Thực tế hiện nay cho thấy nhiều người cao tuổi vẫn còn khả năng làm những công việc phù hợp, mang lại thu nhập cho bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội. Tại khu vực châu Á, Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tốc độ lão hóa dân số nhanh nhất và có tỷ lệ người cao tuổi vẫn tham gia làm việc ở mức cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *