắc Long Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
7953 Đặng Vũ Lâm Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7954 Đặng Xuân Mai Trung Ngãi, Vũng Liêm 30.000
7955 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
7956 Phật tử Chùa Hội An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7957 Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Anh Duy Thuốc tây Bảy Do 100.000
7958 Phật tử Chùa Hội An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7959 Phật tử chùa Phước Thọ Trung Ngãi, Vũng Liêm 20.000
7960 VTNN Nam Ký Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
7961 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7962 Trương Văn Bình Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7963 Trương Bảo Đức Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7964 Phạm Văn Ly Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7965 Phạm Thị Thu Thủy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7966 Huỳnh Thị Thúy Vi Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7967 Trần Kim Ngân Rạch Đôi 50.000
7968 Nguyễn Thị Thảo Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7969 Phạm Minh Triều Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7970 Lê Văn Hải Em Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7971 Nguyễn Thị Kiều Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7972 Nguyễn Văn Gương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7973 Nguyễn Thị Hồng Lệ Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7974 Đặng Thúy Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7975 Đặng Văn Hồng Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7976 Chị Ba Nghĩa Ngả 3 cái Nhum 100.000
7977 Nguyễn Hoàng Oanh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
7978 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 200.000
7979 Phạm Minh Tơ Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
7980 Phạm Thanh Xuân Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
7981 Cô Nguyễn Thị Thúy Uyên Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
7982 Cô Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
7983 Cô Dương Thị Phụng Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
7984 Phạm Thị Kim Xuyến Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
7985 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
7986 Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
7987 Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
7988 Cô Trân Thị Kim Thái Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 200.000
7989 Ông Nguyễn Văn Quang Long Hiệp, Long An 100.000
7990 Nguyễn Hoàng Thiên Lan Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
7991 Bé Thái Vinh, Thiên Nhân Cty Long Vinh, TP Vĩnh Long 50.000
7992 Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7993 Cửa hàng điện Vĩnh Hồ Khóm 1, TT Vũng Liêm 400.000
7994 Nguyeễn Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
7995 Nguyễn Thị Cẩm Bình Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
7996 Đoàn Thị Khánh Vân Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
7997 Trương Văn Mười Giáo viên Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
7998 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7999 32 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 600.000
8000 Bạn xem đài P4, TP Vĩnh Long 100.000
8001 Tập thể chi bô Khóm Hưng Đạo Vương P1, TP Vĩnh Long 2.100.000
8002 Coô Ngân TT Tam Bình 100.000
8003 Cô Lĩnh TT Tam Bình 100.000
8004 Bé Nga TP Vĩnh Long 100.000
8005 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
8006 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
8007 Bạn xem đài Vũng Tàu 500.000
8008 Dương Minh Khoa Lộc Hòa, Long Hồ 1.000.000
8009 Tấn Thành Lò rèn 50.000
8010 Bạn xem đài Chợ Tân Thanh 200.000
8011 Ông Nguyễn Văn Danh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8012 Võ Hữu Đức Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8013 Huỳnh Kim Thắm Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8014 Cô Tuyết Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8015 Huỳnh Thị Phượng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8016 Huỳnh Thị Bích Hạnh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8017 Huỳnh Thị Bích Liễu Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8018 Huỳnh Văn Bi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8019 Huỳnh Văn Yến Nhi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8020 Ngô Thị Rãnh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8021 Nguyễn Thị Hưng Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8022 Thím Tư Oanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
8023 Phật tử Diệu Hương Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8024 Cô Vân TT Vũng Liêm 50.000
8025 Bạn xem đài Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
8026 Ông Nguyễn Văn Nha Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
8027 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
8028 Nguyễn Lê Phương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
8029 Lê Đặng Trung Nghĩa Tân Quới Trung, Vũng Liêm 100.000
8030 Lê Thị Ngọc Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
8031 Cô Hà (bán gạo) Tân Quới Trung, Vũng Liêm 100.000
8032 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TPVL 200.000
8033 Mười nhạc sống Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
8034 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100.000
8035 Chiêm Hoàng Đạt P8, Tp Vĩnh Long 500.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *