Nếu như trước đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mở tài khoản thanh toán phải có tài sản riêng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; thì từ ngày 01/03/2017, đối tượng này được phép mở tài khoản thanh toán mà không cần phải có tài sản riêng. Đây là nội dung được nêu tại Thông tư số 32/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

 

Cũng theo Thông tư, khách hàng là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, có tài khoản thanh toán mở trước ngày 01/03/2017 phải thực hiện chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản; hoàn thành chậm nhất ngày 01/03/2018. Sau thời điểm này, tài khoản thanh toán của khách hàng chưa hoàn thành chuyển đổi sẽ bị đóng.

Ngoài ra, cũng từ ngày 01/03/2017, chủ tài khoản thanh toán của tổ chức chính là tổ chức mở tài khoản, thay vì là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản như quy định cũ. Người đại diện của tổ chức mở tài khoản thanh toán chỉ có quyền thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2017.

Nguồn: Luật VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *