STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

831

Nhóm viên gạch nhỏ

Hs Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt, Mang Thít

200,000

832

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

833

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

834

Vo Anh Kiet

P3, TPVL

500,000

835

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

836

Bà Từ

P4, TPVL

100,000

837

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

838

Bạn xem đài

P2, TPVL

500,000

839

Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

100,000

840

Yến Trâm

Trường An

50,000

841

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

842

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

843

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

844

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

845

Tiệm bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000

846

Cô Dung, Cô Sáu, Cô Phượng, Cô Loan, Cô Hương

Cái Bè, Tiền Giang

4,000,000 

847

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *