STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

844

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

845

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

846

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

847

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

848

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

849

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

850

Ly The Van

 

400,000 

851

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

852

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

853

Thiên Vinh, Huyền Minh

Tiểu học Chu Văn An

200,000 

854

Bà Từ

P1, TPVL

100,000 

855

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

856

Đoàn Thị Ngọc Tú

P1, TPVL

50,000

857

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

858

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

859

Tiệm bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000

860

Hải Triều, Bạch Yến

Cà Mau

400,000

861

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

862

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

863

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

864

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

865

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *