Sau 2 ngày đàm phán tại thủ đô Washington của Mỹ, vòng đàm phán thứ 4 giữa Mỹ và Hàn Quốc về chia sẻ chi phí duy trì sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã kết thúc mà không đạt tiến triển khi hai nước vẫn bất đồng về khoản đóng góp của Seoul.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *