Ngoài điện thoại di động, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi khi mang tài liệu, giấy than vào phòng thi.

Theo quy định, nếu thí sinh đến phòng thi muộn 15 phút so với thời gian mở đề thì sẽ không được vào phòng thi với bất kỳ lý do nào. Ngoài ra, thí sinh cũng nên chuẩn bị các giấy tờ và dụng cụ cần thiết như chứng minh nhân dân, giấy báo thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bút mực, bút chì, thước kẻ, compa, máy tính… từ tối hôm trước để tránh trường hợp vội vàng rồi quên.

Nếu đề thi có phần tự chọn, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì bị coi là phạm qui và không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.

Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh không nên bỏ sót và cũng nhớ không tô quá mờ hoặc quá đậm. Khi nhận đề thi cần ghi và tô chính xác mã đề thi, lướt xem đề thi có đủ số trang, đủ số câu, nội dung các trang có trùng lắp… rồi mới làm bài.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *