Trong bối cảnh mọi người được khuyến cáo ở trong nhà, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19, một nghệ sĩ đường phố ở TP New York, Mỹ đã thể hiện những thông điệp đó trên các bức tường trong TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *