Số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, riêng trong năm 2018, các sinh viên nước ngoài đã đóng góp 44,7 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ. Còn theo ước tính của NAFSA, du học sinh nước ngoài đã hỗ trợ khoảng 460.000 việc làm tại Mỹ trong năm học 2018 – 2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *