STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
7257 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang    100.000
7258 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
7259 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
7260 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
7261 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang      50.000
7262 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang      50.000
7263 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
7264 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,RP HCM    100.000
7265 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
7266 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
7267 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
7268 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang    100.000
7269 Cô Sáu Phụng TPHCM    100.000
7270 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè    100.000
7271 Chị Ba Trúc USA    100.000
7272 anh Nguyên Võ USA    100.000
7273 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ      50.000
7274 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
7275 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
7276 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
7277 Thủy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
7278 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
7279 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
7280 Chị Ngân Mỹ Đức Tây, Cái Bè 50.000
7281 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000
7282 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000
7283 Diệu Quí An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
7284 An Cát An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
7285 An Thủy An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
7286 Năng Độ An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
7287 Nguyễn Thị Năm An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
7288 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
7289 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
7290 Diệu Thanh Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
7291 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đồng Tháp\ 50.000
7292 Café Hoàng Vũ Quốc lộ 1A, An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
7293 Hai cháu Bin, Bo Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000
7294 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàn Hảo 400.000
7295 Ông Bửu Pháp P5, TPVL 100.000
7296 Đoàn TRường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
7297 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long 100.000
7298 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, Tp Vĩnh Long 500.000
7299 Tiệm uốn tóc Gia Hân Phú Thịnh, Tam Bình 200.000
7300 Bà Nguyễn Thị Năm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
7301 Giáo viên hưu KHóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200.000
7302 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 100.000
7303 Dì NĂm Sơn K1, P2, TPVL 200.000
7304 Thảo Trâm K1, P2, TPVL 200.000
7305 Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50.000
7306 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
7307 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
7308 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
7309 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
7310 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
7311 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
7312 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
7313 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
7314 Huỳnh Kim Khoa Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7315 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
7316 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
7317 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
7318 Xe Hoàng Đức TPVL 50.000
7319 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50.000
7320 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 50.000
7321 Chị 5 hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
7322 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội    200.000
7323 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội      50.000
7324 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân    100.000
7325 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long    100.000
7326 Ông Nguyễn Văn Út 14 Trần Văn Ơn, P1, TPVL    900.000
7327 Bạn xem đài P9, Tp Vĩnh Long    100.000
7328 Cô Hạnh, Ngân, Chính P8, Tp Vĩnh Long    150.000
7329 Cô Danh P8, Tp Vĩnh Long    100.000
7330 Đinh Hoàng Việt Cao Thắng, P8, TPVL    100.000
7331 Cô Giang TP HCM 100.000
7332 Bà Hai Tốt Tân Quới, Tân Hòa 100.000
7333 Nguyễn Thị Hường bán gạo chợ Cái Đôi 100.000
7334 Chị Thảo Cái Đôi 100.000
7335 Cô Diệu Hòa Cái Đôi 50.000
7336 Cát Tường Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 400.000
7337 Hà Văn Thuận P1, TPVL 200.000
7338 Nguyễn Ngọc lan P1, TPVL 200.000
7339 Hà Phước Vinh P1, TPVL 200.000
7340 Nguyễn Thị Ngọc Bích P1, TPVL 200.000
7341 Nguyễn Tuấn Khoa TPHCM 100.000
7342 Nguyễn Thị Bảo Trinh TPHCM 100.000
7343 Nguyễn Tuấn Huy TPHCM 100.000
7344 Nguyễn Huy Quân TPHCM 100.000
7345 Nguyễn Bảo Quốc Gò Vấp, TPHCM 100.000
7346 Dương Thị Thảo Vy Gò Vấp, TPHCM 100.000
7347 Nguyễn Thanh Ngọc Gò Vấp, TPHCM 100.000
7348 Nguyễn Ngọc Minh Tú Gò Vấp, TPHCM 100.000
7349 Lý Tấn Hiền Bến Có, Trà Vinh 100.000
7350 Nguyễn Thị Bảo Thanh Bến Có, Trà Vinh 100.000
7351 Lý Minh Quân Bến Có, Trà Vinh 100.000
7352 Lý Bảo Ngọc Bến Có, Trà Vinh 100.000
7353 Nguyễn Ngọc Minh Thắng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
7354 Nguyễn Hà Trúc Chi Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
7355 Trần Anh Quân TPVL 100.000
7356 Gia đình Ông Hai Phước Hậu, Long Hồ 200.000
7357 Gia đình Phước Thanh Võ Thị Sáu, P1, TPVL 200.000
7358 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TPVL 100.000
7359 Sư cô cùng phật tử tịnh xá Ngọc An Long Mỹ, Mang Thít 750.000
7360 Nguyễn Thị Đăng Khoa Khóm 1, P3, TPVL 200.000
7361 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250.000
7362 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
7363 VLXD Hòa Lợi P8, TPVL 200.000
7364 Nhà hảo tâm An Bình, Long Hồ 200.000
7365 Chị Dung Đồng Phú, Long Hồ 100.000
7366 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
7367 Cô Thủy An Bình, Long Hồ 50.000
7368 Chị Tuyết Hòa Ninh, An Bình 100.000
7369 Anh Lý An Bình, Long Hồ 50.000
7370 Cô Út Ửng An Bình, Long Hồ 50.000
7371 Chị Hà An Bình, Long Hồ 50.000
7372 Cù Thanh Sĩ P3, TPVL 50.000
7373 Cù VĂn Mười P3, TPVL 50.000
7374 Em Cù Ngọc Trinh P3, TPVL 30.000
7375 Em Cù Minh Luân P3, TPVL 40.000
7376 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TPVL 50.000
7377 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A Mang Thít 200.000
7378 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
7379 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
7380 Thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
7381 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
7382 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
7383 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100.000
7384 Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm Chánh Hội, Mang Thít 100.000
7385 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100.000
7386 Anh Phước Ấp 2, Hòa Thạnh, Tam Bình 200.000
7387 Nguyễn Thị Nhung Ấp 7, Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
7388 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
7389 Bạn xem đài   200.000
7390 Bạn xem đài   400.000
7391 Huỳnh Công Định   100.000
7392 Bạn xem đài   300.000
7393 Bạn xem đài   400.000
7394 Bạn xem đài   50.000
7395 Bạn xem đài   50.000
7396 Bạn xem đài   100.000
7397 Bạn xem đài   100.000
7398 Bạn xem đài   50.000
7399 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TPVL 200.000
7400 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 200.000
7401 Phan Hiền Minh Lớp 8/7 Trường THCS Lộc Hòa, Long Hồ 200.000
7402 Hồ Văn Tám Bình Phước, Mang Thít 50.000
7403 Hồ Thanh Quang Bình Phước, Mang Thít 50.000
7404 Lê Ngọc Ánh Huyền, Lê Ngọc Kim Quí P3, TPVL 100.000
7405 Trương Thị Thanh P3, TPVL 100.000
7406 Anh Nhân P1, TPVl 100.000
7407 Nhóm bạn xem đài P5, TPVL 430.000
7408 Minh Sang Khu Du lịch Trường An 100.000
7409 Dì Năm (bán xôi) Cầu Ông Me 200.000
7410 Chị Huệ bán sữa đậu nành phà An Bình 400.000
7411 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 100.000
7412 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long   3.000.000
7413 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7414 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
7415 Quầy sách Hồng Nhi Trung Ngãi, Vũng Liêm 200.000
7416 Bánh kem Thảo An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7417 Văn Vĩnh Phúc Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7418 ĐTDĐ Minh Hiếu Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
7419 Shop quần áo Cô Hoa chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
7420 Quán cà phê Bảy Tỉ chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7421 Quán bún bò huế Mỹ Mỹ chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7422 Bé Phạm Hữu Huân Trường Nguyễn Văn Thời 50.000
7423 Mai Hữu Phát Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7424 Mai Lê Kim Ngân Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7425 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
7426 Phòng răng Việt Thanh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7427 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
7428 Xe khách Phương Hân Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7429 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7430 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7431 Giáo Khanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7432 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
7433 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7434 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7435 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
7436 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
7437 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP HCM 50.000
7438 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
7439 Đặng Văn Kê Trung Trị, Vũng Liêm 50.000
7440 Trạm y tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7441 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7442 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7443 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7444 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7445 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
7446 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
7447 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
7448 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
7449 Cô NĂm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
7450 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7451 Ông Nguyễn VĂn Mười ấp 3, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7452 Ông Huỳnh Văn Nhiều ấp 3, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7453 Bà Nguyễn Kim Em ấp 3, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7454 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100.000
7455 Trần Diễm Hương Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7456 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
7457 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
7458 Huỳnh Xuân Vân Canada 50.000
7459 Tiệm buôn Giang Ký (Mười Tua) Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
7460 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long 50.000
7461 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7462 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7463 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7464 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7465 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7466 Cô Hà (bán gạo)\ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7467 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7468 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá 50.000
7469 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
7470 Hiếu (trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7471 Hùng (rửa xe) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7472 Cô Chín Tiến Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7473 Cô Thủy TAGS Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7474 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7475 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
7476 Cô Yến (bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7477 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
7478 Chú NĂm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
7479 Hải Yến, Đình Khang P2, TP Sa Đéc 1.200.000
7480 Gia đình bạn xem đài Long Phước, Long Hồ 200.000
7481 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
7482 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
7483 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
7484 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
7485 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
7486 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình 100.000
7487 Sạp quần áo cô Hai TT Tam Bình 100.000
7488 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
7489 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50.000
7490 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 100.000
7491 Phong, Trinh TT Tam Bình 100.000
7492 Nguyễn Văn Bôn TT Tam Bình 200.000
7493 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200.000
7494 Hạnh Huệ TPCT 50.000
7495 Chị Sáu Trà CÔn 50.000
7496 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
7497 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
7498 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
7499 Bé Hoài Nguyên Bán thịt bò Trà Ôn 50.000
7500 Sáu Vinh, Bảy Tý Trà Ôn 50.000
7501 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7502 Cửa hàng TAGS Minh Tuyền Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
7503 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
7504 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
7505 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7506 An Gọn ( bán quần áo) Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7507 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7508 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
7509 Bà Nguyễn Thị Lùng TT Tam Bình 20.000
7510 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7511 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7512 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7513 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7514 Thy, Tiến TT Tam Bình 100.000
7515 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
7516 Thượng tọa Thích Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
7517 Ông Trần Văn Bảy Bí Thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7518 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7519 Nguyễn Thiện Phương Tân Lộc, Tam Bình 50.000
7520 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
7521 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
7522 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
7523 Diệp Ngọc Tú Hòa Thạnh, Tam Bình 20.000
7524 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
7525 Phân Bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
7526 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
7527 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
7528 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7529 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
7530 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7531 Trần Thị Gái Tam Bình 100.000
7532 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50.000
7533 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
7534 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50.000
7535 Chú Nhiệm Tam Bình 50.000
7536 Trần Chí Hùng TT Tam Bình 250.000
7537 Cô giáo Mật Tân Long Hội, Mang Thít 100.000
7538 Cô Thùy Tân Long Hội, Mang Thít 100.000
7539 Hợp tác xã xe khách Vĩnh Long   400.000
7540 Dịch vụ du lịch Văn Xem Long Phú, Tam Bình 100.000
7541 Cô Tú Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
7542 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7543 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7544 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
7545 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
7546 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
7547 Nguyễn Phúc Thịnh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
7548 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
7549 Cô Thu Bán thịt heo chợ Vĩnh Xuân 50.000
7550 Cô Nguyễn Thị Kim Chi NHT Trường THCS Vĩnh Xuân, Trà ÔN 50.000
7551 Cô giáo Mười Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
7552 Hoàng Văn Cá Hiếu Tin, Hiếu Ngĩa, Vũng Liêm 50.000
7553 Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100.000
7554 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
7555 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
7556 Nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
7557 Bạn xem đài   50.000
7558 Võ Thị Diễm   50.000
7559 Anh Tâm Mang Thít 50.000
7560 Nguyễn Thị Mỹ Lệ TPHCM 500.000
7561 Trịnh Nguyễn Thị Băng TPCT 200.000
7562 Cashout247   50.000
7563 Bạn xem đài   100.000
7564 Bạn xem đài   100.000
7565 Cô Tư Chi An Hòa B, Chánh An, Mang Thít 100.000
7566 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 150.000
7567 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 50.000
7568 Nguyễn Thành Nhân Long Hồ 800.000
7569 Huỳnh Thị Nuôi K2, P3, TPVL 250.000
7570 Bùi Thị Ba K2, P3, TPVL 500.000
7571 Nguyễn Thị Tư K2, P3, TPVL 500.000
7572 Trần Thanh Bình Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
7573 Gia đình ông Sáu Ký P8, TPVL 200.000
7574 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
7575 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1.000.000
7576 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, TPVL 400.000
7577 Nguyễn Thiị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
7578 Bạn xem đài TP Vĩnh Long 100.000
7579 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50.000
7580 Khả Vy P1, TPVL 50.000
7581 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50.000
7582 Yến Trăm Trường An 50.000
7583 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
7584 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TPVL 50.000
7585 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
7586 Chị Thủy Phật tử Chùa Tây Trước 50.000
7587 Khánh Duyên TT Long Hồ 500.000
7588 Văn Cẩm Tài P1, TPVL 500.000
7589 Cao Văn Thép Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
7590 Cô Năm Tân Lộc, Tam Bình 200.000
7591 Phật tử Năng Sự Tân Lộc, Tam Bình 100.000
7592 Nguyễn Thị Lan Tân Lộc, Tam Bình 100.000
7593 Nguyễn Thanh Phước Tân Lộc, Tam Bình 100.000
7594 Trần Thị Tư Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
7595 Châu Minh Toàn Vĩnh Long 100.000
7596 Bạn xem đài   100.000
7597 Ánh Nga P8, TPVL 50.000
7598 31 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 680.000
7599 Bạn xem đài P5, TPVL 100.000
7600 Ông Bửu Pháp P5, TPVL 100.000
7601 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
7602 Trần Thị Yến Nhi P5, TPVL 200.000
7603 Nguyễn Thị Hồng Vân P1, TPVL 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *