Hạn mức cho vay tiêu dùng một khách hàng ở mỗi công ty tài chính là 100 triệu đồng, song sẽ có ngoại lệ nếu vay mua ôtô và dùng chính chiếc xe làm tài sản thế chấp.

Mỗi khách hàng được vay không quá 100 triệu đồng để sửa chữa nhà, mua xe máy, thiết bị gia đình…

tại một công ty tài chính. Ảnh: Thanh Lan.

 

Những quy định về cho vay tiêu dùng với các công ty tài chính vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong Thông tư 43, dự kiến hiệu lực từ ngày 15/3.

Thông tư này nêu rõ, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại một công ty tài chính không vượt quá một trăm triệu đồng. Tuy nhiên, tổng hạn mức dư nợ có thể nhiều hơn nếu khách hàng vay tiêu dùng để mua ôtô và dùng xe đó làm tài sản bảo đảm.

Cho vay tiêu dùng để mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ được định nghĩa gồm mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình, thanh toán chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hóa, thể dục thể thao hay sửa chữa nhà ở.

Trong Thông tư này, cơ quan quản lý cũng nêu quy định chung về lãi suất các khoản vay tiêu dùng. Ngoài phải "theo quy định của Ngân hàng Nhà nước", lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ phải gồm mức cao nhất và thấp nhất đối với từng sản phẩm.

Trên hợp đồng cho vay tiêu dùng, các công ty tài chính phải nêu rõ mục đích dùng vốn vay, thời hạn trả nợ, phương thức cho vay, lãi suất, quy định về việc trả nợ trước hạn cũng như biện pháp nhắc, thu hồi nợ.

Nguồn: Thanh Thanh Lan ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *