Từ ngày 1/1/2017, Nghị định quy định về lệ phí trước bạ ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống chính thức có hiệu lực.

Thu lệ phí trước bạ ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống

Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ có hiệu lực từ 1/1/2017, mức thu lệ phí trước bạ 2% đối với ôtô, rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi ôtô, các loại xe tương tự.

Riêng, ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc./.

Nguồn: VIETNAM+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *