STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
9395 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 400,000
9396 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ Mang Thít 100,000
9397 Kim Mão Mang Thít 100,000
9398 BGH Trường mần non tư thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít 400,000
9399 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
9400 Thanh Nhàn P1, Tp Vĩnh Long 400,000
9400a Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 1,000,000
9401 Ngọc Sương P1, Tp Vĩnh Long 400,000
9402 Nguyễn Văn Nô, Nguyễn Thị Nàng Tân Bình, Tân Hạnh, Long Hồ 1,200,000
9403 Đỗ Cao Cường ÚC 400,000
9404 Khoa, Khôi, Khương P4, TPVL 400,000
9405 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 400,000
9406 Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50,000
9407 Nhóm bạn Thiện Duyên 600,000
9408 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 2,000,000
9409 Lê Ngọc Nữ P1, Tp Vĩnh Long 400,000
9410 Lê Thị Bích Thuận P1, Tp Vĩnh Long 200,000
9411 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, Tp Vĩnh Long 50,000
9412 Nguyễn Trọng Dự P1, Tp Vĩnh Long 50,000
9413 Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long              100,000
9414 Bà Trần Kim Đồng Tp Vĩnh Long              200,000
9415 Cô La Thị Huỳnh Mai P3, Tp Vĩnh Long              400,000
9416 Cô Nguyễn Kim Thúy Quận 7, TPHCM              500,000
9417 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long           1,000,000
9418 Thiệu Ngọc Nguyên Thanh P3, Tp Vĩnh Long              200,000
9419 Nguyễn Hoàng Anh Tp Vĩnh Long              100,000
9420 Hai Cháu Bi Bo P3, Tp Vĩnh Long              200,000
9421 Lê Hoàng Khang P5, Tp Vĩnh Long              200,000
9422 Nguyễn Thị Đăng Khoa K1, P3, TP Vĩnh Long              200,000
9423 Nguyễn Thành Nhân TT Long Hồ              800,000
9424 Hà Văn Thuận P1, TPVL 200,000
9425 Nguyễn Ngọc Lan P1, TPVL 200,000
9426 Hà Phước Vinh P1, TPVL 200,000
9427 Nguyễn Thị Ngọc Bích P1, TPVL 200,000
9428 Nguyễn Tuấn Khoa TPHCM 100,000
9429 Nguyễn Thị Bảo Trinh TPHCM 100,000
9430 Nguyễn Tuấn Huy TPHCM 100,000
9431 Nguyễn Huy Quân TPHCM 100,000
9432 Nguyễn Bảo Quốc Gò Vấp, TPHCM 100,000
9433 Dương Thị Thảo Vy Gò Vấp, TPHCM 100,000
9434 Nguyễn Thanh Ngọc Gò Vấp, TPHCM 100,000
9435 Nguyễn Ngọc Minh Tú Gò Vấp, TPHCM 100,000
9436 Lý Tấn Hiền Bến Có, Trà Vinh 100,000
9437 Nguyễn Thị Bảo Thanh Bến Có, Trà Vinh 100,000
9438 Lý Minh Quân Bến Có, Trà Vinh 100,000
9439 Lý Bảo Ngọc Bến Có, Trà Vinh 100,000
9440 Nguyễn Ngọc Minh Thắng Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
9441 Nguyễn Hà Trúc Chi Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
9442 Trần Anh Quân TPVL 100,000
9443 Gia đình Ông Hai Phước Hậu, Long Hồ 200,000
9444 Gia đình Phước Thanh Võ Thị Sáu, P1, TPVL 200,000
9445 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên Trường Nguyễn Đình Chiểu 400,000
9446 Anh Phước ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình              200,000
9447 Nguyễn Thị Nhung ấp 7, Hậu Lộc, Tam Bình              100,000
9448 Bạn xem đài              200,000
9449 Ta Huu Binh, Ta Thanh Dat              500,000
9450 Lam Ngoc Anh Thu              300,000
9451 Van Tuong                50,000
9452 Anh Nghi Bến Tre           2,000,000
9453 Nguyen Van Quan              100,000
9454 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, TPVL              100,000
9455 Pham Thi Thich Tân Ngãi, Vĩnh Long              100,000
9456 Pham Cong Trang              500,000
9457 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, TPVL              100,000
9458 Nguyen Thi Nhu Quynh              100,000
9459 Nguyen Van Quan              100,000
9460 Bạn xem đài P1, TPVL              100,000
9461 Bạn xem đài Long Hồ              200,000
9462 Cát Anh P9, TPVL 100,000
9463 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, TPVL 200,000
9464 Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt P5, TPVL 200,000
9465 Chị Sửu P5, TPVL 200,000
9466 Võ Trung Kiên P5, Tp Vĩnh Long 100,000
9467 Một khán giả xem đài P4, TPVL           1,000,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *