STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
12405 Ông Bửu Pháp P5, TPVL 100,000
12406 Bạn xem đài P5, TPVL 100,000
12407 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100,000
12408 Bé Mai Thảo Trường Lê Quí Đôn 250,000
12409 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
12410 CXLD Hòa Lợi P8, TPVL 200,000
12411 Nhà Hảo Tâm An Bình 200,000
12412 Cô Kim Huê An Bình 50,000
12413 Joseph Singrapre 100,000
12414 Cô Út Ửng An Bình 50,000
12415 Bé Mai Thảo An Bình 50,000
12416 Cô Thủy An Bình 50,000
12417 Chị Mỹ An Bình 50,000
12418 Chị Bạch An Bình 50,000
12419 Chị Sáu Phó An Bình 50,000
12420 Anh Lý An Bình 50,000
12421 Bé Noen TPHCM 100,000
12422 Anh Thức An Bình 50,000
12423 Anh Tư Em An Bình 50,000
12424 Cô Nhàn Bình Lương, An Bình 50,000
12425 Chị Dung Đồng Phú 100,000
12426 Anh Cù Văn Mười P3, TPVL 50,000
12427 Anh Cù Văn Sĩ P3, TPVL 50,000
12428 Bé Trâm Anh An Bình 100,000
12428a Nguyễn Hùng Phong Trường tiểu học Nhơn Phú C, Mang Thít 200,000
12429 Đinh Hữu Thường Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
12430 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
12431 Tiệm thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
12432 Điện thoại Huấn Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 100,000
12433 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200,000
12434 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Chánh Hội, Mang Thít 100,000
12435 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Chánh Thuận, Chánh Hội, Mang Thít 100,000
12436 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội 200,000
12437 Trần Thị Tiên THCS Tân Long, Mang Thít 100,000
12438 gia đình bạn xem đài P1, TPVL 100,000
12439 Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long 3,000,000
12440 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200,000
12441 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
12442 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
12443 Bé Lâm Gia Hân Lớp 7/12 Lê Quí Đôn 50,000
12444 Ông Bà Tư Hoàng Thành P2, TPVL 200,000
12445 Anh Hùng P1, TPVL 50,000
12446 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 100,000
12447 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200,000
12448 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
12449 Chị Thủy Phật tử Chùa Tây Trước 50,000
12450 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100,000
12451 Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào Song Phú, Tam Bình 100,000
12452 Phạm Thị Thiện TPHCM 300,000
12453 Ban trị sự Thành Đông Thành Đông, Tam Bình 100,000
12454 Thiên Bình Phật tử Chùa Giác Thiên 100,000
12455 Giác Hạnh Phật tử Chùa Giác Thiên 50,000
12456 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân 100,000
12457 Trâmnf Thanh Bình Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100,000
12458 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
12459 Tiệm lưới Quang Minh 100,000
12460 Ông Huỳnh Văn Nữa Sữa chữa cầu đường 715 100,000
12461 Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên Trường Lê Quí Đôn 100,000
12462 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
12463 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND xã Trường An 50,000
12464 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
12465 Nguyễn Trung Điền P5, TPVL 50,000
12466 Đào Duy bè cá Tân Hội 50,000
12467 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
12468 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
12469 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
12470 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
12471 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
12472 Xe Hoàng Đức 50,000
12473 Thảo Vân, Cẩm Vân 50,000
12474 Cô Giang TPHCM 100,000
12475 Võ Nguyễn Anh Minh TPVL 100,000
12476 Bà Hai Tốt Tân Quới , Tân Hòa 100,000
12477 Nguyễn Thị Hường Bán gạo Chợ Cái Đôi 100,000
12478 Cô Thảo Cái Đôi 100,000
12479 Thầy Minh Hạnh P5, TPVL 400,000
12480 Đinh Hoàng Việt 28B Cao Thắng, P8, TPVL 100,000
12481 Bà Lương Thị Nga 500,000
12482 Card, Huy, Howard Ngoại Kiều 1,000,000
12483 Bé Cát Anh P9, TPVL 100,000
12484 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Brisbane Australia 1,000,000
12485 Chú Mai Hữu Hản P5, TPVL 50,000
12486 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50,000
12487 Bạn xem đài Vĩnh Long 1,000,000
12488 Bạn xem đài P5, TPVL 300,000
12489 Nhom viên gạch nhỏ HS Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
12490 Phật tử Chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
12491 Gđ Thầy Hiếu Tt Tam Bình 150,000
12492 Ông Bà Dân nam Tt Tam Bình 100,000
12493 Trinh, Kim, Thuấn Tt Tam Bình 100,000
12494 Bùi Tấn Quý Hậu Lộc, Tam Bình 100,000
12495 Chú Thành Tt Tam Bình 100,000
12496 Cô Thoa Chi Cúc Thuế, TT Tam Bình 100,000
12497 Sv Lê Tam Bình Tt Tam Bình 100,000
12498 Lê Quốc Trung P3, TPVL 100,000
12499 Lê Tâm Như P3, TPVL 100,000
12500 Nguyễn Ngọc Mỹ Long Hồ 50,000
12501 Nguyễn Mỹ Tâm Long Hồ 50,000
12502 Lê Khánh ( bán cá) TT Tam Bình 50,000
12503 Tiệm vải Bé Bảy TT Tam Bình 100,000
12504 Phú Khang, Bảo Ngọc 200,000
12505 Nguyễn Duy Khánh 50,000
12506 Trần Chí Hùng Tam Bình 250,000
12507 Đoàn Thị Diễm Thúy Tam Bình 100,000
12508 Nguyễn Quốc Khánh 100,000
12509 Võ Thị Tạo Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm 100,000
12510 Bé, Nguyên ( bán thịt bò) 50,000
12511 Sáu Vinh, 7 Tý 50,000
12512 Dì Hai Thành 100,000
12513 Út Ngọng Bán Vé Số 100,000
12514 Phan Thị Kim Hồng Bán Vé Số 150,000
12515 VLXD Út Hà Hiếu Ân, Hiếu Nghĩa 50,000
12516 Diệp Ngọc Tú Hiếu Ân, Hiếu Nghĩa 20,000
12517 Hội từ thiện Ấp Hiếu Tín Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 100,000
12518 An, Gọn Bán quần áo Chợ Hựu Thành 20,000
12519 Học, Bé 7 Bán giầy dép Chợ Hựu Thành 20,000
12520 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
12521 Bé 9, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
12522 Lê Thị Yên Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
12523 Tiệm vàng Quí Phượng 100,000
12524 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
12525 Đại đức Thích Minh Đạt Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
12526 Thượng tọa Thích Phước Hạnh Trụ trì chùa Phật ngọc Xá Lợi Vĩnh Long 100,000
12527 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12528 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
12529 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
12530 Ông Trần Văn Bảy ( bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
12531 Bà Trần Thanh Xuân 50,000
12532 Nguyễn Thiện Phương Tân Lộc 50,000
12533 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Tt Tam Bình 50,000
12534 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
12535 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12536 Bà Trần Thị A Tân Hòa, Hòa Thạnh, Trà Ôn 500,000
12537 Baà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100,000
12538 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga Tt Tam Bình 100,000
12539 Ban trị sự PGHH Tân Quới, Bình Tân 600,000
12540 Trường, Phượng 50,000
12541 Bà Nguyễn Thị Năm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
12542 Nguyễn Thi Chiêu Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12543 Ông Đặng Văn Truyền Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12544 Đặng Văn Kê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12545 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiếu Thành, Vũng Liêm 70,000
12546 Phật tử Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12547 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12548 Trần Thị Âu Cầu Quang Phú 100,000
12549 Trần Thị Đầy Cầu Quang Phú 50,000
12550 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
12551 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
12552 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
12553 Phòng Răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
12554 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
12555 Giáo Khanh 50,000
12556 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12557 Nguyễn Thị Bê Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12558 Trần Kim Thắm Tân Bình, Tân Hội 50,000
12559 Bà năm Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 250,000
12560 Nội thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
12561 Nguyễn Phước Thành Tân Long, Mang Thít 50,000
12562 Ánh Ngọc Hồ Bơi Hùng GyM Long An 100,000
12563 Cô Út Nhỏ ( cây xăng) Thuận Phát, Tân Long 50,000
12564 Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo Long Hiệp, Long Hồ 50,000
12565 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
12566 ĐTDĐ Thanh Phong Long Hiệp, Long Hồ 50,000
12567 Phương Hạnh ( bán vải) Long Hiệp, Long Hồ 50,000
12568 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước 100,000
12569 Cô Thu Lan Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12570 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12571 Bà Chín Năm Hưng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12572 Hiếu ( trồng răng) Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
12573 Dậu ( tài xế) Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
12574 Sơn, Thủy ( giày dép) Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
12575 Cửa hàng TĂGS Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12576 Cô Hà (bán bánh) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12577 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12578 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12579 Huỳnh Kim Khoa Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12580 Tiệm Thanh Hồng Phụ Tùng Honda, Tân An Luông 50,000
12581 Huỳnh Hồng Vy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12582 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
12583 Huỳnh Mai Ngân Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12584 Ngọc Hân, Nhật Hào 50,000
12585 Đại lý thuốc tây Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12586 Nguyễn Tấn Nghiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12587 Lâm Hán Phong Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
12588 Ông Nguyễn Hoàng Oanh Gv  Trường tiểu học Long An A 50,000
12589 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Gv  Trường tiểu học Long An A 50,000
12590 Phạm Minh Tơ Gv  Trường tiểu học Long An A 50,000
12591 Phạm Thanh Xuân Gv  Trường tiểu học Long An A 50,000
12592 Nguyễn Thị Thúy Uyển Gv  Trường tiểu học Long An A 100,000
12593 Nguyễn Thị Thảo Gv  Trường tiểu học Long An A 100,000
12594 Cô Dương Thị Phụng Gv  Trường tiểu học Long An A 50,000
12595 Cô Phạm Thị Xuyến Gv  Trường tiểu học Long An A 50,000
12596 Ông Trần Minh Nhuệ Gv  Trường tiểu học Long An A 50,000
12597 Nguyễn Thị Hoàng Yến Gv  Trường tiểu học Long An A 100,000
12598 Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh Gv  Trường tiểu học Long An A 50,000
12599 Cô Trần Thị Kim Thái Long An, Long Hồ 200,000
12600 Ông Nguyễn Văn Quang Long An, Long Hồ 100,000
12601 Nguyễn Hoàng Thiên Lan GV PTTH Phạm HÙng 100,000
12602 Võ Thị Phượng Tân Long Hội 50,000
12603 Võ Thị Mật Gv Hưu Tân Long Hội 100,000
12604 Cô Nguyễn Thanh Thùy Tân Long Hội 50,000
12605 Cửa hàng xe Mai Thảo TPVL 50,000
12606 Cô Lẫm Cái Ngang 50,000
12607 Cô Vân TPVL 50,000
12608 Trương Văn Bình Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
12609 Trương Bảo Đức Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
12610 Phạm Văn Ly Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
12611 Phạm Thu Thủy Thủy Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
12612 Huỳnh Thị Thúy Vi Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
12613 Trần Kim Ngân Rach Đôi, Tân Quới Trung 50,000
12614 Nguyễn Thị Thảo Rach Đôi, Tân Quới Trung 50,000
12615 Phạm Minh Triều Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
12616 Lê Văn Hải Em Rach Đôi, Tân Quới Trung 50,000
12617 Nguyễn Văn Gương Rach Đôi, Tân Quới Trung 50,000
12618 Nguyễn Thị Kiều Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
12619 Nguyễn Thị Hồng Lệ Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
12620 Dặng Thúy Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
12621 Đăng Văn Hồng Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50,000
12622 Bạn xem đài TPVL 200,000
12623 Bé Thái Vinh 50,000
12624 Nguyễn Thị Diệu Ngọc 50,000
12625 Cửa hàng điện Vĩnh Hồ TT Long Hồ 400,000
12626 Nguyễn Thị Quỳnh Như TT Long Hồ 200,000
12627 Nguyễn Thị Cẩm Bình Giáo viên tiểu học Long An A 100,000
12628 Nguyễn Thị Hàng Oanh Giáo viên tiểu học Long An A 150,000
12629 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo Viên tiểu học Long An A, Long Hồ 50,000
12630 Thú Y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200,000
12631 Văn Thố TT Vũng Liêm 50,000
12632 Chín Hồng TT Vũng Liêm 100,000
12633 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm                         20,000
12634 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng Liêm                         50,000
12635 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm                         50,000
12636 Mỹ phẩm Hằng TT Vũng Liêm                         50,000
12637 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TPVL 130,000
12638 Pho to Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
12639 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
12640 Nhà thuốc Bắc Vạn Sanh Hòa Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
12641 Bé Bi Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
12642 Đăng Khoa Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
12643 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100,000
12644 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây 50,000
12645 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
12646 Đoàn Vũ Lâm Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
12647 Bé Khắc Long Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
12648 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
12649 Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Anh Duy Tiệm thuốc tây Bảy Do, TT Vũng Liêm 100,000
12650 Phật tử chùa Hội An TT Vũng Liêm 50,000
12651 Pt Chùa Phước Thọ TT Vũng Liêm 20,000
12652 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TPVL 100,000
12653 Nguyễn Thị Ngọc Thủy P5, TPVL 100,000
12654 Đoàn Thúy Thảo Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
12655 Nguyen Tan Luc 50,000
12656 DNTN Khánh Phong Phạm Hùng, P2, TPVL 400,000
12657 Chú Nằm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
12658 Bà Mai Thị Ngẫu Nguyễn Huệ, P2, TPVL 400,000
12659 Bạn xem đài P5, TPVL 550,000
12660 Nguyễn Minh Sang 100,000
12661 Hoàng Anh 50,000
12662 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50,000
12663 Bạn xem đài 300,000
12664 Huy Luân, Vân Anh K2, P9, TPVL 200,000
12665 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
12666 Tiệm hột Tín Phát Mang Thít 100,000
12667 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
12668 Hai bé Trí Khang, Gia Khánh Phước Hậu, Long Hồ 200,000
12669 Bà La Thị Huỳnh Mai P3, TPVL 400,000
12670 Bà Trần Thị Kim Đồng Vĩnh Long 200,000
12671 Chị Nguyễn Thị Minh Thư Ninh Kiều, Cần Thơ 100,000
12672 Bà Dương Thị Minh Hường Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp 400,000
12673 Hai bé Bảo Hân, Khả Hân K1, TT Long Hồ 400,000
12674 Lương Minh Tâm P5, TPVL 200,000
12675 Nguyễn Anh Đào K1, TT Long Hồ 200,000
12676 Trương Thị Kiều Thanh K1, TT Long Hồ 200,000
12677 BGH Trường mần non tư thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít 400,000
12678 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 100,000
12679 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
12680 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
12681 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
12682 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
12683 Khắc Duy, Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
12684 Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
12685 Cô Nga Bùi Long Phước, Long Hồ 50,000
12686 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
12687 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
12688 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
12689 Tập thể Calli 100,000
12690 Bà Tư 50,000
12691 Tập thể CB- CNV Đài PT – THVL 1,000,000
12692 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
12693 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
12694 Khả Vy P1, TPVL 50,000
12695 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50,000
12696 Ông Lê Văn Tổng Cty TNHH Vạn Thành Phát, Long Hồ 1,000,000
12697 Thảo Ngân P4, TPVL 200,000
12698 Gia đình Ông Sáu Ký P8, TPVL 200,000
12699 Bạn xem đài 200,000
12700 Anh Minh Sơn P5, TPVL 250,000
12701 Anh Chị Tư Đạt P5, TPVL 250,000
12702 Chị Phiếu TPHCM 500,000
12703 Ngô Hồng Lạc P3, TPVL 100,000
12704 Nguyễn Lê Kỳ Duyên, Hoàn Quyên K4, P2, TPVL 100,000
12705 Nguyễn Thị Thanh Thảo K4, P2, TPVL 200,000
12706 Nguyễn Lê Hoàng K4, P2, TPVL 100,000
12707 Cô Bích Vân Đài PT – THVL 200,000
12708 Cô Vân P8, TPVL 100,000
12709 Cô Hạnh, Cô Ngân và Cô Chính P8, TPVL 150,000
12709a Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, TPVL 750,000
12710 Trương Nhựt Khôi 44/16A Đường 14/9, P5, TPVL 50,000
12711 Lâm Hoàng Bảo Ngọc Vĩnh Long 400,000
12712 Ho Le Nga Cần Thơ 200,000
12713 Bạn xem đài 100,000
12714 Nguyen Pham Hong Thuy 100,000
12715 Bạn xem đài 500,000
12716 Nguyen Van Quan 100,000
12717 Bạn xem đài P3, TPVL 1,000,000
12718 39 nhà hảo tâm Long Mỹ, Mang Thít 590,000
12719 Trương Thị Thanh P3, TPVL 100,000
12720 Lê Ngọc Huyền P3, TPVL 50,000
12721 Gia đình Bà Nguyễn Thị Tư K1, P3, TPVL 50,000
12722 Cô Bùi Thị Ba K1, P3, TPVL 100,000
12723 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàn Hảo 500,000
12724 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200,000
12725 Ông Nguyễn Ngọc Hùng và Phạm Minh Thừ P8, TPVL 500,000
12726 Bs Quang Tuyền P4, TPVL 400,000
12727 Nguyễn Thị Cai Trường An 100,000
12728 Bé Tú Anh 53/16 Phạm Thái Bường, P4, TPVL 200,000
12729 Nguyễn Thanh Truyền Hòa Thạnh, Tam Bình 100,000
12730 Đoàn Trường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 80,000
12731 Tám Bom Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
12732 Nguyễn Kim Lệ Hòa Thạnh, Tam Bình 100,000
12733 Ông Trần Văn Bảy ( Bí Thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
12734 Bạn xem đài Vĩnh Long 600,000
12735 Cô Phương P3, TPVL 200,000
12736 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL 200,000
12737 Tấn Thành ( lò rèn) Long An, Long Hồ 50,000
12738 Ông Bửu Pháp P5, TPVL 100,000
12739 Phòng Răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
12740 Mười Tuấn P9, TPVL 150,000
12741 Lê Minh Hoàng 159/42/5 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, p1, TPVL 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *