Trước đây, Tân Quới là một xã vùng sâu, còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, cộng với sự nỗ lực vượt khó của địa phương, Tân Quới hôm nay đã có nhiều thay đổi, dần hình thành diện mạo của một đô thị trẻ giàu tiềm năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *