Nhân dịp Ngày quốc tế Người cao tuổi, Liên Hiệp Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức hơn nữa về tác động của dân số già, cũng như tạo mọi điều kiện để người cao tuổi được tiếp tục tham gia vào các hoạt động xã hội với tư cách là công dân có đầy đủ các quyền.      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *