STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

798

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

799

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

800

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

801

Nhóm viên gạch nhỏ

Hs Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt

100,000 

802

Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

100,000 

803

Yến Trâm

Trường An

50,000

804

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

805

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

806

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

807

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

808

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

809

Thính giả P5

 

2,000,000

810

Thính Giả Cầu Đôi

 

1,000,000

811

Thính Giả Cầu Đôi

 

500,000

812

Thính Giả Cầu Đôi

 

500,000

813

Thính Giả Cầu Đôi

 

500,000

814

Thính Giả Cầu Đôi

 

500,000

815

Bà Từ

P4, TPVL

100,000

816

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *