STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
6987 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
6988 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
6989 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
6990 Nguyễn Thị Hồng Điệp Tân Hội, TPVL 50.000
6991 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
6992 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
6993 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
6994 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
6995 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
6996 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long                                 50.000
6997 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long                                 30.000
6998 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                               100.000
6999 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                               100.000
7000 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                               200.000
7001 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long                                 50.000
7002 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long                               150.000
7003 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP Vĩnh Long                               100.000
7004 Ông bà Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal Hiếu Thành, Vũng Liêm                               100.000
7005 Ông bà Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal Hiếu Thành, Vũng Liêm                               400.000
7006 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình                               200.000
7007 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình                               100.000
7008 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình                               100.000
7009 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7010 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình                                 50.000
7011 thanh xuân                                 50.000
7012 Chú Nhiệm Tam Bình                                 50.000
7013 Thi, Tiến TT Tam Bình                               100.000
7014 Lê Thị Yến Nhi                                 50.000
7015 Võ Thị Tạo TT Tam Bình                               100.000
7016 Bích Chi USA                               200.000
7017 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Binh                                 50.000
7018 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm                               100.000
7019 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long                                 50.000
7020 Phật tử Diệu Quí                                 50.000
7021 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình                               100.000
7022 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn                               500.000
7023 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn                                 50.000
7024 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn                                 50.000
7025 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình                                 50.000
7026 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình                               100.000
7027 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn                                 50.000
7028 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm                               100.000
7029 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân                               100.000
7030 Phật tử Chùa Giác Thiên                               320.000
7031 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân                                 50.000
7032 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                                 20.000
7033 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                                 50.000
7034 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn                                 50.000
7035 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn                                 50.000
7036 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn                                 50.000
7037 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7038 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7039 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7040 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7041 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn                                 50.000
7042 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7043 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7044 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7045 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7046 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan                                 50.000
7047 Bạn của Khoa Trường Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7048 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn                                 50.000
7049 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7050 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình                               100.000
7051 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7052 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình                                 50.000
7053 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình                               100.000
7054 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm                               100.000
7055 phạm kim hà hòa thanh                                 50.000
7056 Mười Ba Hiếu Tín,Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                                 20.000
7057 Cô Hạnh Xăng dầu Nhơn Bình, Trà Ôn                               200.000
7058 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình                                 50.000
7059 Bà Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh                            1.000.000
7060 Quán chay bồ đề viên Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7061 Lê Văn Bé Năm Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm                                 20.000
7062 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn                                 20.000
7063 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 100.000
7064 Bùi Tấn Quí Hậu LỘc, Tam Bình 100.000
7065 Đoàn Trường Duy Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
7066 Tám Bon Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7067 Tiệm vải cô Bé Bảy TT Tam Bình 100.000
7068 Cô Thoa ( chi cục thuế) TT Tam Bình 100.000
7069 Chú Thành TT Tam Bình 100.000
7070 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
7071 ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100.000
7072 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 100.000
7073 Hiếu, Dũng, Nghĩa Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
7074 Trần Ngọc Thảo Ly Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
7075 Nguyễn Thị Thu Nga Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
7076 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
7077 Nguyễn Thị Chín Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
7078 Lâm Ngọc Minh Châu P4, Tp Vĩnh Long 100.000
7079 Cửa hàng VTNN Trần Thiện Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7079a DNTN Nguyễn Huỳnh Mỹ Trung, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
7080 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TP Vĩnh Long 200.000
7081 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250.000
7082 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
7083 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
7084 Chị Phượng (xe ôm) An Bình, Long Hồ 50.000
7085 Chị Huệ bán sữa đậu nành Phà An Bình, Long Hồ 100.000
7086 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50.000
7087 Mỹ Lệ Long Phước, Long Hồ                               100.000
7088 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ                                 50.000
7089 Chị Minh Thư Đài PT-TH Vĩnh Long                               100.000
7090 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp                                 50.000
7091 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước                                 50.000
7092 Cô Yến TP Hồ Chí Minh                               100.000
7093 Cô Đức TP Hồ Chí Minh                               100.000
7094 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An                                 50.000
7095 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long                               100.000
7096 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long                               100.000
7097 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
7098 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
7099 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 100.000
7100 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
7101 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
7102 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
7103 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
7104 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
7105 Cô Nam Cali                               100.000
7106 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long                                 50.000
7107 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long                                 50.000
7108 Phạm Thị Anh Thư Phật tử Chùa Kỳ Viên                               100.000
7109 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ                               400.000
7110 Cát Tường Phước Hậu, Long Hồ                               500.000
7111 Anh Phước Ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình                               200.000
7112 Nguyễn Thị Nhung Ấp 7, Hậu Lộc, Tam Bình                               100.000
7113 Cửa hàng nhôm Văn Nhãn Tiền Giang                            2.000.000
7114 Nguyen Phuoc Tuong                               300.000
7115 Công ty TNHH Loan Trâm 71A Đường 2/9, Phường 1, TP Vĩnh Long                            8.400.000
7116 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7117 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7118 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7119 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7120 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7121 Nguyen Thi Thanh Xuan                                 50.000
7122 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt                                 50.000
7123 Huynh Quoc Nam                               100.000
7124 Vu Duc Vinh                               200.000
7125 Gia đình Cô Tư P9, TP Vĩnh Long                               200.000
7126 Bui Thi Ngoc Giau                               500.000
7127 Bạn xem đài                                 50.000
7128 Le Ngoc Anh Pha                                 20.000
7129 Nguyen Thi Hong Cam                               200.000
7130 Lò bánh mì Tuấn Minh Khóm 1, TT Cái Nhum, Mang Thít                               100.000
7131 Phan Thị Ánh Tuyết Tích Thiện, Trà Ôn                               100.000
7132 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7133 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7134 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7135 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7136 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7137 Phut Nguyet bán tàu hủ chợ Vĩnh Long                               100.000
7138 Tran Le Nha Tran                               300.000
7139 Mai Phu Toan                               200.000
7140 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100.000
7141 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
7142 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7143 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7144 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7145 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7146 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7147 Trần Diễm Hương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7148 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
7149 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
7150  Ông Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7151 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7152 Hương linh bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7153 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7154 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
7155 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TPHCM 50.000
7156 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TPHCM 50.000
7157 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
7158 Đại lý thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 50.000
7159 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
7160 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
7161 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
7162 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7163 Ông Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7164 Trương Bảo Đức Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7165 Phạm Văn Ly Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7166 Phạm Thị Thu Thủy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7167 Huỳnh Thị Thúy Vy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7168 Trần Kim Ngân Rạch Đôi, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7169 Nguyễn Thị Thảo Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7170 Phạm Minh Triều Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7171 Lê Văn Hải Em Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7172 Nguyễn Thị Kiều Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7173 Tiệm buôn Giang Ký  (Mười Tua) Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm                                 50.000
7174 Nguyễn Thị Hồng Lệ Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7175 Đặng Thúy Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7176 Đặng Văn Hồng Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7177 Phạm Văn Hồng Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7178 Nguyễn Thanh Phúc Đập Thủ, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7179 Phạm Thị Đê Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7180 Trần Văn Nghĩa Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7181 Trần Thị Huyền Trân Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7182 Phạm Kim Uyên Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7183 Phạm Phương Oanh Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7184 Phạm Ánh Tiên Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7185 Võ Tuyết Nguyên Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm                                 50.000
7186 Cô Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít                               100.000
7187 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ                                 50.000
7188 Nguyễn Thị Hạnh Chợ Long Hiệp, Long Hồ                                 50.000
7189 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ                                 50.000
7190 ĐTDĐ Thuận An Cái Nhum, Mang Thít                                 50.000
7191 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ                                 50.000
7192 Cửa hằng TĂGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ                                 50.000
7193 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7194 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7195 Cô Út Xuyên ( cây xăng Tân Long) Tân Long, Mang Thít                                 50.000
7196 Quán chay Thanh Tịnh 1 TT Vũng Liêm                                 50.000
7197 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm                                 50.000
7198 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm                                 50.000
7199 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm                                 50.000
7200 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm                                 50.000
7201 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7202 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7203 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7204 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7205 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7206 Cô Thủy ( TAGS) Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7207 Trần Thị Bích Đào Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7208 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7209 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7210 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA                                 50.000
7211 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7212 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7213 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm                                 20.000
7214 Lê Thị Loan Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm                                 50.000
7215 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
7216 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên                               200.000
7217 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên                                 50.000
7218 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long                               100.000
7219 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long                               250.000
7220 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL                               100.000
7221 Ông bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long                               200.000
7222 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, Tp Nha Trang                               500.000
7223 Bà Diệp Kim Phụng Cty TNHH Tân Vạn Lợi, Long Hồ                            3.000.000
7224 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ                               200.000
7225 Nguyễn Diệp Minh Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TpVL                               200.000
7226 Nguyễn Diệp Hùng P9, TP Vĩnh Long                               200.000
7227 Anh Trung Lê Văn Tám, P1, TPVL                                 50.000
7228 Bà Võ Thị Hòa K3, P2, TPVL                               400.000
7229 Tran Thi Cam Tien                               600.000
7230 Chú Hòa, Anh Beo                            2.000.000
7231 Nguyen Thi Hoang Trang                               100.000
7232 Huynh Ngoc Anh                               100.000
7233 Nguyen Van Quan                               100.000
7234 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, Tp Vĩnh Long                               100.000
7235 Lam Hue Anh                               200.000
7236 Lam Thi My Hoa Kien Giang                               200.000
7237 Ngo Ngoc Anh                               200.000
7238 Ngọc Mai TPHCM                               500.000
7239 Cô Sáu Tiếp Nguyễn Văn Lâu, P8, Tp Vĩnh Long                               200.000
7240 Điền Khương TT Long Hồ                               300.000
7241 Cô Giang TP Hồ Chí Minh                               100.000
7242 Nguyên Thị Hường Bán gạo chợ Cái Đôi                               100.000
7243 Cô Thảo Chợ Cái Đôi                               100.000
7244 Chị Liễu Chợ Cái Đôi                               100.000
7245 DNTN Ngọc Tiến P4, Tp Vĩnh Long                               100.000
7246 Lương Chánh Huy, Lí Li P4, Tp Vĩnh Long                               200.000
7247 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, Tp Vĩnh Long                               300.000
7248 Phan Đại Phúc P4, Tp Vĩnh Long                                 50.000
7249 Lê Huỳnh Khang 16/47 A P1, Tp Vĩnh Long                                 50.000
7250 Nguyễn Minh Huy Khu nhà Ở Hưng Thịnh Đức                               200.000
7251 Nhóm viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt                                 50.000
7252 Huỳnh Thị Nài Tp Cần Thơ                               900.000
7253 Cô Thoa P4, Tp Vĩnh Long                               100.000
7254 Cô Năm P3, TP Vĩnh Long                               100.000
7255 Cô Danh, Hiển, Thảo P8, TP Vĩnh Long                               300.000
7256 Cô Chín, Cô Mười, Cô Hiền P8, TP Vĩnh Long                               200.000
7257 Trần Duy Thiện P8, TP Vĩnh Long                               600.000
7258 Bích Trâm Cồng TRường Nguyễn Hữu Huân                               400.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *