STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
7600 Thái Minh Hiển Cầu Mới, Vũng Liêm 100,000
7601 Cô Hạnh, Ngân, Chín, Loan P8, TPVL 200,000
7602 Cô Danh, Thảo P8, TPVL 200,000
7603 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàng Hảo 400,000
7604 Tiệm hột Tín Phát Cái Nhum, Mang Thít 100,000
7605 Chị Nữ TRần Phú, P4, TPVL 100,000
7606 Trương Hữu Trí TRần Phú, P4, TPVL 100,000
7607 Bạn xem đài P8, TPVL 1,000,000
7608 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100,000
7609 Bạn xem đài P4, TPVL 200,000
7610 Anh em Công Minh, Tấn Phát Cầu Sập lộ 16, Tam Bình 1,000,000
7611 Dì Út Bảy (tiểu thương) Chợ Cái Nhum 200,000
7612 Gia đình chú Thạch Hoàng P1, TPVL 200,000
7613 Cát Tường Phước Hậu, Long Hồ 500,000
7614 Ông Nguyễn Phúc Toàn Lê Thái Tổ, P2, TPVL 400,000
7615 Trương Nhựt Khôi P5, Tp Vĩnh Long 50,000
7616 Anh Hùng P1, TPVL 100,000
7617 Thiệu Ngọc Nguyên Thanh P3, TPVL 200,000
7618 Bạn xem đài P3, TPVL 1,000,000
7619 Nhã Khương (bảo hiểm) Cái Bè, Tiền Giang 400,000
7620 Hà Văn Thuận P1, TPVL 200,000
7621 Nguyễn Ngọc Lan P1, TPVL 200,000
7622 Hà Phước Vinh P1, TPVL 200,000
7623 Nguyễn Thị Ngọc Bích P1, TPVL 200,000
7624 Nguyễn Tuấn Khoa TPHCM 100,000
7625 Nguyễn Thị Bảo Trinh TPHCM 100,000
7626 Nguyễn Tuấn Huy TPHCM 100,000
7627 Nguyễn Huy Quân TPHCM 100,000
7628 Nguyễn Bảo Quốc Gò Vấp, TPHCM 100,000
7629 Dương Thị Thảo Vy Gò Vấp, TPHCM 100,000
7630 Nguyễn Thanh Ngọc Gò Vấp, TPHCM 100,000
7631 Nguyễn Ngọc Minh Tú Gò Vấp, TPHCM 100,000
7632 Lý Tấn Hiền Bến Có, Trà Vinh 100,000
7633 Nguyễn Thị Bảo Thanh Bến Có, Trà Vinh 100,000
7634 Lý Minh Quân Bến Có, Trà Vinh 100,000
7635 Lý Bảo Ngọc Bến Có, Trà Vinh 100,000
7636 Nguyễn Ngọc Minh Thắng Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
7637 Nguyễn Hà Trúc Chi Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
7638 Trần Anh Quân TPVL 100,000
7639 Gia đình Ông Hai Phước Hậu, Long Hồ 200,000
7640 Gia đình Phước Thanh Võ Thị Sáu, P1, TPVL 200,000
7640a Chi bộ khóm Hưng Đạo Vương P1, TPVL 1,950,000
7641 Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50,000
7642 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
7643 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
7644 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50,000
7645 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50,000
7646 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100,000
7647 Trịnh Mạnh Đức Phó Cơ Điều, P3, TPVL 500,000
7648 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
7649 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
7650 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
7651 Thảo Vân, Cẩm Vân Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
7652 Bà Trần Thị Ba P4, TPVL 50,000
7653 Chị Năm hủ tiếu P1, TPVL 150,000
7654 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                        200,000
7655 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                        100,000
7656 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                        100,000
7657 Đinh Hoàng Việt Cao Thắng, P8, TPVL                        100,000
7658 Cô Diệu Tịnh P3, TPVL                        100,000
7659 Do Thanh Hung                     1,000,000
7660 Tran Le Nha Tran                        100,000
7661 Nguyen Phuoc Tuong                        300,000
7662 Cua hang may tinh Quoc Huy                        100,000
7663 Nguyen Lam Van Tuong                          50,000
7664 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên                          50,000
7664a Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên                        150,000
7665 Bạn xem đài                        100,000
7666 Ngo Ngoc Anh                        100,000
7667 Bé Thái Phú Vinh P8, TPVL 100,000
7668 Ông Huỳnh Văn Nữa Sữa chữa cầu đường 715 100,000
7669 Chị Hương Giang P8, TPVL 500,000
7670 Bạn xem đài P4, TPVL 500,000
7671 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, TPVL 1,000,000
7672 Gia đình ông Sáu Ký P8, TPVL 200,000
7673 Bé Nguyễn Lê Tân Hạnh, Long Hồ 200,000
7674 30 Nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 500,000
7675 Cháu Thành Đạt P8, TPVL 100,000
7676 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A, Mang Thít 100,000
7677 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
7678 Cúc Phỉ,Mỹ Cẩm Chánh Hội, Mang Thít 100,000
7679 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
7680 Thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
7681 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
7682 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100,000
7683 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
7684 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100,000
7685 Trần Thị Tiên Trường THCS Tân Long, Mang Thít 100,000
7686 Lê Thanh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
7687 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú 80,000
7688 Hương linh Cô Loan Nguyên kế toán Trường Nguyễn Khuyến, Tân Ngãi, VL 100,000
7689 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn, TPVL 250,000
7690 Nhà hảo tâm An Bình 200,000
7691 Vật liệu Hòa Lợi P8, Tp Vĩnh Long 200,000
7692 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
7693 Chiị Dung Đồng Phú 200,000
7694 Chị Trâm Anh An Bình 100,000
7695 Cô Ba Ba Càng 100,000
7696 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50,000
7697 Anh Cù Thành Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50,000
7698 Chị Phượng P4, Tp Vĩnh Long 50,000
7699 Chị Huệ ( bán sữa đậu nành) Phà An Bình 50,000
7700 Cô Phượng ( xe ôm) An Bình 50,000
7701 Tổ từ thiện An Bình 200,000
7701a Anh Sơn An Bình 50,000
7702 Cô Lan Mỹ Phước 100,000
7703 Cô Dung An Bình 50,000
7704 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 600,000
7705 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
7706 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100,000
7707 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100,000
7708 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 200,000
7709 Trần Chí Hùng Loan Mỹ, Tam Bình 250,000
7710 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình 100,000
7711 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 100,000
7712 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
7713 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
7714 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
7715 Bé + Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
7716 Sáu Vinh, Bảy Tỷ Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
7717 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
7718 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
7719 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
7720 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
7721 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Vũng Liêm 100,000
7722 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
7723 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
7724 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
7725 Ông bà Quá có Trần Văn Phước,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
7726 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
7727 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
7728 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
7729 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
7730 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50,000
7731 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
7732 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
7733 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
7734 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
7735 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
7736 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
7737 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
7738 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
7739 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100,000
7740 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50,000
7741 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100,000
7742 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
7743 Chú Nhiệm Tam Bình 50,000
7744 Bùi Thành Nam Nhơn Bình, Trà Ôn 200,000
7745 Thi, Tiến TT Tam Bình 100,000
7746 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
7747 Cô Mai Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 50,000
7748 Cô Tú Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
7749 Thánh thất cao đài Chợ Vĩnh Xuân 100,000
7750 Cửa hàng thức ăn gia súc Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân 100,000
7751 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân 50,000
7752 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
7753 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
7754 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
7755 Phạm Thị Xuân Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200,000
7756 Út Ngọng bán vé số TT Tam Bình 100,000
7757 Nguyễn Thị Yến Tuyết Trà Côn 50,000
7758 Thầy giáo Đèo Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Trung A 50,000
7759 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50,000
7760 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình 100,000
7761 Sạo quần áo Cô Hai TT Tam Bình 100,000
7762 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50,000
7763 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50,000
7764 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100,000
7765 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
7766 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100,000
7767 Thầy giáo Tâm Xã Tường Lộc, Tam Bình 100,000
7768 Tám Bon Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
7769 Đoàn Trường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100,000
7770 Phan Tử Công
Trần Ngọc Dung
Số 3, Cao Bá Quát, TP Nha Trang 500,000
7771 Văn Châu USA 500,000
7772 Nhà hảo tâm TT Tam Bình 100,000
7773 Võ Thị Tạo TT Tam Bình 100,000
7774 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50,000
7775 Phạm Thị Kim Vân Thuận An, Tx BÌnh Minh 50,000
7776 Ban trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân, Vĩnh Long 500,000
7777 Cô Hạnh ( xăng dầu) Nhơn Bình, Trà Ôn 100,000
7778 Thọ HÙng, Kim Cương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 100,000
7779 Chị Nguyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100,000
7780 Baà Trương Thị Nhiên Tân An Luông, Vũng Liêm 500,000
7781 Thùng ĐCNĐ Chợ Vĩnh Xuân Vĩnh Xuân, Trà Ôn 100,000
7782 Baạn của Khoa, TRường Ấp 8, Cầu Mới 20,000
7783 Huỳnh Kim Khoa Vũng Liêm 50,000
7784 Chị Năm hủ tiếu Vũng Liêm 50,000
7785 Cô Lan Tân Long HỘi 50,000
7786 Cô Mai Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
7787 Phong, Vân Gò Vấp, TPHCM 50,000
7788 Traần Minh Vũ Trà Côn, Trà Ôn 100,000
7789 Ông Ba Bà Trâm 40,000
7790 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100,000
7791 Nguyễn Ngọc Điệp Trà Côn, Trà Ôn 50,000
7792 Traần THị Sáu Trà Côn, Trà Ôn 50,000
7793 Trần Mỹ Yên Trà Côn, Trà Ôn 50,000
7794 Nguyễn Thji Họp Trà Côn, Trà Ôn 50,000
7795 Lâm Bảo Ngọc P4, Tp Vĩnh Long 400,000
7796 Nguyễn Thị Cai Trường An 150,000
7797 Cô Ba Chợ Cua, P4, TPVL 100,000
7798 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 100,000
7799 Chị Huệ, Ngọc Huệ Áo Cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
7800 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 100,000
7801 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100,000
7802 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
7803 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
7804 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50,000
7805 Cô Nga CLB Yoga, P1, TPVL 50,000
7806 Khắc Duy, Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
7807 Tập thể Cali Phật tử chùa Kỳ Viên 100,000
7808 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long 3,000,000
7809 Bạn xem đài 50,000
7810 Pham Minh Thu 100,000
7811 Pham Minh Thu 300,000
7812 Ngo Ngoc Anh 100,000
7813 Nguyễn Tấn Sơn Phòng giáo dục Bình Minh, Cái Vồn, TX Bình Minh 2,000,000
7814 Pham Thi Ngoc Chau TPHCM 500,000
7815 Tổ từ thiện Hai Râu 100,000
7816 Tổ từ thiện Hai Râu 100,000
7817 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
7818 Tuyết Oanh, Thiên Nga Thốt Nốt, Cần Thơ 100,000
7819 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 200,000
7820 Gia đình Kim Phước Thủ Dầu Một, Bình Dương 500,000
7821 Bà Trần Minh Phượng P4, Tp Vĩnh Long 200,000
7822 Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 300,000
7823 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
7824 la Hoàn Cầu Khu I, TT Trà Ôn, Vĩnh Long 7,200,000
7825 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50,000
7826 Một giáo viên Trường Nguyễn Thông TPVL 500,000
7827 Hia đình Gia Huy, Gia Phát P8, Tp Vĩnh Long 400,000
7828 Ông Lê Văn Tổng Cty TNHH Vạn Thành Phát, Long Hồ 1,000,000
7829 Nguyễn Minh Huy 360B/21 Khu nhà ở Hưng Thịnh Đức, Long Hồ 200,000
7830 Cháu Cô Hồng Úc 5,000,000
7831 Khả Vy, Trí Đại P1, TPVL 50,000
7832 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50,000
7833 Cháu Cô Hồng Úc 5,000,000
7834 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50,000
7835 Chị Minh Thư Đài PT-TH Vĩnh Long 100,000
7836 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, ĐỒng Tháp 50,000
7837 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50,000
7838 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
7839 Anh Phước ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình                        200,000
7840 Nguyễn Thị Nhung ấp 7, Hậu Lộc, Tam Bình                        100,000
7841 Bé Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100,000
7842 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 200,000
7843 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 200,000
7844 Cô Nguyễn Thị Yến Tp HCM 100,000
7844a Tran Thi Cam Tien 400,000
7846 Lam Huu Nghia 500,000
7847 Phan Quoc Tinh 200,000
7848 Le Trinh Mai 100,000
7849 Huynh Thi Truc Xuyen 200,000
7850 Nguyen Thi Hien 1,000,000
7851 Nguyen Hua Hoa 100,000
7852 Nguyen Thi Diem Truan 200,000
7853 Trầm Thích Tồn 10,000,000
7854 Bạn xem đài 200,000
7855 Le Thao Nguyen 200,000
7856 Thu Loan 500,000
7857 Le Phuc Nguyen 100,000
7858 Nguyễn Hoàng Anh Tp Vĩnh Long 100,000
7859 Khuu Thuong 100,000
7860 Phuc Nhu 200,000
7860a Tran Ngoc Anh Bình Dương 1,000,000
7861 Nguyen Van Quan 100,000
7862 Luu Thi Thu Ngoc 100,000
7863 Ngo Ngoc Anh 100,000
7864 Huynh My Han 1,000,000
7865 Chau Minh Toan 200,000
7866 Hoang Thi Phi 1,000,000
7867 Nguyen Thi Hoang Trang 50,000
7868 Do Chi Le                      500,000
7869 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1,000,000
7870 Huỳnh Thi Ngoc Dung P2, Tp Vĩnh Long 200,000
7871 Bà Gionna Phan Thi Đô Quán cơm Tân Tân, P1, TPVL 4,000,000
7872 Bà quá cố Đồn Thanh Thảo 34 Lê Minh Hữu, P4, TPVL 250,000
7873 Lê Thị Bích Thuận P1, Tp Vĩnh Long 200,000
7874 Lê Ngọc Nữ P1, Tp Vĩnh Long 500,000
7875 Nguyênx Thị Ngọc Linh P1, Tp Vĩnh Long 50,000
7876 Nguyêễn Trọng Dự P1, Tp Vĩnh Long 50,000
7877 Quách Kim Sơn Úc 5,200,000
7878 Nguyễn Thị Anh Thư P8, Tp Vĩnh Long 200,000
7879 Nguyễn Thị Đăng Khoa K1, P3, TP Vĩnh Long 200,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *