STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
9335 Lò bánh mì Tuấn Minh Cái Nhum, Mang Thít 100,000
9336 Lý Thị Dứng Trà Ôn 400,000
9337 Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100,000
9338 Bạn xem đài   50,000
9339 Le Bach Hoa   200,000
9340 Cô Sáu Tiếp 62D Nguyễn Văn Lâu, P8, TPVL 200,000
9341 Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100,000
9342 Nguyễn Minh Huy 360B/21 Khu nhà ở Hưng Thịnh Đức, Long Hồ               200,000
9343 Anh Nghi Bến Tre            2,000,000
9344 DNTN Ngọc Tiến P4, TPVL               200,000
9345 Phan Đại Phúc P4, TPVL               100,000
9346 Lương Chánh Huy, Từ Ly Ly P4, TPVL               400,000
9347 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, TPVL               400,000
9348 Tran Le Lan   500,000
9349 Tran Thị Phuong Thuy   100,000
9350 Nguyen Thanh Tam   1,000,000
9351 Từ Ly Ly, Từ Mũi Mũi, Từ Tiết Xì P4, TPVL 500,000
9352 Cô Thủy P8, TPVL 500,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *