Tháng 10 hằng năm được chọn là tháng tăng cường nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú. Đây là chiến dịch y tế quốc tế nhằm nâng cao nhận thức, gây quỹ phục vụ nghiên cứu, giúp chẩn đoán và điều trị căn bệnh ung thư vú. Mới đây, hàng ngàn người Mexico đã tham gia một hoạt động tập thể nhằm hưởng ứng chiến dịch này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *