Tổng cục Hải quan vừa có công văn chấn chỉnh tình trạng hải quan không cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa vì chưa có thông tin nộp đủ thuế.

Cụ thể, một số  doanh nghiệp phản ánh, khi thông quan hàng hóa, một số đơn vị hải quan bắt doanh nghiệp nộp bản chính của giấy nộp tiền vào kho bạc, hoặc bản sao giấy nộp tiền trước khi thông quan, hoặc đợi tài khoản hải quan nhận được tiền thuế rồi mới chịu thông quan cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp đã nộp đủ thuế rồi nhưng lỗi hệ thống phần mềm khiến hải quan không có thông tin.

Tổng cục Hải quan nhắc lại: thông tin nộp thuế phải cập nhật trên hệ thống và truyền đến cơ quan hải quan 15 phút/lần, sau thời gian này nếu doanh nghiệp đã nộp thuế mà dữ liệu trên hệ thống chưa có thì mới yêu cầu doanh nghiệp trình bản sao chứng từ nộp thuế (có xác nhận của doanh nghiệp) và thông quan cho doanh nghiệp.

Nguồn: Quỳnh Như ( PLO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *