STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
5379a Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
5380 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
5381 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, p1, TPVL 200.000
5382 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 100.000
5383 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, Tp Vĩnh Long 200.000
5384 Ông Huỳnh Văn Nửa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
5385 Sáu Hòa   50.000
5386 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
5387 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50.000
5388 Đào Duy Bè cá Tân Hội 50.000
5389 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
5390 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
5391 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
5392 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
5393 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50.000
5394 Xe Hoàng Đức   50.000
5395 Thảo Vân, Cẩm Vân   50.000
5396 Bà Trần Thị ba P4, Tp Vĩnh Long 50.000
5397 Chị 5 hử tiếu P1, Tp Vĩnh Long 150.000
5398 Dì Năm Sơn K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
5399 Thảo Trâm K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
5400 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200.000
5401 Trần Huỳnh Anh Thơ   100.000
5402 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50.000
5403 Tiệm lưới Quang Minh   100.000
5404 Cô La Thị Huỳnh Mai P3, Tp Vĩnh Long 400.000
5405 Bà Trần Kim Đồng Vĩnh Long 200.000
5406 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 400.000
5407 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long 50.000
5408 Lương Minh Tâm P5, Tp Vĩnh Long 200.000
5409 Lê Trần Thanh Thảo Phước Hậu, Long Hồ 200.000
5410 Cô Bích Vân Đài PT – THVL 200.000
5411 BGH Trường mần non tư thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít 400.000
5412 Bà Mai Thị Ngẫu Nguyễn Huệ, p2, TP Vĩnh Long 400.000
5413 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 200.000
5414 Võ Thị Mỹ Linh Cty Pepsico chi nhánh Cần Thơ 200.000
5415 Hồ Lệ Nga   200.000
5416 Ông Bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Nha Trang 9.000.000
5417 Thùng từ Thiện ĐCNĐ Chợ Vĩnh Xuân Trà Ôn, Vĩnh Long 500.000
5418 Nguyễn Thị Mai Tân Hạnh, Long Hồ 100.000
5419 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 1.000.000
5420 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250.000
5421 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
5422 Nhà hảo tâm An Bình 200.000
5423 VL Hòa Lợi P8, Tp Vĩnh Long 200.000
5424 Bé Trâm Anh An Bình 100.000
5425 Cô Dung Đồng Phú 100.000
5426 Anh Cù Văn Mười P3, Tp Vĩnh Long 50.000
5427 Anh Cù Thành Sĩ P3, Tp Vĩnh Long 50.000
5428 Cô Tuyết Hòa Ninh 100.000
5429 Cô Ba Ba Càng 100.000
5430 Chị Tư Nương An Bình 50.000
5431 Cô Thủy An Bình 50.000
5432 Cô Út Ửng An Bình 50.000
5433 Chị Hoa Chợ Vĩnh Long 50.000
5434 Bé Nô En Hòa Phú 100.000
5435 Chị Tuyền An Bình 50.000
5436 Chị Hạnh An Bình 50.000
5437 Chị Hà Chợ Vĩnh Long 50.000
5438 Bạn xem đài P3, Tp Vĩnh Long 30.000
5439 Cháu Luân P3, Tp Vĩnh Long 20.000
5440 Anh Sơn An Bình 50.000
5441 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình 250.000
5442 Bạn xem đài Vĩnh Long 5.000
5443 Bà Nguyễn Thị Trâm Ấp 6, Tân An Luông, Vũng Liêm 500.000
5444 Nguyễn Thanh Truyền Tư Pháp, Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
5445 Nguyễn Kim Lệ Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
5446 Đoàn Tường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
5447 Tám Bon Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5448 Ông Cao Văn Thép Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
5449 Baà Trần Thị Tư Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
5450 Bạn xem đài Vĩnh Long 5.000
5451 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
5452 Bạn xem đài Vĩnh Long 5.000
5453 Chú Bảy Cảnh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5454 Chú Út Ngợi Chủ tịch Người cao tuổi xá Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5455 Chị Hồng Thu Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5456 Chú Tám Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5457 Cô Giáo Út ( về hưu) Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 50.000
5458 Chú Thím Sáu Lực Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5459 Cô Nguyễn Thị Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5460 Nguyễn Thị Kim Hằng Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5461 Phạm Thanh Nghĩa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5462 Nguyễn Thị Kim Hòa Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 50.000
5463 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5464 Đoàn Thị Em Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5465 Chị Nguyễn Thị Kim Lệ Lò bánh mì Ấp Hòa Bình 200.000
5466 Chú Hai Khanh Cơ sở máy cuốc, Hòa Thới 100.000
5467 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5468 Chị Kim Huyền Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5469 Cô Huệ Nhan Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh 50.000
5470 Chị Thảo Nguyên Thaành Trung, Bình Tân 100.000
5471 Chú Thanh Húy Thaành Trung, Bình Tân 100.000
5472 Bạn Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân 100.000
5473 Chú Thím Hai Hụ Thành Trung, Bình Tân 100.000
5474 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5475 Bảo trợ bệnh nhân nghèo Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh 100.000
5476 Chú Tám Thổ Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh 50.000
5477 Pho tô Duy Đăng Thành Trung, Bình Tân 50.000
5478 Đặng Thị Kim Tuyền Thanh Đức, Long Hồ 200.000
5479 Đặng Thị Thu Vân Thanh Đức, Long Hồ 200.000
5480 Võ Thị Thanh Thúy Thanh Đức, Long Hồ 200.000
5481 Nguyễn Văn Lang Tân Thới, Tân Hạnh, Long Hồ 80.000
5482 Bs Quang Tuyền P4, Tp Vĩnh Long 400.000
5483 Bạn xem đài Cty Tỷ Xuân 550.000
5483a Châu Minh Toàn   200.000
5484 Huỳnh Thị Yến   300.000
5485 Tran Thu Hang   100.000
5486 Nguyen Ngoc Diep   300.000
5487 Anh Tuấn, Việt Cường Trà Ôn 400.000
5488 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
5489 Lý Thế Vân   300.000
5490 Nhu Ngoc   100.000
5491 Huynh Cong Dinh   700.000
5492 Bạn xem đài   500.000
5493 Bạn xem đài   300.000
5494 Tran Minh Kha   100.000
5495 Bạn xem đài   500.000
5496 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long 100.000
5497 Giàu, Kha, Khiêm P1, Tp Vĩnh Long 100.000
5498 Ông Dư Văn Hiền 99 Lê Thái Tổ, P2, TPVL 2.000.000
5498a Cô Giang TPHCM 100.000
5599 Võ Nguyễn Anh Minh TPVL 100.000
5500 Bà Hai Tốt Tân Quới, Tân Hòa 100.000
5501 Nguyễn Thị Hường Bán gạo Chợ Cái Đôi 100.000
5502 Chị Thảo Cái Đôi 100.000
5503 Cô Diệu Hòa Cái Đôi 50.000
5504 Ông Trương Văn Út, Bà Trương Thị Nương Tam Bình 400.000
5505 Ông Minh Đức P1, Tp Vĩnh Long 100.000
5506 Bà Phạm Thị Bửu Khu 4, TT Cái Bè 100.000
5507 Thiện Hạnh, Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
5508 Diệu Chánh, Diệu Thanh Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
5509 Thiện Thuận, Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè 100.000
5510 Nhật Minh, Ngân Nguyên Hòa Hưng, Cái Bè 50.000
5511 Minh Khuê, Minh Quân Hòa Hưng, Cái Bè 50.000
5512 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè 100.000
5513 Ngọc Sương, Bé Phương KPC Phước Kiểng A, Nhà Bè, Tiền Giang 100.000
5514 Anh Chí Cái Bè, Tiền Giang 100.000
5515 Nhóm bạn xem đài P5 Vĩnh Long 660.000
5516 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè 100.000
5517 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè 100.000
5518 Gia đình Anh Hải ( Pt Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè 100.000
5519 DNTN Khánh Phong Phạm Hùng, P2, TPVL 600.000
5520 Cô Sáu Phụng TPHCM 100.000
5521 Chị Ba Trúc USA 100.000
5522 Anh Năm Thâm An Hữu, Cái Bè                 100.000
5523 Cty TNHHXD Toàn Diện An Cư, Cái Bè 100.000
5524 Phạm Văn Nghi Long Phước, Mang Thít                   50.000
5525 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long                 200.000
5526 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long                 200.000
5527 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5528 Nguyễn Thi Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5529 Trần Kim Thắm Tân Bình, TPHCM 50.000
5530 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5531 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5532 Xe khách Phương Hân Taân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5533 Ông Nguyễn Văn Tiến Khóm 1, TT Vũng Liêm 100.000
5534 Nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
5535 Ong Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5536 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5537 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5538 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long, Mang Thít 50.000
5539 Đặng Văn Truyền Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5540 Đặng Văn Kê Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5541 Gđ Linh phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5542 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
5543 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5544 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5545 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5546 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5547 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
5548 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
5549 Gia đình Linh Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5550 Cô Út Xuyên Cây Xăng Thuận Phát, Tân Long, Mang Thít 50.000
5551 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít 100.000
5552 Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
5553 TĂGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
5554 ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ 50.000
5555 ĐTDĐ Thuận An TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
5556 Cửa hàng ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5557 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5558 Tiệm Thanh Hồng (Phụ tùng xe Honda) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5559 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5560 Cô Hà ( bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5561 Cửa hàng thú y Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5562 Huỳnh Hồng Vy Rạch Giá,Kiên Giang 50.000
5563 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50.000
5564 Cô Yến ( bán khô) Tân An Luông, Vũng Liêm                   50.000
5565 Cô Chín Tiến Tân An Luông, Vũng Liêm                   50.000
5566 PT Phúc Thịnh Tân An Luông, Vũng Liêm 20.000
5567 Quầy sách Hồng Nhi Trung Ngãi, Vũng Liêm 200.000
5568 Bánh kem Thảo An Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
5569 Văn Vĩnh Phúc Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
5570 ĐTDĐ Minh Hiếu Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
5571 Shop quần áo Cô Hoa Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
5572 Quán cà phê Bảy Tỷ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
5573 Quán bún bò Huế Mỹ Mỹ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
5574 Bé Phạm Hữu Huân Trường Nguyễn Văn Thời 50.000
5575 Mai Lê Kim Ngân Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
5576 Mai Hữu Phát Trung Ngãi, Vũng Liêm 50.000
5577 Nguyễn Hoàng Oanh Giáo viên Trường tiểu học Long An A 50.000
5578 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường tiểu học Long An A 200.000
5579 Phạm Minh Tơ Giáo viên Trường tiểu học Long An A 50.000
5580 Phạm Thanh Xuân Giáo viên Trường tiểu học Long An A 50.000
5581 Cô Nguyễn Thị Thúy Uyển Giáo viên Trường tiểu học Long An A 100.000
5582 Cô Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường tiểu học Long An A 100.000
5583 Cô Dương Thị Phụng Giáo viên Trường tiểu học Long An A 50.000
5584 Cô Phạm Thị Kim Xuyến Giáo viên Trường tiểu học Long An A 50.000
5585 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo viên hưu Trường tiểu học Long An A 50.000
5586 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo viên hưu Trường tiểu học Long An A 50.000
5587 Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường tiểu học Long An A 100.000
5588 Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường tiểu học Phước Hậu A 50.000
5589 Cô Trần Thị Kim Thái Giáo viên Trường tiểu học Long An A 200.000
5590 Ông Nguyễn Văn Quang Long Hiệp, Long An 100.000
5591 Nguyễn Hoàng Thiên Lan Giáo viên PTTH Phạm Hùng, Long Hồ 100.000
5592 Bé Thái Vinh, Thiện Nhân Cty Long Vinh, TPVL 50.000
5593 Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc Hậu Thành, Long Hồ 50.000
5594 Cửa hàng điện Vĩnh Hồ K1, TT Long Hồ 400.000
5595 Nguyeễn Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường THCS Long An, Long Hồ 100.000
5596 Nguyễn Thiị Cẩm Bình Giáo viên Trường THCS Long An, Long Hồ 100.000
5597 Đoàn Thị Khánh Vân Giáo viên Trường THCS Long An, Long Hồ 50.000
5598 Lương Văn Mười Long An An, Long Hồ 50.000
5599 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, p1, TPVL 50.000
5600 Nguyen Thi My Le   500.000
5601 Hương Linh Phạm Thị Ấn Thạnh Lộc, Q12, TP HCM 10.000.000
5602 Trinh Nguyen Thi Bang   200.000
5603 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 200.000
5604 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 100.000
5605 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, Tp Vĩnh Long 500.000
5606 Bà Ngô thị phương thảo P2, Tp Vĩnh Long 300.000
5607 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
5608 Gia đình Thầy Hiếu TT Tam Bình 150.000
5609 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình 100.000
5610 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình 100.000
5611 Vũ Phong TT Tam Bình 100.000
5612 Phương Anh TT Tam Bình 100.000
5613 Chú Mến Tài xế xe Tam Bình 100.000
5614 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200.000
5615 Cô Thảo Trà Ôn 50.000
5616 Vựa cam Khánh Nhân TT Tam Bình 100.000
5617 Tiệm kiếng Bảy Chiến TT Tam Bình 100.000
5618 Hồ Minh Thái Trà Ôn 50.000
5619 Phú Khang, Bảo Ngọc Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
5620 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
5621 Nguyễn Quốc Thanh Tường Lộc, Tam Bình 100.000
5622 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
5623 Trần Chí Hùng TT Tam Bình 250.000
5624 Phạm Thị Hồng Dung Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
5625 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5626 Ngô Thị Tuyết Bán cá TT Tam Bình 50.000
5627 Trần Văn Bảy Bí Thư Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5628 Tô Thị Phấn Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
5629 Nguyễn Thị Thuyên Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
5630 Nguyễn Đăng Doanh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 20.000
5631 Huyỳnh Liên TT Tam Bình 100.000
5632 Tiệm sắt Việt Hùng TT Tam Bình 100.000
5633 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình 50.000
5634 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga TT Tam Bình 100.000
5635 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
5636 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
5637 Bé Nguyên Bán thịt bò Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
5638 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50.000
5639 Cô Vân Bình Tân 100.000
5640 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
5641 Hội từ thiện Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100.000
5642 Học, Bé Bảy Bán giày dép Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5643 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5644 Phaân bón Ba Bê Xuân Hiệp 500.000
5645 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp 50.000
5646 Thượng tọa thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba kè 100.000
5647 Thượng tọa thích Phước Hạnh Trụ trì Chùa Phật Ngọc Xá Lợi 100.000
5648 Ông Hà Văn Rồng, Bà Lê Thị Tiếng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
5649 Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5650 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Hòa Lộc, Tam Bình 100.000
5651 VLXD Quốc Hội   50.000
5652 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5653 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5654 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5655 Bà Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5656 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5657 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5658 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5659 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5660 Nhà hảo tâm Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
5661 Chú Nhiệm Tam Bình 50.000
5662 Nguyễn Thị Diễm Phương TT Tam Bình 50.000
5663 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50.000
5664 Thi Tiến   100.000
5665 Dịch vụ du lịch Văn Xem Long Phú, Tam Bình 100.000
5666 Pt Diệu Minh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
5667 Cô Tú Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
5668 Sạp quần áo bà Ba Thạnh Long Phú, Tam Bình 50.000
5669 Nguyễn Thị Thu Sương Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
5670 Nguyễn Thị Chinh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
5671 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp 50.000
5672 Chú Tâm K3, TT Tam Bình 200.000
5673 Nguyễn Phúc Thịnh Xuân Hiệp 50.000
5674 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân 50.000
5675 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân 50.000
5676 Cô Nguyễn Thị Kim Chi NHT Trường THCS Vĩnh Xuân 50.000
5677 Cô Giáo Mười Giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Xuân 50.000
5678 Nguyễn Văn Chinh Nước xoáy Tân An Luông 100.000
5679 Hiếu, Dũng, Nghĩa Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
5680 Bạn trị sự PGHH Tân Quới Bình Tân 500.000
5681 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
5682 Đạo tràng A di đà Phật TPHCM 2.000.000
5682a 5/5 Thùng tiền ủng hộ nhân vật chương trình Địa chỉ nhân đạo Đặt tại cửa hàng Mobifone Vĩnh Long, số 150 Nguyễn Huệ, p2, TPVL 200.000
5682b 5/5 Thùng tiền ủng hộ nhân vật chương trình Địa chỉ nhân đạo Đặt tại cửa hàng Vinaphone Vĩnh Long 300.000
5682c 5/5 Thùng tiền ủng hộ nhân vật chương trình Địa chỉ nhân đạo Đặt tại cửa hàng Vinaphone Bình Minh 50.000
5682d Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
5683 Lưu Tấn Tài 101 Nguyễn Huệ, P2, TPVL 100.000
5684 Ông Bà Giáo Tạ TT Tam Bình 1.000.000
5685 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
5686 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 50.000
5687 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50.000
5688 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50.000
5689 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100.000
5690 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
5691 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100.000
5692 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100.000
5693 Lý Cẩm Nguyệt P1, TP Vĩnh Long 100.000
5694 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú P1, TP Vĩnh Long 100.000
5695 Bà Tư Phật tử chùa kỳ viên 50.000
5696 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, Tp Vĩnh Long 1.000.000
5697 Bạn xem đài Vĩnh Long 300.000
5698 Bạn xem đài Vĩnh Long 500.000
5699 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, Tp Vĩnh Long 100.000
5700 Huyỳnh Ngọc Thảo, Phùng Thanh Hằng 6/1 Đường 2/9, p1, TPVL 100.000
5701 Diệp Thi Phe, Diệp Pin 6/1 Đường 2/9, p1, TPVL 100.000
5702 Huyỳnh Ngọc Xuân, Lương Tài, Nhật Tuấn 6/1 Đường 2/9, p1, TPVL 100.000
5703 Bông sen trắng Long Hồ 400.000
5704 Chú Ba Vinh Bình Phước, Mang Thít 200.000
5705 Nguyễn Lý Thùy Trâm Úc 100.000
5706 Tập thể Calli   100.000
5707 Gia đình bạn xem đài Vĩnh Long 500.000
5708 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
5709 Bạn xem đài Vĩnh Long 100.000
5710 Nguyễn Thị Thu Vân P2, Tp Vĩnh Long 50.000
5711 Trương Nhựt Khôi P5, Tp Vĩnh Long 50.000
5712 Trương Nhựt Khôi P5, Tp Vĩnh Long 50.000
5713 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 960.000
5714 Cát Tường Trần Phú, p4, TP Vĩnh Long 400.000
5715 Chị Dung Phước Hậu, Long Hồ 1.000.000
5716 DNTN Ngọc Tiến P4, Tp Vĩnh Long 100.000
5717 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, Tp Vĩnh Long 200.000
5718 Phan Đại Phúc P4, Tp Vĩnh Long 50.000
5719 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, Tp Vĩnh Long 200.000
5720 DNTN Ngọc Tiến P4, Tp Vĩnh Long 100.000
5721 Lương Chánh Huy, Lữ Ly Ly P4, Tp Vĩnh Long 200.000
5722 Tập thể Cb – CNV Đài PT – THVL 1.000.000
5723 Cô Danh P8, Tp Vĩnh Long 100.000
5724 Cô Hạnh, Cô Ngân, Cô Chính P8, Tp Vĩnh Long 150.000
5725 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
5726 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
5727 Bảo Ngọc, Thanh P1, Tp Vĩnh Long 50.000
5728 Ông Bà Năm Xây Chợ Vĩnh Long 50.000
5729 Yến Trâm Trường An 50.000
5730 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100.000
5731 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
5732 Chị Thủy Phật tử Chùa Tây Trước 50.000
5733 Ông Nguyễn Văn Dậu Phạm Hùng, P2, TPVL 50.000
5734 Phan Đại Phúc P4, Tp Vĩnh Long 50.000
5735 Ông Bửu Pháp P5, Tp Vĩnh Long 100.000
5736 Bà Tịnh Nghiệp P5, Tp Vĩnh Long 100.000
5737 Trương Hữu Trí Trần Phú, p4, TP Vĩnh Long 100.000
5738 Chị Nữ Trần Phú, p4, TP Vĩnh Long 100.000
5739 Lò nem Sáu Xệ Con Taân Hạnh, Long Hồ 400.000
5740 Anh TRương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100.000
5741 Nguyen The Hung   200.000
5742 Lương Chánh Huy, Lữ Ly Ly P4, Tp Vĩnh Long 200.000
5743 Châu Minh Toàn   100.000
5744 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
5745 Ho Le Nga   200.000
5746 Pham Cong Trang   500.000
5747 Mười Tuấn P9, Tp Vĩnh Long 150.000
5748 Hà Văn Thuận P1, TPVL 200.000
5749 Nguyễn Ngọc lan P1, TPVL 200.000
5750 Hà Phước Vinh P1, TPVL 200.000
5751 Nguyễn Thị Ngọc Bích P1, TPVL 200.000
5752 Nguyễn Tuấn Khoa TPHCM 100.000
5753 Nguyễn Thị Bảo Trinh TPHCM 100.000
5754 Nguyễn Tuấn Huy TPHCM 100.000
5755 Nguyễn Huy Quân TPHCM 100.000
5756 Nguyễn Bảo Quốc Gò Vấp, TPHCM 100.000
5757 Dương Thị Thảo Vy Gò Vấp, TPHCM 100.000
5758 Nguyễn Thanh Ngọc Gò Vấp, TPHCM 100.000
5759 Nguyễn Ngọc Minh Tú Gò Vấp, TPHCM 100.000
5760 Lý Tấn Hiền Bến Cơ, trà Vinh 100.000
5761 Nguyễn Thị Bảo Thanh Bến Cơ, trà Vinh 100.000
5762 Lý Minh Quân Bến Cơ, trà Vinh 100.000
5763 Lý Bảo Ngọc Bến Cơ, trà Vinh 100.000
5764 Nguyễn Ngọc Minh Thắng Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5765 Nguyễn Hà Trúc Chi Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5766 Trần Anh Quân TPVL 100.000
5767 Gia đình Ông Hai Phước Hậu, Long Hồ 200.000
5768 Gia đình Phước Thanh Võ Thị Sáu, P1, TPVL 200.000
5769 33 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 620.000
5770 Nguyễn Thị Đăng Khoa P3, Tp Vĩnh Long 300.000
5771 Bạn xem đài Vĩnh Long 300.000
5772 Chị Số 39 Chợ Vĩnh Long 1.000.000
5773 Ông Dương Văn Ngợi Phú Quới, Long Hồ 100.000
5774 Minh Thư, Ngọc Phúc P2, Tp Vĩnh Long 500.000
5775 Bảo Ngân, Bảo Nghi P2, Tp Vĩnh Long 1.000.000
5776 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 100.000
5777 Lê Ngọc Ánh Huyền, Lê Ngọc Kim Quí P3, Tp Vĩnh Long 200.000
5778 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
5779 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5780 Nguyễn Ngọc Dung TT Tam Bình 50.000
5781 Nguyễn Xuân Vũ TT Tam Bình 50.000
5782 Trương Thị Thanh P3, Tp Vĩnh Long 200.000
5783 Dì Năm Sơn K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000
5784 Thảo Trâm K1, P2, Tp Vĩnh Long 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *