Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan (D.E.S) vừa cho biết đã soạn thảo bộ hướng dẫn về đạo đức trí tuệ nhân tạo đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á này. Đây là công trình hợp tác giữa DES, chi nhánh công ty Microsoft ở Thái Lan và Đại học Mahidol của nước này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *