STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

337

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

338

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

339

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

340

Anh HÙng

P1, TPVL

50,000

341

Nhật Minh, Minh Khuê, Ngân Nguyên, Minh Quân

Minh Quân, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

342

Yến Trâm

Trường An

50,000

343

Tiệm điện Năm Xây

P1, TPVL

50,000

344

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

345

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

346

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

347

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

348

Duyên Thảo

Bình Dương

200,000

349

Diệp Dương

Trường An

100,000

350

Kim Anh

Hà Tiên

200,000

351

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *