Đánh cắp số phận
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
5397 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàng Hảo 400.000
5398 Lương Minh Tâm P5, TP Vĩnh Long 200.000
5399 Hai cháu Bi Bo P3, TP Vĩnh Long 200.000
5400 Gia đình ông Lê Thanh Phong Phước Hậu, Long Hồ 200.000
5401 Bà Trần Kim Đồng P4, TP Vĩnh Long 200.000
5402 Cô La Thị Huỳnh Mai P3, TP Vĩnh Long 400.000
5403 Trần Thị Minh Phượng P4, Tp Vĩnh Long 200.000
5404 Bà Dương Thị Minh Hường Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp 400.000
5405 BGH Trường mầm non tư thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít             400.000
5406 Ngọc Sương P1, TP VĨnh Long           400.000
5407 Thanh Nhàn P1, TP VĨnh Long           400.000
5408 Nguyễn Thị Anh Thư P8, TPVL 200.000
5409 Cô Hiệp P3, TP VĨnh Long’ 1.000.000
5410 Chị Tuyết Vân TP Vĩnh Long             800.000
5411 Bạn xem đài An Bình, Long Hồ             200.000
5412 Bạn xem đài P8, TP VĨnh Long          1.000.000
5413 Bạn xem đài P3, TP Vĩnh Long             200.000
5414 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 2.000.000
5415 Cát Anh P9, TP VĨnh Long 100.000
5416 Trần Thị Anh Thư P9, TP Vĩnh Long 200.000
5417 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
5418 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
5419 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp Vĩnh Long 100.000
5420 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
5421 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long               50.000
5422 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long               50.000
5423 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long             100.000
5424 Vân Anh P4, Tp Vĩnh Long               50.000
5425 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên             100.000
5426 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên             100.000
5427 Tập thể Cali             100.000
5428 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
5429 Ông bà Ba Đức Chánh Hội, Mang Thít           500.000
5430 Gia đình Gia Huy, Gia Phát 58D5 Đinh Tiên Hoàng, K3, P8, TP Vĩnh Long 400.000
5431 Dì Năm Sơn K1, P2, TP Vĩnh Long 400.000
5432 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
5433 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
5434 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
5435 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
5436 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
5437 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
5438 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
5439 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long             50.000
5440 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long             30.000
5441 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội           200.000
5442 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân           100.000
5443 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm           100.000
5444 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long             50.000
5445 Anh Hùng             100.000
5446 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít             50.000
5447 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long             50.000
5448 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long           100.000
5449 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long           250.000
5450 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
5451 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
5452 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long 100.000
5453 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long 100.000
5454 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
5455 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, TP Nha Trang             500.000
5456 Dì Tư (gia đình ông Bảy) TP Hồ Chí Minh           100.000
5457 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
5458 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình           200.000
5459 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình           100.000
5460 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình           100.000
5461 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước
,Bùi Thị Dung
Tân An Luông, Vũng Liêm              50.000
5462 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình              50.000
5463 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình              50.000
5464 Chú Nhiệm Tam Bình              50.000
5465 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn              50.000
5466 Võ Thị Tạo TT Tam Bình           100.000
5467 Bích Chi USA           200.000
5468 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm           100.000
5469 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long              50.000
5470 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình           100.000
5471 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình              50.000
5472 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình           100.000
5473 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân           100.000
5474 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân              50.000
5475 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm              20.000
5476 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm              50.000
5477 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn           100.000
5478 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn              50.000
5479 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn              50.000
5480 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan              50.000
5481 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn              50.000
5482 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn              20.000
5483 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình           100.000
5484 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm              50.000
5485 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình              50.000
5486 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
5487 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5488 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
5489 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
5490 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5491 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5492 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
5493 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
5494 Anh chị Song Ca Trà Ôn 100.000
5495 Cô Hạnh xăng Dầu Nhơn Bình, Trà Ôn 100.000
5496 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5497 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 200.000
5498 Bùi Tấn Quí Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
5499 Đoàn Trường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
5500 Bùi Minh Thư, Bùi Quang Thiện Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
5501 Cô Thoa TT Tam Bình 100.000
5502 Sinh viên Lê Tam Bình TT Tam Bình 100.000
5503 Chú Thành TT Tam Bình 100.000
5504 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 200.000
5505 Hiếu, Dũng, Nghĩa Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
5506 Nguyễn Tiến Phát, Tiến Phú TT Tam Bình 200.000
5507 Đoàn Thị Diễm Thúy Tường Lộc, Tam Bình 100.000
5508 Lê Quốc Trung, Lê Tâm Như P4, TP VL 200.000
5509 Nguyễn Mỹ Ngọc, Nguyễn Mỹ Tiên Phú Quới, Tam Bình 100.000
5510 Nguyễn Thị Năm P4, TP VL 200.000
5511 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
5512 Thầy giáo Tâm Tường Lộc, Tam Bình 200.000
5513 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, BÌnh Minh 100.000
5514 Thuận Nguyễn Hoàng USA 50.000
5515 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 1.000.000
5516 Đặng Thanh Tùng Xuân Hiệp 50.000
5517 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
5518 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
5519 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5520 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5521 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5522 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5523 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5524 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành 20.000
5525 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành 20.000
5526 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
5527 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
5528 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5529 Mười Ba b 20.000
5530 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             150.000
5531 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             200.000
5532 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             150.000
5533 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
5534 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh             200.000
5535 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh             100.000
5536 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
5537 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
5538 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
5539 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
5540 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
5541 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang               50.000
5542 Bạn xem đài Tây Ninh               50.000
5543 Ông Năm Thâm An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
5544 Đàn ca tài tử Mai Lương TP Vĩnh Long             150.000
5545 Bạn xem đài An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang             100.000
5546 Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Tân An Hội A, Mang Thít 400.000
5547 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Khóm 2, TT Cái Nhum, Mang Thít             200.000
5548 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít             200.000
5549 Lý Thị Ngọc Mai P4, TPVL 200.000
5550 Lê Thu Thảo P2, TP Vĩnh Long 100.000
5551 Quầy thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
5552 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít             200.000
5553 Đinh Hữu Thường Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
5554 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 200.000
5555 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội, Mang Thít 200.000
5556 Gia đình Sáu Huyền P4, Tp Vĩnh Long             200.000
5557 Bình (bia) P4, Tp Vĩnh Long             200.000
5558 Nguyễn Thị Xuân Hoa Tân Xuân, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh             400.000
5559 Bạn xem đài Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai             400.000
5560 Huỳnh Thị Dung Chợ số 2, Tân Long, Mang Thít             200.000
5561 Lê Thanh Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít             200.000
5562 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít               80.000
5563 Tăng Minh Triệu, Lý Thị Hồng Mai TP Hồ Chí Minh             200.000
5564 Cô Giang TP Hồ Chí Minh 100.000
5565 Nguyễn Thị Hường Bán gạo chợ Cái Đôi 100.000
5566 Chị Liễu Chợ Cái Đôi 100.000
5567 Cô Thảo Chợ Cái Đôi 100.000
5568 Võ Văn Cườm Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp 100.000
5569 Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thiện Tú Khóm Tân Quới Tây, Trường An, TP Vĩnh Long 100.000
5570 Phật tử Như Tín Chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100.000
5571 Chị Chi Uốn tóc chợ Cái Đôi 100.000
5572 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ             400.000
5573 Văn Phước Hậu Trung Phú 2, Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang          1.000.000
5574 Bạn xem đài TP Vĩnh Long             200.000
5575 Bạn xem đài             100.000
5576 Nguyen Thi Tuyet Trinh           400.000
5577 Nguyen Van Tri An Trường, Càng Long, Trà Vinh              50.000
5578 Bạn xem đài           100.000
5579 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang              50.000
5580 Huynh Thi Thuy Trang              50.000
5581 Bạn xem đài           200.000
5582 Bạn xem đài           200.000
5583 Nguyễn Bảo Trọng An Phú A, Long An, Long Hồ 500.000
5584 Ông Võ Việt Dũng ấp 6, Phú Cường, Cai Lậy, Tiền Giang        1.000.000
5585 Tran Thi Tuyet Ngoc             200.000
5586 Bạn xem đài             100.000
5587 Bún bò huế Tân Hòa, TP Vĩnh Long             100.000
5588 Nước đá Năm Nhu Tân Hòa, TP Vĩnh Long               50.000
5589 Anh Hải Cầu tập đoàn 13             100.000
5590 Phở Khôi Tân Hòa, TP Vĩnh Long               30.000
5591 Cô Phương Giáo viên về hưu Trường Nguyễn Đình Chiểu             100.000
5592 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long           200.000
5593 Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long             50.000
5594 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ             50.000
5595 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 200.000
5596 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 100.000
5597 Nhóm bạn Thiện Duyên             600.000
5598 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long             400.000
5599 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long             100.000
5600 Trần Thị Danh K3, P3, TP Vĩnh Long             100.000
5601 Ngụy Thế Vinh, Ngụy Diệu Quang, Huỳnh Thị Tú Trinh P4, TP Vĩnh Long 1.000.000
5602 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long               50.000
5603 Lê Minh Tùng P Tân Ngãi, TP Vĩnh Long             400.000
5604 Bạn xem đài P9, TP Vĩnh Long 300.000
5605 Bà Kim Ngân Mang Thít               50.000
5606 Ngọc Trang Giáo viên Trường mầm non P8, TP Vĩnh Long 150.000
5607 Chai Hoai, Con Kim Ngọc TT Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 300.000
5608 Khánh Vân Luân Đôn 200.000
5609 Phan Thị Ngọc Sương P4, Tp Vĩnh Long 400.000
5610 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP Vĩnh Long             200.000
5611 Nguyễn Hoàng Anh P4, Tp Vĩnh Long             100.000
5612 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long             100.000
5613 Nguyen Thanh Hoai Bao             100.000
5614 Nguyen My Tan             200.000
5615 Huynh Cong Dinh             100.000
5616 Nguyen Kim Ngan             500.000
5617 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, Tp Vĩnh Long             100.000
5618 Nguyen Minh Tri               50.000
5619 Nguyen Hoang Phuc               50.000
5620 Do Van Ut          1.000.000
5621 Pham Cong Trang          1.000.000
5622 Tang Hung Phi          1.200.000
5623 Nguyen Hoang Phuc               50.000
5624 Chau Minh Toan             100.000
5625 Ngo Ngoc Anh             250.000
5626 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt             100.000
5627 Gia đình Hiếu Dung Tân Hòa, TP Vĩnh Long 200.000
5628 Cô Danh, Hiển P8, TP VĨnh Long           200.000
5629 Cô Mười, Hiền, Dung P8, TP VĨnh Long           200.000
5630 Anh Phước ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình           200.000
5631 Nguyễn Thị Nhung ấp 7, Hậu Lộc, Tam Bình           100.000
5632 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long           300.000
5633 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ           100.000
5634 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình           100.000
5635 Anh Sơn An Bình, Long Hồ              50.000
5636 Chị Mỹ An Bình, Long Hồ              50.000
5637 Cô Út Phinh An Bình, Long Hồ              50.000
5638 Giáo Viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TP Vĩnh Long           800.000
5639 Lê Ngọc Nữ P1, TP Vĩnh Long 400.000
5640 Lê Thị Bích Thuận P1, TP Vĩnh Long 200.000
5641 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TP Vĩnh Long 50.000
5642 Nguyễn Trọng Dự P1, TP Vĩnh Long 50.000
5643 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
5644 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
5645 Lý Tuyết Ngân TP Thủ Dầu Một, Bình Dương        500.000
5646 Lý Kim Thuận TP Thủ Dầu Một, Bình Dương    1.000.000
5647 Văn Phước Hậu Trung Phú 2, Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang 2.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *