STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

744

Photo Ngọc Châu

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

745

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

746

Trại cây Thành Tấn

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

747

 Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

748

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

749

Nguyen Quoc Vu

 

300,000 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *