STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

1136

Bạn xem đài

 

200,000 

1137

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

1138

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

1139

Dì Năm Sơn

K1, P2, TPVL

200,000 

1140

Bé Lâm Gia Hân

Lớp 6/12 Lê Quí Đôn

50,000 

1141

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

1142

Anh HÙng

P1, TPVL

50,000 

1143

Photo Ngọc Châu

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

1144

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

1145

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

1146

Điểm bán thịt bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

1147

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

1148

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

1149

Tiệm vàng Kim Viên

Quới An, Vũng Liêm

100,000

1150

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000

1151

Nhà sách Hồng Nhan

TT Vũng Liêm

50,000

1152

Phạm Huỳnh Minh Trí

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

1153

Phạm Huỳnh Anh Thư

Lớp Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

50,000 

1154

Võ Thị Chiến

Châu Thành

100,000

1155

Con Cô Ánh, Thầy Thông

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

1156

Giáo viên Mai Văn Hùng

Long An

150,000 

1157

Giáo viên Mai Văn Hùng

Long An

100,000 

1158

Tiệm đồng hồ Quảng Phát

P1, TPVL

100,000 

1159

Chị Huệ

Bán sữa đậu nành Phà An Bình

50,000 

1160

Mười Tuấn

P9, TPVL

150,000

1161

Coô Phượng

P3, TPVL

200,000 

1162

Bà Kim Ngân

Loò Bún Cái Nhum

100,000 

1163

Lê Quí Long

K5, P5, TPVL

100,000 

1164

Lương Tiến Loi

 

300,000 

1165

Tập thể công nhân nhà máy Vikimco

P5, TPVL

600,000 

1166

Hoa Tươi Hiếu

Chợ Vĩnh Long

500,000

1167

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

1168

Tập thể CB – CNV

Đài PT – THVL

1,000,000 

1169

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

1170

Bạn xem đài

P2, TPVL

300,000

1171

Hà Phước Vinh

P1, TPVL

100,000 

1172

Lê Long Toàn, Lê Yến Ngọc

Cầu Ông Me

50,000

1173

Bạn xem đài

 

300,000 

1174

Chiêm Hoàng Đạt

P2, TPVL

300,000 

1175

Duy An

TPHCM

100,000 

1176

Cty TNHH MTV Loan Thanh Bình

64/20 Phó Cơ Điều, P4, TPVL

350,000 

1177

Ngọc Hân, Minh Anh

Cannada

400,000

1178

Hồng Hạ

Cannada

400,000

1179

Photo Ngọc Châu

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

1180

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

1181

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

1182

Trại cây Thành Tấn

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

1183

Điểm bán thịt bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

1184

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

1185

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

1186

Tiệm vàng Kim Viên

Quới An, Vũng Liêm

100,000

1187

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000

1188

Nhà sách Hồng Nhan

TT Vũng Liêm

50,000

1189

Phạm Huỳnh Minh Trí

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

1190

Phạm Huỳnh Anh Thư

Lớp Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

50,000 

1191

Võ Thị Chiến

 

100,000

1192

Con Cô Ánh, Thầy Thông

 

100,000

1193

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *