STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
8805 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200.000
8806 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
8807 Dì Năm Sơn K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
8808 Thảo Trâm K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
8809 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
8810 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
8811 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
8812 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
8813 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
8814 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
8815 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
8816 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
8817 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
8818 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
8818a Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
8819 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
8820 Xe Hoàng Đức TPVL 50.000
8821 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50.000
8822 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 50.000
8823 Chị 5 hủ tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
8824 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội                  200.000
8825 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội                    50.000
8826 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân                  100.000
8827 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long                  100.000
8828 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, TP Vĩnh Long 200.000
8829 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100.000
8830 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 200.000
8831 Ông Cao Văn Thép Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
8832 Bà Trần Thị Tư Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
8833 Cô Giang TP HCM 100.000
8834 Võ Nguyễn Anh Minh Tp Vĩnh Long 100.000
8835 Nguyễn Thị Hường bán gạo chợ Cái Đôi 100.000
8835a Bà Hai Tốt Cái Đôi 100.000
8836 Trần Thanh Bình Hiếu Hiệp, Vũng Liêm 100.000
8837 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
8838 Lương Chánh Huy, Lữ Ly Ly P4, Tp Vĩnh Long 200.000
8839 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, Tp Vĩnh Long 200.000
8840 DNTN Ngọc Tiến P4, Tp Vĩnh Long 100.000
8841 Phan Đại Phúc P4, Tp Vĩnh Long 50000
8842 Chiêm Hoàng Đạt P8, Tp Vĩnh Long 500.000
8842a Chau Minh Toan 100.000
8843 Trinh Nguyen Thi Bang 200.000
8843a Pham Cong Trang 2.000.000
8844 Huynh Cong Dinh 100.000
8845 Bạn xem đài 500.000
8846 Bạn xem đài 100.000
8847 Bạn xem đài 100.000
8848 Bạn xem đài 100.000
8849 Bạn xem đài 100.000
8850 Bạn xem đài 200.000
8851 Bạn xem đài 50.000
8852 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 1.000.000
8853 Thiệu Ngọc Nguyên Thanh P3, Tp Vĩnh Long 200.000
8854 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ 100.000
8855 Đặng Thị Thu Vân Thanh Đức, Long Hồ 100.000
8856 Đặng Thị Kim Tuyền Thanh Đức, Long Hồ 100.000
8857 Lê Hoàng Khang P3, Tp Vĩnh Long 200.000
8858 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A Mang Thít 200.000
8859 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
8860 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
8861 Thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
8862 Hoồ Văn Tám Bình Phước, Mang Thít 50.000
8863 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
8864 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
8865 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100.000
8866 Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm Chánh Hội, Mang Thít 100.000
8867 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 100.000
8868 Bạn xem đài Công ty Tỷ Xuân 550.000
8869 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 500.000
8870 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250.000
8871 Nhà hảo tâm 200.000
8872 Vật liệu Hòa Lợi 200.000
8873 Chị Dung 100.000
8874 Bé Trâm Anh An Bình 100.000
8875 Cô Ba Ba Càng 100.000
8876 Cô Thủy An Bình 50.000
8876a Cô Út Ửng An Bình 50.000
8877 Chị Dung Phước Hậu, Long Hồ 1.000.000
8878 Chị Hà Chợ Vĩnh Long 50.000
8879 Cô Tuyết Vĩnh Long 300.000
8880 Bé Lê Mai An Bình 40.000
8881 Anh Sơn An Bình 60.000
8882 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50.000
8883 Anh cù Thanh Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50.000
8884 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
8885 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
8886 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
8887 Thủy Mẫn Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
8888 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
8889 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè 100.000
8890 Chị Ngân Mỹ Đức Tây, Cái Bè 50.000
8891 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000
8892 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000
8893 Diệu Quí An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
8894 An Cát An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
8895 An Thủy An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
8896 Năng Độ An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
8897 Nguyễn Thị Năm An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
8898 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
8899 Vựa trái cây Tú Phương Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
8900 Diệu Thanh Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang 20.000
8901 Nguyễn Ngọc Kiều Anh Đồng Tháp\ 50.000
8902 Café Hoàng Vũ Quốc lộ 1A, An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
8903 Hai cháu Bin, Bo Mỹ Đức Tây, Cái Bè 200.000
8904 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
8905 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
8906 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
8907 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
8908 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
8909 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang                    50.000
8910 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
8911 Ngọc Sương, Bé Phương KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè, Tiền Giang                  100.000
8912 Anh Chí An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
8913 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
8914 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
8915 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang                  100.000
8916 Cô Sáu Phụng TPHCM                  100.000
8917 Chị Ba Trúc USA                  100.000
8918 Anh Năm Thâm Chợ An Hữu, Cái Bè                  100.000
8919 anh Nguyên Võ USA                  100.000
8920 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ                    50.000
8921 Anh chị Thảo, Mai Hpa                  250.000
8922 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
8923 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
8924 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
8925 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
8926 Tiệm sắt Kim Quang TT Tam Bình 100.000
8927 Sạp quần áo cô Hai TT Tam Bình 100.000
8928 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
8929 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50.000
8930 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 100.000
8931 Phong, Trinh TT Tam Bình 100.000
8932 Nguyễn Văn Bôn TT Tam Bình 200.000
8933 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200.000
8934 Hạnh Huệ TPCT 50.000
8935 Chị Sáu Trà CÔn 50.000
8936 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
8937 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
8938 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
8939 Bé Hoài Nguyên Bán thịt bò Trà Ôn 50.000
8940 Sáu Vinh, Bảy Tý Trà Ôn 50.000
8941 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
8942 Cửa hàng TAGS Minh Tuyền Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
8943 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
8944 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
8945 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8946 An Gọn ( bán quần áo) Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8947 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8948 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
8949 Bà Nguyễn Thị Lùng TT Tam Bình 20.000
8950 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8951 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
8952 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8953 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8954 Thy, Tiến TT Tam Bình 100.000
8955 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
8956 Thượng tọa Thích Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
8957 Ông Trần Văn Bảy Bí Thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8958 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8959 Nguyễn Thiện Phương Tân Lộc, Tam Bình 50.000
8960 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
8961 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
8962 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
8963 Diệp Ngọc Tú Hòa Thạnh, Tam Bình 20.000
8964 Hội từ Thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
8965 Phân Bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
8966 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
8967 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
8968 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8969 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
8970 Nguyen Thi My Le 500.000
8971 Cty TNHH Loan Trâm 71A Đường 2/9, p1, Tp Vĩnh Long 8.400.000
8972 Tran Duong Truc Thanh 100.000
8973 Ban xem dai 100.000
8974 Bà Lê Thu Thủy Tam Bình 3.000.000
8975 Nguyen Dang Phu Quy 1.300.000
8976 Bạn xem đài 200.000
8977 Nguyễn Hồng Điệp 200.000
8978 Hồ Thanh Quang Bình Phước, Mang Thít 50.000
8979 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8980 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
8981 Trần Thị Gái Tam Bình 100.000
8982 Nguyễn Thị Diễm Phương 50.000
8983 Bà Diệu Đức Taân An Luông, Vũng Liêm 50.000
8984 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50.000
8985 Chú Nhiệm Tam Bình 50.000
8986 Cô giáo Mật Tân Long Hội, Mang Thít 100.000
8987 Trần Chí Hùng TT Tam Bình 250.000
8988 Cô Thùy Tân Long Hội, Mang Thít 100.000
8989 Dịch vụ du lịch Văn Xem Long Phú, Tam Bình 100.000
8990 Cô Tú Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
8991 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8992 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8993 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
8994 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
8995 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
8996 Nguyễn Phúc Thịnh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
8997 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
8998 Cô Thu Bán thịt heo chợ Vĩnh Xuân 50.000
8999 Cô Nguyễn Thị Kim Chi NHT Trường THCS Vĩnh Xuân, Trà ÔN 50.000
9000 Cô giáo Mười Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
9001 Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100.000
9002 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
9003 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
9004 Thiện Trí Thông Trà Vinh 100.000
9005 Lưu Hồng Thúy Tra Côn 50.000
9006 Nguyễn Hải Đăng TT Tam Bình 100.000
9007 Nguyễn Minh Vy TT Tam Bình 100.000
9008 Võ Mạnh Hiền Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9009 Mai Thảo Cty Honda Tân Thành, Tân Long Hội 200.000
9010 Cô Năm Tân Lộc, Tam Bình 200.000
9011 Phật tử Năng Sự Tân Lộc, Tam Bình 100.000
9012 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 300.000
9013 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 100.000
9014 Nguyễn Thị Lan Tân Lộc, Tam Bình 100.000
9015 Nguyễn Thanh Phước Tân Lộc, Tam Bình 100.000
9016 Ông Ba, Bà Trăm TT Long Hồ 40.000
9017 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
9018 Traần Thị Đầy Cầu Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9019 Nguyễn Thiị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 150.000
9020 Hai Cháu Hũu Tài, Thanh Xuân Chánh An, Mang Thít 150.000
9021 Đại lý Thuốc tây Hải Chợ Quới An, Vũng Liêm 150.000
9022 Trạm y tế Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9023 Giáo Khanh Gò Ân, Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9024 Thanh Diễm, Diễm Nhi Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9025 Tấn Thành ( lò rèn) Long An, Long Hồ 50.000
9026 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100.000
9027 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9028 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9029 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9030 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
9031 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
9032 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
9033 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
9034 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
9035 Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
9036 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
9037 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9038 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9039 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9040 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9041 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
9042 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
9043 Đồng công Khả Phong Bình Chánh, Tp HCM 50.000
9044 Đồng công Phúc An Bình Chánh, Tp HCM 50.000
9045 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9046 Năm Thanh Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9047 Bà Năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250.000
9048 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9049 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9050 Ông Huỳnh Văn Nhiều ấp 3, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9051 Bà Nguyễn Kim Em ấp 3, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9052 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
9053 Cô Út Xuyên Cây xăng Thuận Phát, Tân Long, Mang Thít 50.000
9054 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
9055 Nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
9056 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9057 Đại lý vé số Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9058 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9059 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9060 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9061 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9062 Cô Thủy ( TĂGS) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9063 Bạn xem đài Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9064 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9065 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá, Kiên Giang 50.000
9066 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
9067 Hiếu ( trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9068 Tiệm cầm đồ Khải Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9069 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9070 Phật tử Phước Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
9071 Cô Chín Tiến Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9072 Hùng ( rửa xe) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9073 Chị Hà ( bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9074 Trần Minh Thư Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9075 Nguyễn Thị Bé Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
9076 Út Khiêm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
9077 Trần Diễm Phương Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
9078 Chị Ba Điểu Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
9079 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
9080 Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100.000
9081 Trương Thị Thanh P3, Tp Vĩnh Long 100.000
9082 Trương Ngọc Ánh Huyền, Kim Quí P3, Tp Vĩnh Long 100.000
9083 Cô Ba Chợ Cua, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
9084 Bà Tư Phật tử chùa kỳ viên 50.000
9085 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9086 Lý Cẩm Nguyệt P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9087 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
9088 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, Tp Vĩnh Long 100.000
9089 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
9090 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp VL 50.000
9091 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
9092 Cô Mai ( nghỉ hưu) P1, Tp Vĩnh Long 50.000
9093 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
9094 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50.000
9095 Hà Văn Thuận P1, TPVL 200.000
9096 Nguyễn Ngọc lan P1, TPVL 200.000
9097 Hà Phước Vinh P1, TPVL 200.000
9098 Nguyễn Thị Ngọc Bích P1, TPVL 200.000
9099 Nguyễn Tuấn Khoa TPHCM 100.000
9100 Nguyễn Thị Bảo Trinh TPHCM 100.000
9101 Nguyễn Tuấn Huy TPHCM 100.000
9102 Nguyễn Huy Quân TPHCM 100.000
9103 Nguyễn Bảo Quốc Gò Vấp, TPHCM 100.000
9104 Dương Thị Thảo Vy Gò Vấp, TPHCM 100.000
9105 Nguyễn Thanh Ngọc Gò Vấp, TPHCM 100.000
9106 Nguyễn Ngọc Minh Tú Gò Vấp, TPHCM 100.000
9107 Lý Tấn Hiền Bến Có, Trà Vinh 100.000
9108 Nguyễn Thị Bảo Thanh Bến Có, Trà Vinh 100.000
9109 Lý Minh Quân Bến Có, Trà Vinh 100.000
9110 Lý Bảo Ngọc Bến Có, Trà Vinh 100.000
9111 Cát Tường Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 400.000
9112 Nguyễn Ngọc Minh Thắng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
9113 Nguyễn Hà Trúc Chi Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
9114 Ông Trương Văn Út, Bà Trương Thị Nương Hiếu Thành, Vũng Liêm 200.000
9115 Trần Anh Quân TPVL 100.000
9116 Nguyễn Thị Đăng Khoa Khóm 1, P3, TP Vĩnh Long 200.000
9117 Gia đình Ông Hai Phước Hậu, Long Hồ 200.000
9118 Nguyễn Thị Thu Thảo Khóm 4, TT Mang Thít 600.000
9119 Đặng Ngọc Tuấn Mỹ 1.000.000
9120 Nhóm bạn xem đài P5, Tp Vĩnh Long 400.000
9121 Minh Sang Trường An 100.000
9122 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9123 Bạn xem đài Hẻm cây khế P2, TP Vĩnh Long 50.000
9124 Tuyết Nguyễn Biên Hòa, Đồng Nai 140.000
9125 Diệp Kim Phụng Cty TNHH Tân Vạn Lợi, Tân Bình, Tân Hạnh, Long Hồ 1.500.000
9126 Nguyễn Diệp Minh P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9127 Gia đình Phước Thanh Võ Thị Sáu, p1, TPVL 200.000
9128 Bạn xem đài Chợ Tân Thanh 200.000
9129 Bà Tám Đường Ông Phủ, P4, Tp Vĩnh Long 30.000
9130 Cô Lanh P8, Tp Vĩnh Long 100.000
9131 Cô Hạnh, Ngân, Chính P8, Tp Vĩnh Long 150.000
9132 Cô Thảo, Cô Hường P8, Tp Vĩnh Long 100.000
9133 Anh Phước Ấp 2, Hậu Lộc 200.000
9134 Nguyễn Thị Nhung Ấp 7, Hòa Lộc, Tam Bình 100.000
9135 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 110.000
9136 Cháu Thành Đạt P8, Tp Vĩnh Long 100.000
9137 Cửa hàng hoa tươi Hiếu Hưng Đạo Vương, p1, TPVL 2.000.000
9138 Trường Em, Thanh Trường, Ngọc Hà Phước Hậu, Long Hồ 500.000
9139 Nguyễn Võ Đăng Khoa, Nguyễn Võ Hải Yến Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
9140 Ông Lê Văn Tổng Cty TNHH Vạn Thành Phát, Long Hồ 1.000.000
9141 Gia đình bạn xem đài Long Phước, Long Hồ 400.000
9142 Chú Sáu Long Phước, Long Hồ 400.000
9143 Kim Ngọc P3, Tp Vĩnh Long 200.000
9144 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1.000.000
9145 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
9146 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
9147 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
9148 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
9149 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50.000
9150 Yến Trâm Trường An 50.000
9151 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
9152 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TpVL 50.000
9153 Bảo Ngọc, Thanh P4, Tp Vĩnh Long 50.000
9154 Bạn xem đài Chợ Cầu Đôi 10.000.000
9155 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100.000
9156 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 200.000
9157 Lê Bạch Hoa Bình Tân 200.000
9158 Uón tóc Gia Hân Phú Thịnh, Tam Bình 200.000
9159 Võ Thị Kiều Song Phú, Tam Bình 50.000
9160 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100.000
9161 Lò bánh mì Tuấn Minh Song Phú, Tam Bình 100.000
9162 32 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 600.000
9163 Đinh Hoàng Việt 28B Cao Thắng, P8, TPVL 100.000
9164 Bạn xem đài 100.000
9165 Chau Minh Toan 100.000
9166 Anh Nhân P1, Tp Vĩnh Long 100.000
9167 Trinh Nguyen Thi Bang 200.000
9168 Sơn, Nga P8, Tp Vĩnh Long 50.000
9169 Chú Ba Vinh Bình Phước, Mang Thít 200.000
9169a Nhóm từ thiện Cô Lan P4, Tp Vĩnh Long 800.000
9170 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *