STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

325

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

326

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

327

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

328

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

329

Lò nem sáu xệ con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000 

330

Chị Diệu Hiền

P8, TPVL

50,000 

331

Đỗ Thị Thủy

Hậu Giang

50,000 

332

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

333

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

334

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

335

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

336

Phòng răng Việt Thanh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

337

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

338

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

339

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

340

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *