Ngày 05/12, mạng lưới giao thông công cộng của Pháp gần như tê liệt do cuộc đình công trên diện rộng phản đối kế hoạch cải cách hưu trí của Tổng thống Emmanuel Macron. Tình hình này được cho là có nguy cơ kéo dài vì các công đoàn trong ngành giao thông của Pháp đã kêu gọi đình công vô thời hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *