STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
7880 Lê Đinh Gia Phát P8, TPVL 200,000
7881 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100,000
7882 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
7883 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
7884 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50,000
7885 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50,000
7886 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100,000
7887 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
7888 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
7889 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
7890 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
7891 Bà Trần Thị Ba P4, TPVL 50,000
7892 Chị Năm hủ tiếu P1, TPVL 150,000
7893 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội       200,000
7894 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân       100,000
7895 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long       100,000
7896 Bé Thái Phú Vinh ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm       100,000
7897 Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL         50,000
7898 Anh Hùng P1, TPVL       100,000
7899 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long       200,000
7899a Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long         50,000
7900 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL       200,000
7901 Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long       100,000
7902 Cô Giang TPHCM       100,000
7903 Nguyễn Thị Hường Bán gạo chợ Cái Đôi       100,000
7904 Bà Hai Tốt Cái Đôi       100,000
7905 Cô Thảo Chợ Cái Đôi       100,000
7906 Cô Diệu Hòa Chợ Cái Đôi         50,000
7907 Nguyễn Ngọc Khánh Vân Luân Đôn       400,000
7908 Ngọc Trâm Thanh Đức, Long Hồ       600,000
7909 Ông Bửu Pháp P5, TPVL       100,000
7910 Bạn xem đài P5, TPVL       100,000
7911 Chú Bảy Cảnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7912 Chú Út Ngợi Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7913 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL       100,000
7914 Hồ Thanh Quang Bình Phước, Mang Thít         50,000
7915 Trương Thị Nhiễn Tân An Luông, Vũng Liêm       500,000
7916 Cô Hạnh ( xăng dầu) Nhơn Bình, Trà Ôn       100,000
7917 28 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít       530,000
7918 Tiệm hột Tín Phát Cái Nhum, Mang Thít       100,000
7919 Trương Hữu Trí TRần Phú, P4, TPVL       100,000
7920 Chị Nữ TRần Phú, P4, TPVL       100,000
7921 Nguyễn Thành Nhân TT Long Hồ       800,000
7922 Phan Hiền Minh Lớp 9/6 Trường THCS Lộc Hòa, Long Hồ       200,000
7923 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL       100,000
7924 Ông bà Nguyễn Văn Nô, Nguyễn Thị Nàng Cầu Đôi, Lộc Hòa, Long Hồ    1,200,000
7925 Hồ Văn Tám Bình Phước, Mang Thít         50,000
7926 Chú Tám chi hộ NCT Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7927 Cô giáo Út hưu trí Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7928 Dì Chính Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7929 Chú Thím Sáu Lực Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7930 Hai em Hiển Lộc Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh         50,000
7931 Tuyền Tiến Thành Trung, Bình Tân       150,000
7932 Tiệm Duy Đăng pho to Thành Trung, Bình Tân         50,000
7933 Chú Thím Diệu Ngọt Thành Trung, Bình Tân       200,000
7934 Chị Kim Hằng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7935 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7936 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7937 Đoàn Thị Em Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7938 Phạm Thành Trung Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7939 Phạm Thanh Hiếu Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7940 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh       100,000
7941 Em Thanh Húy Thành Trung, Bình Tân       100,000
7942 Chị Thủy Thành Trung, Bình Tân       100,000
7943 Kim Trân 2 (bán ống nhựa) Thành Trung, Bình Tân       200,000
7944 Bà Hai Tủ Thành Trung, Bình Tân       100,000
7945 Cô Huệ Nhạn Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh         50,000
7946 Chị Oanh Bán mỹ phẩm chợ Nguyễn Văn Thảnh’         50,000
7947 Hồ Ngọc Thu Cán bộ Hòa Hiệp, Nguyễn văn Thảnh, Bình Tân       100,000
7948 Anh Hai Tâm (xe ôm) Thành Đức       100,000
7949 Cô Năm Ta Hòa Thạnh, Nguyễn Văn Thiệt       100,000
7950 Năm Lan TPVL 100,000
7951 Nguyễn Lê Vân Anh P5, TPVL 100,000
7952 Dương Liễu P5, TPVL 100,000
7953 Gia Huân, Gia Hân P2, TPVL 100,000
7954 Hoàng Huy, Minh Anh Vĩnh Long 100,000
7955 Chị Hà (bán bánh) Chợ Vĩnh Long 100,000
7956 Trang Hòa TPVL 100,000
7957 Lê Minh Phúc TPVL 50,000
7958 Nguyễn Trung Bảo TPVL 50,000
7959 Anh Cường TPVL 50,000
7960 Phú Khang, Hải Đông Ba Tri, Bến Tre 100,000
7961 Trần Thanh Bình Hiếu Hiệp, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
7962 Hương linh Cô Loan Nguyên kế toán Trường Nguyễn Khuyến, Tân Ngãi, VL 100,000
7963 Cô Ánh P8, TPVL 500,000
7964 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
7965 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
7966 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
7967 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn, TPVL 250,000
7968 VLXD Hòa Lợi P8, TPVL 200,000
7969 Chị Dung Đồng Phú, Long Hồ 200,000
7970 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ 200,000
7971 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100,000
7972 Cô Phương P4, TPVL 50,000
7973 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 40,000
7974 Cô Ba Ba Càng, Tam Bình 100,000
7975 Chị Hải Hòa Phú, Long Hồ 100,000
7976 Chị Mỹ An Bình, Long Hồ 50,000
7977 Anh Hải Lý An Bình, Long Hồ 50,000
7978 Chị Sáu Phó An Bình, Long Hồ 50,000
7979 Cô Kiều An Bình, Long Hồ 50,000
7980 Chị Bạch An Bình, Long Hồ 50,000
7981 Chị Hiền Hòa Ninh, An Bình 30,000
7982 Chú Hoàng Hòa Ninh, An Bình 30,000
7983 Cô Phượng ( xe ôm) An Bình, Long Hồ 50,000
7984 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50,000
7985 Anh Cù Thành Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50,000
7986 Chị Huệ Bán sữa đậu nành phà An Bình 50,000
7987 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
7988 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ, Mang Thít 100,000
7989 Cô Ba Chợ Cua, P4, TPVL 100,000
7990 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 100,000
7991 Chị Huệ, Ngọc Huệ Áo Cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
7992 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 100,000
7993 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100,000
7994 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
7995 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
7996 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50,000
7997 Cô Nga CLB Yoga, P1, TPVL 50,000
7998 Khắc Duy, Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
7999 Tập thể Cali Phật tử chùa Kỳ Viên 100,000
8000 Ánh Nga P8, TPVL 100,000
8001 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 400,000
8002 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
8003 Lò bánh mì Tuấn Minh Khóm 1, TT Cái Nhum 100,000
8004 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân 100,000
8005 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
8006 Tuyết Oanh, Thiên Nga Q Thốt Nốt, TPCT 100,000
8007 Nguyễn Thị Ngọc Nga Q6, TPHCM 200,000
8008 TRần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Phú Ninh, Song Phú, Tam Bình 100,000
8009 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       100,000
8010 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       100,000
8011 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       100,000
8012 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang         50,000
8013 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang         50,000
8014 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang       100,000
8015 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP HCM       100,000
8016 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang       100,000
8017 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang       100,000
8018 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang       100,000
8019 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang       100,000
8020 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang       100,000
8021 Cô Sáu Phụng TPHCM       100,000
8022 Chị Ba Trúc USA       100,000
8023 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè       100,000
8024 anh Nguyên Võ USA       100,000
8025 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ         50,000
8026 Anh chị Thảo Mai Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang       250,000
8027 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang       100,000
8028 Đoàn Thị Thu Hà Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang         50,000
8029 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang         50,000
8030 Đoàn Thị Ngọc Tú P1, Tp Vĩnh Long         50,000
8031 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL         50,000
8032 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 200,000
8033 Minh Sang Trường An 100,000
8034 Nhóm bạn xem đài P5, TPVL 320,000
8035 Bác sĩ Hải Khoa Mắt Bệnh viện Vĩnh Long 5,000,000
8036 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
8037 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 200,000
8038 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100,000
8039 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100,000
8040 Chú Thành TT Tam Bình 100,000
8041 Sinh viên Lê Tam Bình Tt Tam Bình 100,000
8042 Phú Khang, Bảo Ngọc TT Tam Bình 200,000
8043 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
8044 Thy, Tiến TT Tam Bình 100,000
8045 Lệ Khánh (bán cá) TT Tam Bình 50,000
8046 Tiệm vải cô Bé Bảy TT Tam Bình 100,000
8047 Hồ Hưng Thịnh TT Tam Bình 50,000
8048 Chú Nhiệm TT Tam Bình 50,000
8049 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50,000
8050 Đoàn Thị Diễm Thúy TT Tam Bình 100,000
8051 Cô Thoa Chi cục Thuế TT Tam Bình 100,000
8052 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100,000
8053 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
8054 Cô Mai Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
8055 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
8056 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
8057 An, Gọn (bán quần áo) Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8058 Học, Bé Bảy (bán giày dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8059 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8060 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8061 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8062 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8063 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8064 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8065 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8066 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8067 Sáu Vinh, Bảy Tỷ TRà Ôn 50,000
8068 Bùi Tấn Quý Hậu Lộc, Tam Bình 100,000
8069 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
8070 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
8071 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
8072 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
8073 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
8074 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
8075 Hội từ thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100,000
8076 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
8077 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
8078 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
8079 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
8080 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
8081 Ông bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
8082 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
8083 Lê Quốc Trung P1, TPVL 100,000
8084 Lê Nguyễn Tâm Như P3, TPVL 100,000
8085 Nguyễn Mỹ Ngọc Phú Quới, Long Hồ 50,000
8086 Nguyễn Mỹ Tiên Phú Quới, Long Hồ 50,000
8087 TRần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình 250,000
8088 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
8089 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
8090 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50,000
8091 Nguyễn Thị Út Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
8092 Bé Trần Ngọc Thảo Ly Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200,000
8093 Cô Thu (bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50,000
8094 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50,000
8095 Phạm Thị Kim Vân Thuận An, Bình Minh 50,000
8096 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
8097 Thầy giáo Đèo Trường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A 50,000
8098 Ông Cao Văn Thép Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
8099 Bà Trần Thị Tư Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
8100 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50,000
8101 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
8102 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
8103 Phan Thị Tuyến Q7, TPHCM 100,000
8104 Phan Tử Công, Phan Ngọc Dung Cao Bá Quát, TP Nha Trang 500,000
8105 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100,000
8106 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100,000
8107 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân 100,000
8108 Thánh thất Cao Đài Chợ Vĩnh Xuân 100,000
8109 Văn Châu USA 500,000
8110 Cô Hạnh Xăng dầu Nhơn Bình, Trà Ôn 100,000
8111 Cô Vân Trường tiểu học Lưu Văn Liệt, Tam Bình 200,000
8112 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
8113 Ngô Thị Tuyết (bán cá) Tam Bình 50,000
8114 Huỳnh kim khoa Cầu Mới, Tân An Luông 50,000
8115 Chị Năm Vũng liêm 50,000
8116 Cô Lan Vũng liêm 50,000
8117 Cô Mai Tân Long Hội, Mang Thít 50,000
8118 Phong, Vân Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
8119 Thọ Hùng, Kim Cương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 100,000
8120 Thùng ĐCNĐ Chợ Vĩnh Xuân Trà Ôn 100,000
8121 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long   3,000,000
8122 Gia đình cụ ông Lê Văn Mười (Nhà thuốc Cây Còng) Khóm 1, P Cái Vồn, TX Bình Minh 1,000,000
8123 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100,000
8124 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, TPVL 400,000
8125 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
8126 Tiệm đồng hồ Quảng Phát Chợ Vĩnh Long 100,000
8127 Lưu Bảo Toàn 356/1 Hòa Hảo, P5, Q 10, TPHCM 100,000
8128 Khánh Duyên TT Long Hồ 250,000
8129 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, TPVL 200,000
8130 Bạn xem đài Hẻm Cây Khế, P2, TPVL 50,000
8131 Bạn xem đài   100,000
8132 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 100,000
8133 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 50,000
8134 Gia đình chú Thạch Hoàng P1, TPVL 200,000
8135 Người Vĩnh Long   2,500,000
8136 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên Trường Nguyễn ĐÌnh Chiểu 400,000
8137 Sư cô cùng phật tử tịnh xá Ngọc An Long Mỹ, Mang Thít 750,000
8138 Dì Năm (bán xôi) Cầu Ông Me 200,000
8139 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
8140 Khả Vy, Trí Đại P1, TPVL 50,000
8141 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50,000
8142 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50,000
8143 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
8144 Bạn xem đài P5, TPVL 200,000
8145 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, ĐỒng Tháp 50,000
8146 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50,000
8147 Cô Nguyễn Thị Yến TPHCM 100,000
8148 Chị Diệp Tp Vĩnh Long 100,000
8149 Chú Chí Nguyên Tp Vĩnh Long 100,000
8150 Cô Sáu Tiếp 62D Nguyễn Văn Lâu, P8, TPVL 200,000
8151 30 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 510,000
8152 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1,000,000
8153 Chú Trương Hữu TRí TRần Phú, P4, TPVL 100,000
8154 Chị Nữ TRần Phú, P4, TPVL 100,000
8155 Tiệm hột Tín Phát Cái Nhum, Mang Thít 100,000
8156 Cô Diệu Tịnh P3, Tp Vĩnh Long 50,000
8157 Nguyeễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50,000
8158 Dương Văn Ngợi Phú Quới, Long Hồ 100,000
8159 Gia đình Gas Phi Ni Cái Đôi, Long Hồ 400,000
8160 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *