Chiến dịch sẽ triển khai cho tại 178 trường tiểu học ở 109 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh dự kiến từ ngày 20 – 30/9. Tiêm vét từ ngày 1 – 4/10 và tiếp tục tiêm vét trong các ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng 10, 11/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *