STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

785

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

786

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

787

Mát Kính Nhãn Khoa

95 Trưng Nữ Vương, P1, TPVL

1,000,000 

788

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

789

Chị số 39

Chợ Vĩnh Long

500,000

790

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

791

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

792

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

793

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

794

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

795

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

796

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

797

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

798

Bà Từ

P4, TPVL

100,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *