Dịch COVID-19 đang gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với những người phải rời bỏ nhà cửa đi di tản do xung đột. Gần 80% số người mất nhà cửa do bạo lực đã bị mất luôn việc làm để kiếm sống do đại dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *