STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

350

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

351

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

352

Phòng răng Việt Thanh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

353

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

354

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

355

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

356

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

357

Anh HÙng

P1, TPVL

50,000 

358

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

359

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

360

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

361

Hà Phước Vinh

P1, TPVL

100,000 

362

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

363

Phòng răng Việt Thanh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

364

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

365

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

366

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

367

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *