STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

744

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

745

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

746

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

747

Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

100,000 

748

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

749

Bạn xem đài

P8, TPVL

500,000

750

Bạn xem đài

 

500,000

751

Yến Trâm

Trường An

50,000

752

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

753

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

754

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

755

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

756

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

757

Ông Đinh Ngọc Chơn

Thủ Thừa,Long An

1,200,000

758

Chị Dung

TPHCM

500,000

759

Bé RuBy

P9, TPVL

100,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *