STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

761

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

762

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

763

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

764

Việt Khoa, Minh Châu

 

300,000

765

Trà sữa Bo Bo

Trường tiểu học Kim Đòng

200,000

766

Một Giáo Viên

Trường Lưu Văn Liệt

200,000

767

Cô Hiệp

P3, TPVL

1,000,000

768

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

769

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

770

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

771

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

772

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

773

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

774

Hà Phước Vinh

P1, TPVL

100,000 

775

Huynh Thi Nai

TPHCM

800,000 

776

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

777

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

778

Bé Thiên Vịnh, Huyền Minh

Trường tiểu học Chu Văn An

200,000

779

Bé RuBy

P9, TPVL

100,000

780

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

781

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

782

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

783

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

784

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *