Văn Phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) đêm qua công bố báo cáo, trong đó đưa ra dự báo, dịch COVID-19 sẽ làm giảm quy mô sản lượng kinh tế Mỹ trong thập niên tới khoảng 7 ngàn 900 tỷ đô la theo giá trị thực

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *