STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

195

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

196

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

197

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

150,000 

198

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

199

 Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

200

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

201

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

202

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000  

203

Hân Nghi, Bibin, Hiền Nghi

P8, TPVL

60,000 

204

Đinh Ngọc Chơn

141/1 ấp Bình Long, Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An

1,200,000 

205

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000 

206

Yến Trâm

Trường An

50,000 

207

Tiệm điện năm xây

Chợ Vĩnh Long

50,000 

208

Em Cường

P4, TPVL

    250,000  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *