Từ 20g30 ngày 28/3, nhiều nơi trên thế giới đã tắt đèn trong 1 giờ, đánh dấu sự kiện Giờ Trái Đất thường niên lần thứ 13. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *