STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

295

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

296

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

297

Nhật Minh, Minh Khuê, Ngân Nguyên, Minh Quân

Minh Quân, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

298

Bé Cát Anh

P9, TPVL

100,000

299

Chị Tư

K1, P3, TPVL

100,000

300

Nguyễn Hùng Phong

Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

301

Yến Trâm

Trường An

50,000

302

Tiệm điện Năm Xây

P1, TPVL

50,000

303

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

304

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

305

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

306

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *