Toàn XH đang trải qua những ngày khó quên…Cụm từ “ Cách ly XH” đang chi phối suy nghĩ và hành vi của tất cả mọi người. Thông tin phòng chống dịch bệnh dày đặc, và rất nhanh chóng đi vào cuộc sống…

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *